Magnetky

Dům přírody Blaníku

číslo: 548 • kategorie: Geopark • kraj: Středočeský • okres: Benešov • obec: Krasovice
 
Nedaleko Krasovic pod horou Velký Blaník stojí Dům přírody Blaníku. Představuje návštěvníkům přírodu CHKO Blaník a národního geoparku Kraj blanických rytířů i slavnou blanickou legendu o spícím vojsku v poutavé expozici věnované přírodním, geologickým a kulturně historickým zajímavostem Podblanicka. Nabízíme občerstvení i prodej upomínkových a regionálních produktů. Vstupné dobrovolné. Parkování zdarma.

Bezbariérový vstup včetně WC.

webové stránky    mapa

Prodejní místo: Dům přírody Blaníku, Krasovice 19, 258 01 Kondrac

 Otevírací doba: duben – září: út - ne 9:30 – 17:00

 říjen – březen: so - ne a svátky (24.- 26. 12. zavřeno) 10.00 – 16.00

Geopark kraj blanických rytířů

číslo: 547 • kategorie: Geopark • kraj: Středočeský • okres: Benešov • obec: Geopark kraj blanických rytířů
Kraj blanických rytířů, Podblanicko, je místem oplývajícím přírodními krásami a bohatou minulostí. V jeho srdci tyčí se zalesněné dvojvrší Velkého a Malého Blaníku. Jedná o oblast geologicky velmi zajímavou a pestrou, proto v roce 2014 získalo toto území titul národní geopark. Geologický podklad zde tvoří z velké části moldanubikum, které je nejstarším stavebním kamenem Českého masívu.

Níže uvedená prodejní místa bezbariérová včetně WC. Ostatní lokality v geoparku – nutno se informovat.

webové stránky    mapa

Prodejní místo: ZO ČSOP Vlašim, Pláteníkova 264, 258 01 Vlašim Ekoobchůdek Vlašim

Otevírací doba: duben - září: út - ne 9:00 - 17:00

březen, říjen, listopad:  út - ne 9:00 - 16:00

 prosinec - únor: út - pá 10:00 - 16:00

Prodejní místo: Dům přírody Blaníku, Krasovice 19, 258 01 Kondrac

 Otevírací doba: duben – září:  út - ne 9:30 – 17:00

 říjen – březen: so, ne a svátky ( 24.- 26. 12. zavřeno) 10:00 – 16:00

duben – září: úterý – neděle 9.30 – 17.00, říjen – březen: sobota, neděle a svátky ( 24.- 26. 12. zavřeno) 10.00 – 16.00
 

 

Hrušeň planá na Hruštici - Geopark Český ráj

číslo: 391 • kategorie: Geopark • kraj: Liberecký • okres: Semily • obec: Tatobity

Památná hrušeň na hranici Mírové pod Kozákovem a Turnova. Stáří stromu je odhadováno na 280 let. Podle legendy byla zasazena, aby vytyčila spornou hranici pozemků. Odnož Hrušně plané je zasazena jako strom milénia na Vyšehradě v Karlachových sadech.

Přístup pro handicapované osoby: ke hrušni lze z Hruštice (část Turnova) pohodlně dojít po travnaté pěšině.

GPS:50°35'27.92"N 15°10'39.9"E 

webové stránky    ma pa

Prodejní místo: hrad Rotštejn

Otevřeno: Velikonoce - 31.5.: pouze o víkendech: so 10-17, ne 10-16

1.6. - 31.8.: po - pá 10-16:30, so:10-17, ne:10-16 září: so 10-17, ne 10-16

Kladská - lovecký zámeček - Česko-Bavorský geopark

číslo: 540 • kategorie: Geopark • kraj: Karlovarský • okres: Cheb • obec: Lázně Kynžvart

Obec Kladská leží v centru nejcennějšího území Chráněné krajinné oblasti Slavkovský les. Nachází se nedaleko Lázní Kynžvart. Dominantou obce a také jedním z nejkrásnějších míst na Chebsku je rybník a lovecký zámeček Kladská. Okolí Kladského rybníka nebylo dlouho obydleno. Až v roce 1875 začal kníže Schönburg-Waldenburg s výstavbou Kladské. Na Kladské louce byl postaven lovecký zámeček, pila, rentovní úřad (stavení u křižovatky), vedle něho fořtovna, dva sruby pro úřednictvo, hostinec U tokajícího tetřeva a na přelomu 19. a 20. století pět srubů švýcarsko-tyrolského typu. Vlastní zámeček je jednoduchá přízemní budova s dřevěným patrem ve stylu švýcarských loveckých chat.
Stavby je možno zhlédnout z venku ze silnice či stezky. V zámečku je v současné době hotel.

webové stránky    mapa

Prodejní místo a otevírací doba: Infocentrum – dům Chopin, Hlavní 47/28, 353 01 Mariánské Lázně

duben - říjen: 9 – 19 hod., listopad - březen: 9 – 18 hod.

 

Kladské rašeliny - Česko-Bavorský geopark

číslo: 539 • kategorie: Geopark • kraj: Karlovarský • okres: Cheb • obec: Lázně Kynžvart

Soubor pěti samostatných rašelinišť v okolí osady Kladská. Při okraji části Tajga je vedena naučná stezka s informačními tabulemi a zvukovými panely.

Naučná stezka je přístupná pro vozíčkáře, doporučujeme doprovod. Na stezce jsou zvukové tabule s i reliéfy k poznání hmatem.

webové stránky    mapa

Prodejní místo a otevírací doba: Infocentrum – dům Chopin, Hlavní 47/28, 353 01 Mariánské Lázně

duben - říjen: 9 – 19 hod., listopad - březen: 9 – 18 hod.

Klokočské skály – Geopark Český ráj

číslo: 229 • kategorie: Geopark • kraj: Liberecký • okres: Semily • obec: CHKO Český ráj, Mírová pd Kozákovem

Přírodní rezervace Klokočské skály je krajinářsky a geomorfologicky hodnotné území se zbytky reliktních borů, četnými skalními závrty a hluboce zaříznutými údolíčky, ve kterých rostou typické vysokohorské druhy rostlin například žebrovice různolistá. Pískovcové skalní útvary  zvětrávaní 22 známými způsoby. Nejvýraznější jsou zdejší voštiny. Skuliny ve skalách a více jak 300 jeskyní  jsou dnes domovem ohrožených druhů netopýrů a vrápenců. Smíšené lesy jsou hnízdištěm dravých ptáků a mnoha druhů drobného ptactva. Celá oblast má rozlohu 228ha a je chráněná v kategorii přírodní rezervace jako součástí CHKO Český ráj. Celou rezervaci obklopují vísky a osady sloučené obce Mírová pod Kozákovem a obec Klokočí s osadou Rotštejn. Území rezervace je turisticky zpřístupněno po žluté turistické stezce vedoucí od Turnova přes Zelený důl, jeskyni Postojnou na zříceninu hradu Rotštejn a také po červené turistické stezce, která navazuje na Zlatou stezku Českého ráje a vede po okraji Betlémských skal s vyhlídkou na Zdenčině skále. Po celé délce žluté turistické stezky platí roku 1995!!! zákaz vjezdu cyklistům!

webové stránky     mapa

Prodejní místo: Hrad Rotštejn,

Muzeum Českého ráje v Turnově, Skálova 71, Turnov

 

Kumburk – Geopark Český ráj

číslo: 250 • kategorie: Geoparky • kraj: Liberecký • okres: Semily • obec: Syřenov

V místě dnešního vrchu Kumburk se před 17 miliony let dralo k povrchu čedičové magma. Roztavená hornina se v hlubinách setkala s vrstvami, které byly nasycené vodou. Výbuch vzniklé páry vytvořil hluboký kráter, který následně zalila žhavotekutá láva, a tak vzniklo lávové jezero. V tuhnoucí lávě se začaly vytvářet šesti a pětiboké sloupce. Na čedičových sloupech, které jsou uspořádány do tvaru obráceného vějíře, byl okolo roku 1300  vybudován hrad. Prvním známým držitelem Kumburku byl v roce 1325 Markvart z Goldenburka. Vrcholného rozkvětu dosáhl hrad před husitskými bouřemi. Během 15. a 16. století se v držení Kumburku vystřídali kníže Minsterberský, Berkové z Dubé, Trčkové z Lípy. V roce 1607  panství zakoupili Smiřičtí ze Smiřic. Po porážce stavovského povstání Albrecht z Valdštejna rozsáhlé panství Kumburk-Úlibice začlenil do Frýdlantského vévodství. Novým majitelem se po Albrechtově pádu stal Rudolf z Tiefenbachu, po jehož smrti v roce 1653 se stali majiteli statku Šternberkové. V 60. letech 17. století bylo vnější opevnění zbořeno, hrad byl opuštěn a zpustl. V roce 1710 se majiteli kumburk-úlibického dominia na více než dvě století stali Trautmannsdorffové, jimž byl majetek v roce 1945 zkonfiskován státem.

webové stránky    mapa

Prodejní místo: Muzeum Českého ráje Turnov, Skálova 71, Turnov

Hrad Kumburk

 

Kynžvart - hrad - Česko Bavorský Geopark

číslo: 538 • kategorie: Geopark • kraj: Karlovarský • okres: Cheb • obec: Lázně Kynžvart

Hrad stojí na místě starověkého keltského shromaždiště a obětiště pohanským bohům. Byl založen králem Václavem I. Sloužil jako královský hrad střežící obchodní stezku mezi Bečovem a Chebem. Zanikl v době vlády Karla IV. Byl ještě obnoven a od třicetileté války je opět zříceninou.
Objekt leží na velmi náročné turistické stezce, velké převýšení, složitý terén. Pro vozíčkáře nevhodné. Žádné orientační prvky nejsou k dispozici.
 

webové stránky    mapa

Prodejní místo a otevírací doba: Infocentrum – dům Chopin, Hlavní 47/28, 353 01 Mariánské Lázně

duben - říjen: 9 – 19 hod., listopad - březen: 9 – 18 hod.

Pařez - Geopark Český ráj

Číslo: 265 • kategorie: Geopark • kraj: Královéhradecký • okres: Jičín • obec: Pařezská Lhota

Zbytky středověkého skalního hradu se nacházejí na severozápadním okraji Prachovských skal. Hrad Pařez založili nejpozději koncem 14. století páni z Pařezu, kteří zde měli své sídlo. V r. 1403 držel hrad Jan z Pařezu. Další zpráva o Pařezu je z roku 1430, kdy byl majetkem Ctibora z Pařezu. Již tehdy však byl hrad zříceninou; velmi pravděpodobně zanikl za husitských válek.

webové stránky     mapa

Prodejní místo: Turistické centrum Český ráj - Prachov 37

 

Pekařova brána - Geopark Český ráj

číslo: 560 • kategorie: Geopark  • kraj: Liberecký • okres: Semily • obec: Vyskeř

U obce Vyskeř se nachází skalní útvar s vytesaným obloukem v gotickém stylu a nesoucí jméno Pekařova brána. Brána se nachází na silnici, která vede z Libošovic na Vyskeř a vznikla právě při stavbě již zmíněné silnice. Když stavitelé narazili na skálu, kterou místní obyvatelé nazvali Mnich, rozhodli se o její zachování a vytesali do ní lomený oblouk. Tato nově vzniklá brána byla pojmenovaná po tehdejší turistické Pekařově stezce, která získala jméno po historikovi PhDr. Josefovi Pekařovi. Tato stezka vedla z Valdštejna na Kost a její součástí byla silnice vedoucí pod touto bránou. Dnes je stezka mezi těmito dvěma hrady vedena údolím Čertoryje. Do skály byly také vytesány schody vedoucí na její vrchol.

Přístupno pro fyzicky handicapované.

 

webové stránky    mapa

Prodejní místo: pokladna hradu Trosky

Bizarní zřícenina gotického hradu, založeného koncem 14. století pány z Vartenberka, se stala jedním z hlavních symbolů celého Českého ráje. Vybudování hradu na dvou strmých čedičových skaliscích učinilo z Trosek nedobytný hrad – dobýt se jej nepodařilo dokonce ani husitům.

webové stránky    mapa

Prodejní místo: pokladna hradu

číslo: 72 • kategorie: hrad • kraj: Liberecký • okres: Semily • obec: Troskovice

Bizarní zřícenina gotického hradu, založeného koncem 14. století pány z Vartenberka, se stala jedním z hlavních symbolů celého Českého ráje. Vybudování hradu na dvou strmých čedičových skaliscích učinilo z Trosek nedobytný hrad – dobýt se jej nepodařilo dokonce ani husitům.

webové stránky    mapa

Prodejní místo: pokladna hradu

 

Riegrova stezka - Geopark Český ráj

číslo: 307 • kategorie: geopark • kraj: Liberecký • okres: Semily • obec: Semily 

Riegrova stezka: Pravý břeh divukrásného kaňonu  řeky Jizery v délce 5,1 km lemuje Riegrova  turistická stezka, jež nese jméno nejslavnějšího semilského rodáka, politika Dr. F. L. Riegra. Byla slavnostně otevřena 10. října 1909. Začíná osmdesátimetrovou visutou Galerií u skalní brány, pokračuje přes Böhmovu vyhlídku, „pěšorest“, šestimetrovým tunelem ve skále, kolem studánky Antala Staška a končí u soutoku Jizery a Kamenice v Podspálově.


webové stránky    mapa

 

Prodejní místo: Turistické informační centrum, Husova 2, 513 01  Semily

otevřeno: denně

 

Sopka Prackov – Geopark Český ráj

číslo: 226 • kategorie: Geopark • kraj: Liberecký • okres: Semily • obec: CHKO Český ráj, Mírová pd Kozákovem

Prackovská sopka patří k nejmladším v Českém ráji a její stáří je okolo 5 milionů let.
Zachovalá část kráteru patří v Čechách mezi výjimečné. Ve skalních výchozech a v zářezech potoka jsou patrné produkty vulkanických erupcí. Ve spodní části vyhaslé sopky vystupují jemnozrnné sopečné vyvrženiny. Čedičové úlomky jsou ostrohranné a postrádají dutinky po plynech tzv. vezikule a hojné jsou úlomky křídových sedimentů z podloží. Charakter sopečných uloženin se Směrem vzhůru ubývají a úlomky podložních sedimentů, a úlomky čediče jsou stále větší a bohatší na dutinky po sopečných plynech. To dokládá kontakt žhavotekutého magmatu s podzemní vodou, který způsobil počáteční explozi. Tak jak se postupně z blízkosti činného vulkánu ztrácela voda, erupce se měnila na strombolskou. Při strombolské erupci jsou z jícnu vulkánu vyvrhovány kusy sopečné strusky, v podobě silně napěněné bazaltické horniny a větší útržky lávy, které jsou při průletu vzduchem jako tzv. sopečné bomby tvarovány do podoby kapky nebo vřetena. Závěr sopečné aktivity představoval výlev lávového proudu z jícnu sopky.
 

webové stránky     mapa

zajímavý odkaz s popisem cesty

Prodejní místo: Hrad Rotštejn,

Muzeum Českého ráje v Turnově, Skálova 71, Turnov

 

Suché skály - Geopark Český ráj

Číslo: 263 • kategorie: Geopark • kraj: Liberecký • okres: Jablonec nad Nisou • obec: Malá Skála

Národní přírodní památka 1,5km od Malé Skály, tvrdý pískovec s množstvím inkrustací je velmi atraktivní horolezeckou lokalitou. Tvoří skalní zeď asi 1000 m dlouhou; její jihozápadní stěny mají výšku 40–80 m a severovýchodní stěny 10–30 m. Skalní hřeben je tvořený 60 metrů mocným tělesem křemenných pískovců a slepenců korycanských vrstev (cenoman). Je vynikající ukázkou tektonického postižení sedimentů uvnitř významného zlomového pásma. Hlavní porucha tohoto pásma – lužický zlom – je sledovatelná na severovýchodním úbočí hřebenu, kde ukončuje jak českou křídovou pánev, tak i podložní permské vulkanity a sedimenty. Za zlomem leží metamorfované horniny železnobrodského komplexu. Jihozápadním úbočím hřebenu probíhá rovenský zlom, na němž lze sledovat vertikální pohyby o velikosti desítek metrů. Pískovce skalního hřebenu jsou vesměs hrubozrnné, místy (zvláště naspodu) přecházejí až do slepence.

webové stránky     mapa

Prodejní místo: cukrárna Malá Skála

Tatobity - památná lípa - Geopark Český ráj

číslo: 390 • kategorie: Geopark • kraj: Liberecký • okres: Semily • obec: Tatobity

Památná lípa v Tatobitech je nejstarším stromem Libereckého kraje. Její stáří je prokázáno cca 800let. Váže se k ní řada pověstí a pohádek. Je součástí znaku obce.

Lípa z obce Tatobity na Semilsku skončila druhá v hlasování o Evropský strom roku 2016. Získala 43 000 hlasů a stala se tak nejúspěšnějším českým stromem za dobu šestiletého trvání soutěže.

Přístup pro handicapované osoby: ano, k lípě se dá dojít či dojet autem po asfaltové cestě.

webové stránky    mapa

Prodejní místo: 1. Hrad Rotštejn

Otevřeno: Velikonoce - 31.5.: pouze o víkendech: so 10-17, ne 10-16

1.6. - 31.8.: po - pá 10-16:30, so:10-17, ne:10-16 září: so 10-17, ne 10-16

2. Restaurace u Studničků, Tatobity

 

Zebín

číslo: 564 • kategorie: Geopark Český ráj • kraj: Královéhradecký • okres: Jičín • obec: Jičín

Výrazný čedičový kuželovitý vrch Zebín dosahuje výšky 399 m. Je zde kostel ze 14. století, za ním na svahu je dřevěná zvonice, na vrcholu se nachází barokní kaplička sv. Maří Magdalény. Z vrcholu je krásný rozhled po celé jičínské kotlině, za příznivého počasí můžete vidět Valdice, Kumburk, Mlázovický chlum, Veliš, Velišský hbřet, Prachovské skály, Kozákovský hřbet, Tábor či Bradlec. Na jihozápadní straně kopce je opuštěný starý lom, kde se v hornině nacházejí uzavřené bloky porcelanitu. Přístup: Přístup na vrchol je pěšky po značených turistických stezkách z Jičína. Autem lze dojet ke dvoru Zebín, asi 1 km od vrcholu.

Pro fyzicky handicapované nepřístupný.

Prodejní místo: Městské informační centrum Jičín, Valdštejnovo nám. 1, Jičín

 


Záznamy: 1 - 15 ze 15