Magnetky

Benešov nad Ploučnicí - Neobjevené památky

číslo: 311 • kategorie: Neobjevené památky • kraj: Ústecký • okres: Děčín • obec: Benešov nad Ploučnicí

Ve skutečnosti dva zámky – Horní a Dolní, oba jsou v České republice vzácnou ukázkou saské renesanční architektury. Oba původně jednotné zámecké komplexy byly zbudovány v průběhu 16. století příslušníky míšeňského protestantského rodu pánů ze Salhausenu. S nimi je spojován největší rozkvět Benešova, který se na celé století stal panskou rezidencí a střediskem nebývalé stavební aktivity.

Zámek disponuje bezbariérovými toaletami, které jsou přístupné velkou branou Horního zámku.

Prodej ukončen

Bučovice - Neobjevené památky

číslo: 312 • kategorie: Neobjevené památky • kraj: Jihomoravský • okres: Vyškov • obec: Bučovice

Zámek Bučovice byl postaven v letech 1567 – 1585 Janem Šemberou Černohorským z Boskovic a je unikátní stavbou italské renesance na sever od Alp. K ojedinělým patří bohatá manýristická výzdoba interiérů a arkádové nádvoří s překrásnou manýristickou fontánou.

Značná část expozice se nachází v přízemí zámku (kromě kaple), ovšem vůči terénu náměstí je značný rozdíl, který je zdolatelný pouze po schodišti. Schodištěm se sestupuje i do zámecké zahrady.

Prodej ukončen

Dačice - Neobjevené památky

číslo: 313 • kategorie: Neobjevené památky • kraj: Jihočeský • okres: Jindřichův Hradec • obec: Dačice

Čtvercová dispozice městského zámku s vnitřními arkádami vznikla pod vedením italským mistrů koncem 16. století pro Oldřicha Krajíře z Krajku a stala se vzorem pro řadu renesančních staveb Moravy.

Po předchozí domluvě se s pomocí pracovníků lze dostat do prvního patra expozice, ostatní části expozice jsou bezbariérové.

Prodej ukončen

Duchcov - Neobjevené památky

číslo: 314 • kategorie: Neobjevené památky • kraj: Ústecký • okres: Teplice • obec: Duchcov

Reprezentativní sídlo rodu Valdštejnů, které připomíná hlavní sál s rodovou galerií a nástropní freskou od Václava Vavřince Reinera i rodové muzeum. Prohlídka připomíná rovněž pobyty slavných učenců a umělců, jako byli Johann Wolfgang Goethe, Friedrich Schiller, Ludwig van Beethoven, či mladý Fryderyk Chopin.

Vstup do zámku i pohyb po Knížecí zahradě je bezbariérový. Expozice se nachází v 1. patře, kam je možné se dostat s pomocí – je nutné zdolat schodiště. Celá prohlídková trasa je pak bez bariér, na konci prohlídky je nutné vozíček opět snést po schodech dolů. Přístupné jsou rovněž poklady z depozitářů. Bezbariérová toaleta pro vozíčkáře je v přízemí zámku.

Prodej ukončen

Důl Michal - Neobjevené památky

číslo: 315 • kategorie: Neobjevené památky • kraj: Moravskoslezský • okres: Ostrava • obec:Ostrava-Michálkovice

Důl Michal je unikátní jak zachovalým dobovým vybavením a strojním zařízením provázejícím těžbu černého uhlí od roku 1913, tak působivou architekturou. Důl byl založen v roce 1842, těžba zde byla zahájena až v roce 1850. V letech 1913 - 1915 prošel důl výraznou a na tehdejší dobu pokrokovou modernizací a elektrifikací. Ukončení těžby v roce 1993. Unikátní strojovna, funkční parní stroj z roku 1893. 

Není bezbariérový přístup do objektu. 

Prodej ukončen

Grabštejn - Neobjevené památky

číslo: 316 • kategorie: Neobjevené památky • kraj: Liberecký • okres: Liberec • obec: Grabštejn

Grabštejn byl založen ve 13. století. Později prošel četnými úpravami, které mu vtiskly ráz pohodlného zámeckého sídla. Veřejnosti byl Grabštejn, jenž se po zestátnění v roce 1945 stal součástí vojenského prostoru, poprvé zpřístupněn v roce 1993.

Prohlídky hradních okruhů nejsou bezbariérové. Historické interiéry se nacházejí v 1. a 2. patře. V případě zájmu vozíčkářů o návštěvu je nutný vlastní doprovod, který pomůže vozík vynést do patra. Zároveň je doporučeno předchozí ohlášení návštěvy na tel. správy hradu: +420 482 724 301. Během prohlídky není možné zajistit sezení.

Prodej ukončen

Hamousův statek Zbečno - Neobjevené památky

číslo: 317 • kategorie: Neobjevené památky • kraj: Středočeský • okres: Rakovník • obec:Zbečno

Tzv. Hamousův statek s počátky ze 16. století – obydlí rychtáře. Lidová roubená stavba se stodolou, stájemi a chlévy. Podsklepený obytný dům se světnicí, komorami, černou kuchyní a výměnkem. Expozice představuje selskou domácnost, hospodaření, řemesla a lidové zvyky. Zpřístupněné interiéry selského stavení – černá kuchyň, sklepy, chlévy a další.

Objekt je částečně bezbariérový. 

Prodej ukončen

Hořovice - Neobjevené památky

číslo: 319 • kategorie: Neobjevené památky • kraj: Středočeský • okres: Beroun • obec: Hořovice

Původně barokní sídlo hrabat z Vrbna. V 19. století zámek získal hessenský kurfiřt Fridrich Wilhelm, kníže Hanau von Hessen. Ten se záhy pustil do přestavby, jež vtiskla zámku současný ráz.

Zahrada je bez problémů přístupná. Interiéry zámku bezbariérové nejsou. 

Prodej ukončen

Horšovský Týn - Neobjevené památky

číslo: 318 • kategorie: Neobjevené památky • kraj: Plzeňský • okres: Domažlice • obec: Horšovský Týn

Horšovský Týn byl původně biskupským hradem, založeným před polovinou 13. století. Později byl přestavěn na monumentální renesanční sídlo Janem mladším Popelem z Lobkovicz.

Bezbariérové je nádvoří a parkán. Prohlídka se nachází v 1. patře. 

Prodej ukončen

Hrubý Rohozec - Neobjevené památky

číslo: 320 • kategorie: Neobjevené památky • kraj: Liberecký • okres: Turnov • obec: Semily

Čtyřkřídlý zámek s dlouhou historií a bohatým stavebním vývojem nabízí návštěvníkům přes dvacet bohatě zařízených místností, které v minulosti sloužily jako reprezentační a obytné pokoje příslušníků původem francouzské hraběcí rodiny Des Fours Walderode. Mezi nejkrásnější prostory zámku patří velká knihovna s portréty majitelů a novogotická jídelna v podobě rytířského sálu. Kromě zámeckých pokojů lze navštívit také středověké sklepení, sezónní výstavu a vrchnostenskou kancelář či k zámku přiléhající anglický park.

Před návštevou prosím kontaktujte správu objektu. Návštěvník si musí sám předem zajistit pomoc při pohybu v zámku (pomoc s vynesením vozíku atd.). Doporučujeme návštěvu pouze I. prohlídkového okruhu, který se nachází v prvním patře zámku, případně část III. okruhu, jenž prochází přízemím.

Prodej ukončen

Kladruby - Neobjevené památky

číslo: 321 • kategorie: Neobjevené památky • kraj: Plzeňský • okres: Tachov • obec: Kladruby

Klášter benediktinů byl založen ve 12. století knížetem Vladislavem I. Na počátku 14. století patřil mezi nejbohatší kláštery v českém království. Roku 1393 byl za potvrzení nového kladrubského opata stíhán a umučen sv. Jan Nepomucký.

Bezbariérová prohlídková trasa. 

Prodej ukončen

Krakovec - Neobjevené památky

číslo: 322 • kategorie: Neobjevené památky • kraj: Středočeský • okres: Rakovník • obec: Krakovec

Hrad představuje jeden z vrcholů vývoje české hradní architektury 14. století. Stavebníkem hradu, založeného 1381, byl křivoklátský purkrabí Jíra z Roztok, vedoucí královské dvorní hutě a jeden z oblíbenců krále Václava IV.

Částečně bezbariérový - každý dle svého uvažení. 

Prodej ukončen

Krásný Dvůr - Neobjevené památky

číslo: 323 • kategorie: Neobjevené památky • kraj: Ústecký • okres: Louny • obec: Krásný Dvůr

Zámek, který nechal barokně přestavět František Josef Černín, láká na bohatě vybavené interiéry. Najdeme zde kolekci biedermeierového nábytku a doplňků, vzácné tapety, míšeňský porcelán či holíčskou fajáns, nebo třeba historickou knihovnu obsahující kolem dvou tisíc knih.

Park a nádvoří je bezbariérové. Bezbariérová prohlídka možná pouze po předchozí domluvě. 

Prodej ukončen

Kunštát - Neobjevené památky

číslo: 324 • kategorie: Neobjevené památky • kraj: Jihomoravský • okres: Blansko • obec: Kunštát

Původně středověký hrad získal svoji současnou podobu přestavbami v polovině 16. století a dále v letech 1678-1680. Intaktně dochované nádvorní průčelí původního hradního paláce dokládá založení hradu již v polovině 13. století.

Bezbariérový přístup po telefonické domluvě. 

Prodej ukončen

Libochovice - Neobjevené památky

číslo: 325 • kategorie: Neobjevené památky • kraj: Ústecký • okres: Litoměřice • obec: Libochovice

Zámek vystavěný v letech 1683–1690 italským stavitelem Antoniem Portou pro knížete Gundakara Dietrichsteina využil budov starší tvrze. Prohlídková trasa ukazuje vývoj interiérů od pozdní renesance až po 19. století.

Bezbariérový přístup pouze na nádvoří, Pamětní síň J.E. Purkyně a park. Další interiéry a především expozice zámku jsou pro vozíčkáře přístupné pouze s doprovodem, který zajistí především vynesení a snesení z přízemí do I. patra.

Prodej ukončen

Litice - Neobjevené památky

číslo: 326 • kategorie: Neobjevené památky • kraj: Pardubický • okres: Ústní nad Orlicí• obec: Litice nad Orlicí

Hrad Litice je nejzachovalejší ukázkou hradní architektury v okrese Ústí na Orlicí. Nachází se na skalnatém ostrohu nad meandrem Divoké Orlice. Hradní kopec Litice je přírodní památkou a příroda jakoby hrad pohlcovala a zároveň doplňovala. 

Prodej ukončen

Manětín - Neobjevené památky

číslo: 327 • kategorie: Neobjevené památky • kraj: Plzeňský • okres: Plzeň - sever • obec: Manětín

Zámek Manětín s parkem, někdejší sídlo hraběcí rodiny Lažanských, je srdcem malebného městečka Manětín, jenž je často je nazýván "Barokní perlou západních Čech". Téměř na každém kroku se zde setkáváme s postavami barokních světců, které nám zde zanechali ve formě soch vynikající umělci poloviny 18. století - Štěpán Borovec a jeho žák Josef Herscher. Díky jejich tvůrčí práci a štědré podpoře, které se jim dostalo ze strany objednavatelů a donátorů - uměnímilovné hraběcí rodiny Lažanských, k nám promlouvá historie více než 300 let stará...

Bezbariérový přístup jen do zámeckého parku.
Prodej ukončen

 

Mníšek pod Brdy - Neobjevené památky

číslo: 328 • kategorie: Neobjevené památky • kraj: Středočeský • okres: Praha - západ • obec: Mníšek pod Brdy

Původně barokní sídlo, které vzkvétalo zejména za Serváce Engela z Engelsflussu ve druhé polovině 17. století. V 18. století byl zámek přestavován. Klasicistní zámek se třemi nárožními věžemi leží v centru města, přitom je obklopen parkem s rozlehlým rybníkem.

Bezbariérový přístup je omezený.

Prodej ukončen

Most kostel - Neobjevené památky

číslo: 329 • kategorie: Neobjevené památky • kraj: Ústecký • okres: Most • obec: Most

Poté, co byl při rozsáhlém požáru města v roce 1515 zničen původní kostel, zahájil o dva roky později stavitel Jörg z Maulbornu výstavbu kostela nového podle plánů architekta Jakuba Heilmanna ze Schweinfurtu. Nový chrám s hranolovou věží v hlavním průčelí a předsíní na severní straně se stal stavitelským skvostem. V roce 1964 bylo rozhodnuto o likvidaci historického města Mostu z důvodů důlní činnosti; zásluhou tlaků odborné veřejnosti vydala vláda roku 1971 usnesení o záchraně kostela formou transferu. V roce 1975 byl unikátní přesun na místo vzdálené 841,1 metru uskutečněn. V bývalých bočních kaplích je instalována expozice gotického a renesančního umění severozápadních Čech, v suterénu přiléhá k původní kryptě z let 1280 – 1325 moderní výstavní prostor Státní galerie výtvarného umění v Mostě. 

Prodej ukončen

Náměšť nad Oslavou - Neobjevené památky

číslo: 330 • kategorie: Neobjevené památky • kraj: Vysočina • okres: Třebíč • obec: Náměšť nad Oslavou

Zdaleka viditelná stavba renesančního zámku s terasou a zimní zahradou ukrývá řadu pozoruhodností, které lákají k její návštěvě. Prohlídkový okruh zahrnuje zámeckou kapli s bohatou štukovou a freskovou výzdobou, arkádové nádvoří s Neptunovou kašnou, zámeckou knihovnu a reprezentační prostory.

Bezbariérový přístup pouze na nádvoří a do parku.

Prodej ukončen


Záznamy: 1 - 20 ze 34
1 | 2 >>

Magnetky

Žireč – Barokní areál

číslo: 650 • kategorie: Opomíjené památky • kraj: Královéhradecký • okres: Trutnov • obec: Žireč

Historie Barokního areálu Žireč je regionální exkurzí do tohoto úchvatného panství v malebném Podkrkonoší, které prošlo velmi významnými událostmi evropských dějin s celosvětovým dopadem - rekatolizací, průmyslovou revolucí, jako Sudety bylo součástí Velkoněmecké říše, odsunem německého obyvatelstva, komunistickým znárodněním až po dnešní Domov svatého Josefa.

Areál objektu je bezbariérový. 

webové stránky    mapa

Prodejní místo: Bylinkový obchůdek v zahradě Žireč 1, 544 01 Dvůr Králové nad Labem

Otevírací doba: po: 8:00 - 14:30
út - pá: 8:00 - 16:30
so: 8:00 - 12:00 (doporučujeme ověřit telefonicky)


Záznamy: 1 - 1 ze 1