Magnetky

Adršpašské skály

číslo: 209 • kategorie: Příroda • kraj: Královéhradecký • okres: Náchod • obec: Adršpach

Přírodní rezervace Adršpašsko-teplické skály leží na severovýchodě Čech, nedaleko města Náchod a Trutnov. Skalní město Adršpach je jedním z největších a nejkrásnějších skalních měst v Evropě. Nalezneme zde rozmanité skalní útvary, soutěsky a jezírka. Za návštěvu stojí kromě samotného skalního města i zřícenina hradu Adršpach či Křížový vrch s křížovou cestou.

Bezbariérový přístup: pouze část okruhu (asi 1 km) po písčité cestě.

webové stránky    mapa

Prodejní místo: Pouze e-shop

 

Brno - Zoo

číslo: 704 • kategorie: Příroda • kraj: Jihomoravský • okres: Brno - město • obec: Brno

Zoo Brno nabízí svým návštěvníkům prostor pro odpočinek i poznání. Je rozdělena do čtyř expozičních celků – Beringie, Kalahari, Wallacea a Karibik. Každý den v roce se tak můžete přijít podívat na tygry, lvy, vlky, levharty, lední medvědy, žirafy, vlky nebo surikaty. Velké oblibě se těší Dětská zoo, která kromě přímého kontaktu se zvířátky nabízí vyžití na houpačkách, skluzavkách a prolézačkách.

Bezbariérový přístup, bezbariérové toalety.

webové stránky    mapa

Prodejní místo: ZOO Brno, U zoologické zahrady 46, 635 00 Brno

Otevírací doba: Březen + říjen 9,00 – 17,00

 listopad až únor 9,00 – 16,00

 duben až září 9,00 – 18,00

poslední vstup vždy hodinu před uzavřením zoo

Černé jezero

číslo: 286 • kategorie: Příroda • kraj: Plzeňský • okres: Klatovy • obec: Železná Ruda, Špičák

Černé jezero je největším, zároveň nejníže položeným jezerem ledovcového původu na Šumavě. Rozloha: 18,5 ha, obvod vodní hladiny je cca 1800 m, nadm. výška: 1008 m. Jezero leží pod severovýchodním svahem Jezerní hory, naměřená hloubka v jezeře je 39,5 m. V roce 1930 byla zjištěna až 15m vrstva sedimentů na dně jezera. Jezero je odvodňováno Černým potokem do řeky Úhlavy, povodí Severní moře. Jezero je součástí národní přírodní rezervace, založené v roce 1911.

webové stránky    mapa

Prodejní místo: Turistické informační centrum, 1.máje 12, 340 04 Železná Ruda

Otevírací doba: celoroční provoz

Čertovo jezero

číslo: 282 • kategorie: Příroda • kraj: Plzeňský • okres: Klatovy • obec: Železná Ruda, Špičák

Čertovo jezero je druhé největší jezero ledovcového původu na české straně Šumavy. Má rozlohu 10,4 ha, leží v nadm. výšce 1030 m na jihovýchodním svahu Jezerní hory. Největší hloubka je cca 36 m, obvod vodní hladiny je cca 1360 m. Vodu z Čertova jezera odvádí Jezerní potok do říčky Řezné, která je přítokem Dunaje, povodí  Černé moře.  Jezero je součástí národní přírodní rezervace, založené v roce 1911.

webové stránky    mapa

Prodejní místo: Turistické informační centrum, 1.máje 12, 340 04 Železná Ruda

Otevírací doba: celoroční provoz

 

Červené Blato

číslo: 297 • kategorie: Příroda • kraj: Jihočeský • okres: České Budějovice • obec: Nové Hrady

NPR Červené Blato má rozlohu 331,4 ha a nachází se v CHKO Třeboňsko a biosférické rezervaci MAB UNESCO. Je také evropsky významnou lokalitou v rámci soustavy Natura 2000. Rašeliniště je unikátní svým rozsáhlým porostem borovice blatky s podrostem rojovníku bahenního a je jedním z největších a nejvýznamnějších v ČR. Výchozím místem je Jiříkovo Údolí vzdálené 7 km od Nových Hradů.

webové stránky    mapa

Prodejní místo: Kulturní a informační centrum, nám. Republiky 46, 373 33 Nové Hrady

Otevírací doba: květen, červen, září: po – so 

červenec, srpen: denně

říjen – duben: po – pá

 

České Švýcarsko - Zlatý vrch

číslo: 757 • kategorie: Příroda • kraj: Ústecký • okres: Děčín • obec: Chřibská

Zlatý vrch (657 m) je národní přírodní památka na stejnojmenném vrchu přibližně 4 km severovýchodně od města Česká Kamenice, asi 1 km východně od její části, vesnice Líska, v západní části Lužických hor. Zlatý vrch byl vyhlášen chráněným územím 18. února 1964. Důvodem ochrany je dokonale vyvinutá sloupcová odlučnost v tělese olivínického alkalického čediče (kamenné varhany) s mimořádnou, až 30metrovou délkou kamenných sloupů. Tato stěna je ještě mohutnější, než podstatně známější Panská skála u Kamenického Šenova
 
 

Zlatý vrch (657 m) je národní přírodní památka na stejnojmenném vrchu přibližně 4 km severovýchodně od města Česká Kamenice, asi 1 km východně od její části, vesnice Líska, v západní části Lužických hor. Zlatý vrch byl vyhlášen chráněným územím 18. února 1964. Důvodem ochrany je dokonale vyvinutá sloupcová odlučnost v tělese olivínického alkalického čediče (kamenné varhany) s mimořádnou, až 30metrovou délkou kamenných sloupů. Tato stěna je ještě mohutnější, než podstatně známější Panská skála u Kamenického Šenova. 

Objekt není bezbariérově přístupný. 

webové stránky    mapa

Prodejní místo: MIC, Chřibská 21, 407 44 Chřibská

Otevírací doba: Říjen-duben: út-ne 9:00- 16:00

Květen-září: út-ne 10:00-18:00

 

Jinolické rybníky

Číslo: 264 • kategorie: Příroda • kraj: Královéhradecký • okres: Jičín • obec: Jinolice, Prachovské skály

Jinolické rybníky je soustava tří rybníků ležící u obce Jinolice v CHKO Český ráj, asi 5 km od Jičína. Soustavu tvoří rybníky Oborský, Němeček, které jsou využívány k rekreaci a přírodní památka rybník Vražda. Důvodem ochrany jsou vlhké louky u stejnojmenného rybníka a výskyt chráněných druhů rostlin a živočichů. Rybník je součástí přírodní památky. Název rybníka je upomínkou na událost z roku 1866, kdy sem zahnali pruští vojáci skupinu rakouských vojáků, kteří zde utonuli.

webové stránky     mapa

Prodejní místo: Turistické centrum Český ráj - Prachov 37

Otevírací doba: celoroční provoz

 

 

Klokočské průchody

číslo: 228 • kategorie: Příroda • kraj: Liberecký • okres: Semily • obec: Klokočí

Přírodní rezervace Klokočské skály je krajinářsky a geomorfologicky hodnotné území se zbytky reliktních borů, četnými skalními závrty a hluboce zaříznutými údolíčky, ve kterých rostou typické vysokohorské druhy rostlin například žebrovice různolistá. Pískovcové skalní útvary  zvětrávaní 22 známými způsoby. Nejvýraznější jsou zdejší voštiny. Skuliny ve skalách a více jak 300 jeskyní  jsou dnes domovem ohrožených druhů netopýrů a vrápenců. Smíšené lesy jsou hnízdištěm dravých ptáků a mnoha druhů drobného ptactva. Celá oblast má rozlohu 228ha a je chráněná v kategorii přírodní rezervace jako součástí CHKO Český ráj. Celou rezervaci obklopují vísky a osady sloučené obce Mírová pod Kozákovem a obec Klokočí s osadou Rotštejn. Území rezervace je turisticky zpřístupněno po žluté turistické stezce vedoucí od Turnova přes Zelený důl, jeskyni Postojnou na zříceninu hradu Rotštejn a také po červené turistické stezce, která navazuje na Zlatou stezku Českého ráje a vede po okraji Betlémských skal s vyhlídkou na Zdenčině skále. Po celé délce žluté turistické stezky platí roku 1995 zákaz vjezdu cyklistům!

webové stránky     mapa

Prodejní místo:

1. Hrad Rotštejn

Otevírací doba: Velikonoce - květen: pouze o víkendech: so 10:00 - 17:00, ne 10:00 - 16:00

červen - srpen: po - pá 10:00 - 16:30, so:10:00 - 17:00, ne:10:00 - 16:00 

září: so 10:00 - 17:00, ne 10:00 - 16:00

2. Pension Na Klokočských skalách

Otevřeno: celoročně

 

 

Křivoklátsko - Berounka

číslo: 208 • kategorie: Příroda • kraj: Středočeský • okres: Rakovník • obec: řeka Berounka

Řeka Berounka, nad níž se tyčí zřícenina hradu Týřov, je jedinou řekou protékající CHKO Křivoklátsko. Je to řeka se silně kolísavými vodními stavy, téměř celý její tok je splavný a vhodný i pro běžné koupání.

webové stránky    mapa

Prodejní místo: Informační středisko, nám. Svatopluka Čecha 82, Křivoklát

Otevírací doba: celoroční provoz po - ne

Máchovo jezero

číslo: 484 • kategorie: Příroda • kraj: Liberecký • okres: Česká Lípa • obec: Doksy

Velký rybník založil Karel IV. v roce 1366. Napájí ho Břehyňský potok, Jordán a Dokský potok. Vznikl přehrazením močálovité průrvy. V letech 1832 -1836 zdejší kraj navštívil český romantický básník Karel Hynek Mácha, jenž zde našel inspirační motivy pro svou básnickou skladbu Máj. Od 2. poloviny 20. století tak Velký rybník nese název Máchovo jezero. Dnes je díky svým čtyřem písčitým plážím vyhledávanou lokalitou na koupání.
Velký rybník založil Karel IV. v roce 1366. Napájí ho Břehyňský potok, Jordán a Dokský potok. Vznikl přehrazením močálovité průrvy. V letech 1832 -1836 zdejší kraj navštívil český romantický básník Karel Hynek Mácha, jenž zde našel inspirační motivy pro svou básnickou skladbu Máj. Od 2. poloviny 20. století tak Velký rybník nese název Máchovo jezero. Dnes je díky svým čtyřem písčitým plážím vyhledávanou lokalitou na koupání.
 

webové stránky    mapa

Prodejní místo: Informační centrum, náměstí Republiky 191, 472 01 Doksy

Otevírací doba: říjen – květen: po – pá 8:30 – 16:00

červen a září: po - pá 9:00 - 17:00, so 9:00 – 12:00

 červenec a srpen: po – so 9:00 – 17:00, ne 9:00 – 14:00  

Muzeum přírody Český ráj

číslo: 559 • kategorie: Příroda • kraj: Královéhradecký • okres: Jičín • obec: Prachov

Muzeum přírody Český ráj nabízí návštěvníkům prohlídku expozic o přírodě a historii Prachovských skal, Součástí je i prohlídka muzejní zahrady s dřevinami a bylinami ČR, se stanovišti pro volně žijící živočichy, venkovními terárii.

Objekt je bezbariérový částečně s pomocí druhé osoby.

Objekt je přístupný pro handicapované osoby.
 

webové stránky    mapa

Prodejní místo: Turistické centrum Český ráj,

Otvírací doba: denně 9:00 - 17:00, mimo sezonu po dohodě

Olomouc - ZOO

číslo: 494 • kategorie: Příroda • kraj: Olomoucký • okres: Olomouc • obec: Olomouc - Svatý Kopeček

Zologická zahrada v Olomouci byla otevřena v roce 1956. Žije zde přes 300 druhů zvířatv šesti pavilonech (pavilon žirafy, opicy, netopýrů, levhartů a jižní Ameriky), v uzavřených výbězích (medvědi a vlci), v průchozích výbězích( klokani), v mořských akváriích či v Euroasijském safari. Je zde také otevřený výběh ovcí, koz a lam.  

 

webové stránk y    mapa

Prodejní místo:

po dobu rekonstrukce IC Řehák Svatý kopeček - pouze E SHOP

Panská skála

číslo: 543 • kategorie: Přírodní památka • kraj: Liberecký • okres: Česká Lípa • obec: Kamenický Šenov

Čedičový vrch (597 m) na okraji Kamenického Šenova je nejznámější geologickou rezervací u nás. Již v 18 st. Zde byl v činnosti lom, v němž byla postupnou těžbou odhalena jedna z nejkrásnějších ukázek sloupcové odlučnosti čediče u nás. Pěti až šestiboké pravidelné čedičové sloupce jsou téměř svislé, až 12 m dlouhé a mají 20 – 40 cm v průměru.
Bezbariérově přístupný až pod Panskou skálu.

Prodejní místo: Informační centrum Panská skála, Prácheň 42, 471 14 Kamenický Šenov

Otevírací doba: duben – červen a září – říjen: st - ne 9:00 – 17:00

červenec – srpen: denně 9:00 – 17:00

listopad – březen: IC uzavřeno

paraZOO Vlašim

číslo: 258 • kategorie: Příroda • kraj: Středočeský • okres: Benešov • obec: Vlašim

ParaZOO je expozice Záchranné stanice pro živočichy ČSOP Vlašim. Byla otevřena v červnu roku 2012. Leží v centru Vlašimi a jsou zde chováni zástupci volně žijících živočichů České republiky (například vydra, rys, kuna, výři, krkavci, čápi, nejrůznější dravci a řada dalších), kteří byli přijati do Záchranné stanice, avšak pro trvalé následky zranění již nemohou být vypuštěni zpět do volné přírody.
Pomocí jejich příběhů se zde návštěvníci mohou seznámit s důvody zraňování zvířat v krajině a naučit se, jak zvířatům v přírodě pomáhat. Součástí zahrady je také expozice ptačích budek a uměle vytvořených úkrytů pro živočichy vhodných k oživení zahrad, ptačích siluet či expozice nástrah číhajících na živočichy v přírodě s radami jak zraňování živočichů předcházet.
Prohlídka je možná samostatně, s průvodcem anebo zde probíhají i výukové programy pro děti.

Informace pro handicapované osoby o dostupnosti paraZOO i zajímavostí v okolí: zde

webové stránky    mapa

Prodejní místo: paraZOO, Pláteníkova 264, 258 01 Vlašim

Otevírací doba: celoroční provoz 9:00 - 17:00

 

paraZOO Vlašim, kuna skalní

číslo: 139 • kategorie: Příroda • kraj: Středočeský • okres: Benešov • obec: Vlašim

ParaZOO je expozice Záchranné stanice pro živočichy ČSOP Vlašim. Byla otevřena v červnu roku 2012. Leží v centru Vlašimi a jsou zde chováni zástupci volně žijících živočichů České republiky (například vydra, rys, kuna, výři, krkavci, čápi, nejrůznější dravci a řada dalších), kteří byli přijati do Záchranné stanice, avšak pro trvalé následky zranění již nemohou být vypuštěni zpět do volné přírody. Pomocí jejich příběhů se zde návštěvníci mohou seznámit s důvody zraňování zvířat v krajině a naučit se, jak zvířatům v přírodě pomáhat.

Samec kuny skalní Cipísek je u nás od jara roku 2015. Byl nalezen jako osiřelé mládě a dovezen do naší záchranné stanice. Od útlého věku trpí kožními problémy. Cipísek ztratil plachost a není schopen samostatné obživy ve volné přírodě.  

Informace pro handicapované osoby o dostupnosti paraZOO i zajímavostí v okolí: zde

webové stránky    mapa

Prodejní místo: paraZOO, Pláteníkova 264, 258 01 Vlašim

Otevírací doba: celoroční provoz 9:00 - 17:00

číslo: 258 • kategorie: příroda • kraj: Středočeský • okres:Benešov • obec: Vlašim

ParaZOO je expozice Záchranné stanice pro živočichy ČSOP Vlašim. Byla otevřena v červnu roku 2012. Leží v centru Vlašimi a jsou zde chováni zástupci volně žijících živočichů České republiky (například vydra, rys, kuna, výři, krkavci, čápi, nejrůznější dravci a řada dalších), kteří byli přijati do Záchranné stanice, avšak pro trvalé následky zranění již nemohou být vypuštěni zpět do volné přírody.
Pomocí jejich příběhů se zde návštěvníci mohou seznámit s důvody zraňování zvířat v krajině a naučit se, jak zvířatům v přírodě pomáhat. Součástí zahrady je také expozice ptačích budek a uměle vytvořených úkrytů pro živočichy vhodných k oživení zahrad, ptačích siluet či expozice nástrah číhajících na živočichy v přírodě s radami jak zraňování živočichů předcházet.
Prohlídka je možná samostatně, s průvodcem anebo zde probíhají i výukové programy pro děti.

Informace pro handicapované osoby o dostupnosti paraZOO i zajímavostí v okolí: zde

webové stránky    mapa

Prodejní místo: paraZOO, Pláteníkova 264, 258 01 Vlašim

 

paraZOO Vlašim, vydra říční

číslo: 592 • kategorie: Příroda • kraj: Středočeský • okres: Benešov • obec: Vlašim

ParaZOO je expozice Záchranné stanice pro živočichy ČSOP Vlašim. Byla otevřena v červnu roku 2012. Leží v centru Vlašimi a jsou zde chováni zástupci volně žijících živočichů České republiky (například vydra, rys, kuna, výři, krkavci, čápi, nejrůznější dravci a řada dalších), kteří byli přijati do Záchranné stanice, avšak pro trvalé následky zranění již nemohou být vypuštěni zpět do volné přírody. Pomocí jejich příběhů se zde návštěvníci mohou seznámit s důvody zraňování zvířat v krajině a naučit se, jak zvířatům v přírodě pomáhat.

Vydří pár Fousek a Kapka jsou nejoblíbenějšími chovanci naší paraZOO. Oba se k nám dostali jako osiřelá mláďata, která bylo třeba odchovat na mléku. Kvůli ztrátě plachosti a ochočení se již nedají vypustit zpět do přírody.

Informace pro handicapované osoby: zde

webové stránky    mapa

Prodejní místo: paraZOO, Pláteníkova 264, 258 01 Vlašim

Otevírací doba: celoroční provoz 9:00 - 17:00

číslo: 593 • kategorie: příroda • kraj: Středočeský • okres:Benešov • obec: Vlašim

ParaZOO je expozice Záchranné stanice pro živočichy ČSOP Vlašim. Byla otevřena v červnu roku 2012. Leží v centru Vlašimi a jsou zde chováni zástupci volně žijících živočichů České republiky (například vydra, rys, kuna, výři, krkavci, čápi, nejrůznější dravci a řada dalších), kteří byli přijati do Záchranné stanice, avšak pro trvalé následky zranění již nemohou být vypuštěni zpět do volné přírody. Pomocí jejich příběhů se zde návštěvníci mohou seznámit s důvody zraňování zvířat v krajině a naučit se, jak zvířatům v přírodě pomáhat.

V paraZOO máme dva trvale handicapované výry velké. Výří samička Otylka pochází z Benešovska a je u nás od roku 2002, kdy byla nalezena jako mládě vypadlé z hnízda. Při pádu ze skalního výchozu si vážně poranila křídlo a i přes léčení jí zůstaly trvalé následky. Výra Kubu jsme přijali v roce 2012 ze Záchranné stanice v Plzni s trvalými následky zlomeniny křídla.

webové stránky    mapa

Prodejní místo: paraZOO, Pláteníkova 264, 258 01 Vlašim

 

paraZOO Vlašim, výr velký

číslo: 593 • kategorie: Příroda • kraj: Středočeský • okres: Benešov • obec: Vlašim

ParaZOO je expozice Záchranné stanice pro živočichy ČSOP Vlašim. Byla otevřena v červnu roku 2012. Leží v centru Vlašimi a jsou zde chováni zástupci volně žijících živočichů České republiky (například vydra, rys, kuna, výři, krkavci, čápi, nejrůznější dravci a řada dalších), kteří byli přijati do Záchranné stanice, avšak pro trvalé následky zranění již nemohou být vypuštěni zpět do volné přírody. Pomocí jejich příběhů se zde návštěvníci mohou seznámit s důvody zraňování zvířat v krajině a naučit se, jak zvířatům v přírodě pomáhat.

V paraZOO máme dva trvale handicapované výry velké. Výří samička Otylka pochází z Benešovska a je u nás od roku 2002, kdy byla nalezena jako mládě vypadlé z hnízda. Při pádu ze skalního výchozu si vážně poranila křídlo a i přes léčení jí zůstaly trvalé následky. Výra Kubu jsme přijali v roce 2012 ze Záchranné stanice v Plzni s trvalými následky zlomeniny křídla.

Informace pro handicapované osoby: zde

webové stránky    mapa

Prodejní místo: paraZOO, Pláteníkova 264, 258 01 Vlašim

Otevírací doba: celoroční provoz 9:00 - 17:00

číslo: 258 • kategorie: příroda • kraj: Středočeský • okres:Benešov • obec: Vlašim

ParaZOO je expozice Záchranné stanice pro živočichy ČSOP Vlašim. Byla otevřena v červnu roku 2012. Leží v centru Vlašimi a jsou zde chováni zástupci volně žijících živočichů České republiky (například vydra, rys, kuna, výři, krkavci, čápi, nejrůznější dravci a řada dalších), kteří byli přijati do Záchranné stanice, avšak pro trvalé následky zranění již nemohou být vypuštěni zpět do volné přírody.
Pomocí jejich příběhů se zde návštěvníci mohou seznámit s důvody zraňování zvířat v krajině a naučit se, jak zvířatům v přírodě pomáhat. Součástí zahrady je také expozice ptačích budek a uměle vytvořených úkrytů pro živočichy vhodných k oživení zahrad, ptačích siluet či expozice nástrah číhajících na živočichy v přírodě s radami jak zraňování živočichů předcházet.
Prohlídka je možná samostatně, s průvodcem anebo zde probíhají i výukové programy pro děti.

webové stránky    mapa

Prodejní místo: paraZOO, Pláteníkova 264, Vlašim

 

Pokličky

číslo: 725 • kategorie: Příroda • kraj: Středočeský • okres: Mělník • obec: Kokořínský důl

Celá oblast Kokořínska je tvořena kvádrovými pískovci, mezi kterými se nachází vrstva železitého slepence. Tato odolnější horní vrstva chrání spodní sloup z měkčího jílovitého pískovce, takže dnes zde po mnoha let erozí a rozčleňování souvislé pískovcové tabule můžeme obdivovat charakteristické přírodní útvary Pokličky - kamenné houby s plochým kloboučkem.

Nejkrásnější, tzv. Mšenské Pokličky, se nacházejí v údolí pod hradem Kokořín. Nejmohutnější Poklička dosahuje výšky 10,5 m, klobouk je široký 6 m.

Přístup do objektu není bezbariérový.

webové stránky    mapa

Prodejní místa: 1. Hrad Houska

2. Hrad Kokořín

Hrad Kokořín: duben – září: út – ne, duben, říjen: so 

Otevírací doba: květen - září: út - ne, duben, říjen: so - ne

Prachovské skály

číslo: 146 • kategorie: Příroda • kraj: Královéhradecký • okres: Jičín • obec: Prachov

Dlouhý geologický vývoj, voda a střídání teplot se podílely na vzniku skalních měst Českého ráje, z nichž asi nejznámější jsou Prachovské skály o rozloze 187 ha. Najdeme zde pohádkové skalní útvary, hluboké rokle a kaňony, ale i krásné vyhlídky a skalní město. V centru skal u turistické chaty s parkovištěm je i konečná stanice autobusů. Za teplých letních dnů se můžeme osvěžit na koupališti u Pelíška necelých 500 m od chaty.

webové stránky    mapa

Prodejní místo: 1. Turistické centrum Český ráj,

Otvírací doba: denně 9:00 - 17:00, mimo sezonu po dohodě

 2. prodejna suvenýrů - dolní parkoviště

 

Pramen Radbuzy

číslo: 549 • kategorie: Příroda • kraj: Plzeňský • okres: Domažlice • obec: Závist

Řeka Radbuza pramení na západním svahu Pivoňských hor nedaleko křižovatky Liščí domky v nadmořské výšce 689 m n. m. Pramen s odpočívadlem je od křižovatky Liščí domky vzdálen přibližně 500 m a trasa k němu je značena jak od tohoho rozcestí, tak od vsi Závist. Radbuza protéká obcí Rybník a dále pokračuje na sever úzkým údolím ke vsi Smolov. 
Objekt není bezbariérově přístupný.

webové stránky    mapa

Prodejní místo: MKIS Poběžovice, náměstí Míru 47, 345 22 Poběžovice

Otevřeno: červen - září: po - pá 8:00 - 17:00, so, ne  9:00 - 17:00

 mimo sezónu  po - pá 8:00 - 17:00

Záznamy: 1 - 20 ze 31
1 | 2 >>