Magnetky

100. výročí sarajevského atentátu

číslo: 309 • kategorie: Výroční a příležitostné • kraj: --- • okres: ---- • obec: -----

Tyto magnetky jsou číslovány na líci přímo v obrázku vzestupnou řadou od čísla 1 a bude je možné získat v uvedených prodejních místech v průběhu konaní akce a následně až do konce příslušného roku či vyprodání. Dále se číslované magnetky již nevyrábí a budou jen v doprodeji, ale nečíslované.
Atentát na Františka Ferdinanda d'Este, arcivévodu a následníka rakousko−uherského trůnu, byl spáchán 28. června 1914 v Sarajevu, hlavním městě Bosny a Hercegoviny. Během vojenské přehlídky byl arcivévoda František Ferdinand napaden skupinou atentátníků. František Ferdinand d'Este a jeho choť, Žofie Chotková, byli po předchozím nezdařeném bombovém útoku na kolonu vozů poté na jiném místě zastřeleni srbským separatistou Gavrilo Principem.
Atentát v Sarajevu na následníka rakousko-uherského trůnu byl záminkou k vyhlášení války Srbsku Rakousko-Uherskem a je považován za jednu z příčin první světové války. 
Na mnoha zámcích České republiky se můžeme setkat s památkami na manželský pár i tuto neblahou událost. 
Zavražděný manželský pár měl svatbu dne 1. 7. 1900 v kapli sv. Františka z Assisi na zámku Zákupy.
Zámek v Náměšti nad Oslavou byl jedním z posledních míst, které před svou smrtí navštívil následník trůnu František Ferdinand d´Este. Výstava Deset dní před Sarajevem díky několika dochovaným pozoruhodným materiálům přibližuje důležitost této události pro tehdejší Náměšť.
Druhá kulka, kterou Gavrilo Princip vystřelil, někdy nazývaná „kulka, jež začala první světovou válku“, je vystavena na zámku Konopišti. Výstava "Spojeni v životě i ve smrti" připomíná v sídle Františeka Ferdinanda d´Este 100 let výročí od tragédie.
Batistový kapesník s krví následníka trůnu Františka Ferdinanda d'Este je v expozici Sarajevský atentát na zámku Velké Meziříčí.

 

Prodejní místo: Zámek Zákupy, čísla 1 - 50

Zámek Konopiště, čísla 51 - 350 

750. výročí založení Bezdězu

číslo: 344 • kategorie: Výroční a příležitostné • kraj: Liberecký • okres: Česká Lípa • obec: Doksy

Tyto magnetky jsou číslovány na líci přímo v obrázku vzestupnou řadou od čísla 1 a bude je možné získat v uvedených prodejních místech v průběhu konaní akce a následně až do konce příslušného roku či vyprodání. Dále se číslované magnetky již nevyrábí a budou jen v doprodeji, ale nečíslované.
Královská država bezdězská byla pozůstatkem Přemyslovského knížecího vlastnictví, které se rozkládalo na území rozsáhlého pohraničního hvozdu. Obchodní styky se sousedy si však vyžádaly přerušení tohoto neprostupného pralesa zemskými stezkami, po kterých sem přicházeli stále noví osídlenci a zakládali nové osady. Při obchodní cestě z Prahy do Žitavy vznikla pod kopcem osada nazývaná po jakémsi Bezdědovi, která později nese jméno Bezděz. V osadě byl postaven kostel sv. Jilji, na kterém i přes pozdější barokní úpravy je znatelný původní románský sloh. V těsné blízkosti kostela (Románské zdivo) stávala tvrz královského úředníka - villika, který spravoval rozsáhlou bezdězskou državu.
Nejspíše v 60. letech 13. století český král Přemysl Otakar II. využil dominantního vrchu nad starším dvorcem a nechal na něm vystavět pevný kamenný hrad na obranu obchodní cesty a proti rozpínavosti sousedních rodů Ronovců a Markvarticů. V roce 1278, po smrti Přemysla Otakara II. byl hrad už nepochybně obyvatelný, neboť téhož roku byl obsazen braniborskou posádkou.Rytina kaple
Na rozdíl od jiných hradů byl Bezděz postaven v krátké době celý, bez postupných přístaveb a ani pozdější staletí nezasáhla do jeho vzhledu. Bezděz je autentickým obrazem hradu druhé poloviny 13. století, hradu pevnostního charakteru sloužícího k zajištění panovníkovy bezpečnosti a oproštěného od hospodářských staveb, vysazen manským systémem. (Manové byli šlechtici v lenní závislosti v tomto případě na králi. Za přesně vymezené, převážně vojenské povinnosti, související s provozem a především obranou hradu, měli propůjčen v okolí určitý pozemek s odpovídajícím sídlem.)

 

webové stránky     mapa

Prodejní místo: Hrad Bezděz

Bohumil Hrabal - 100. let narození

číslo: 303 • kategorie: Výroční a příležitostné • kraj: Středočeský • okres: Nymburk • obec: Nymburk

Tyto magnetky jsou číslovány na líci přímo v obrázku vzestupnou řadou od čísla 1 a bude je možné získat v uvedených prodejních místech v průběhu konaní akce a následně až do konce příslušného roku či vyprodání. Dále se číslované magnetky již nevyrábí a budou jen v doprodeji, ale nečíslované.

Když byla dne 3. února 1997 ukončena pozemská pouť Bohumila Hrabala, zdálo se, že připomínání odkazu světoznámého spisovatele zůstane vyhrazeno tak jako u jiných osobností pouze školním čítankám a literárním vědcům. V Hrabalově případě se tak ovšem nestalo. V Nymburce, městě nejbližším spisovatelově srdci, se mezi obdivovateli jeho díla zrodila myšlenka založit celorepublikový spolek, který by spojoval všechny nadšené čtenáře Hrabalova díla bez rozdílu vzdělání, povolání a věku.
Vrcholem nymburské iniciativy bylo však bezpochyby otevření stálé expozice Bohumila Hrabala v nymburském muzeu (Polabské muzeum – Vlastivědné muzeum Nymburk).
I další místa bytostně spjatá s Bohumilem Hrabalem jako Praha - Libeň a Brno - Židenice se ráda pyšní s jeho spřízněností. Praha zdůrazňuje zejména fakt, že čtvrť Libeň se mu od počátku 50. let stala domovem a místem velké tvůrčí inspirace. Sem spadají tři desetiletí Hrabalova šťastného manželství s Eliškou, rozenou Plevovou, zvanou Pipsi. V Brně – Židenicích naopak rádi zdůrazňují, že to bylo právě toto místo, kde Bohumil Hrabal poprvé spatřil světlo světa. Do výčtu míst, která se hlásí k Hrabalovi jako k vlastnímu, můžeme ještě přiřadit moravské městečko Konice, odkud pochází Hrabalův rod a kde se narodil a vyrostl jak otec František Hrabal, tak strýc Josef Hrabal. Silnou vazbu cítil ještě k městu Polná, kde František Hrabal a Marie Kiliánová slavili svatbu a maličký Hrabal zde začal vnímat svět kolem sebe. Naopak v dospělém věku Hrabalovi přirostla k srdci chatová osada Kersko v Polabí, kde zejména od 70. let trávil většinu svého času.
Hrabal neměl jeden domov, miloval současně pražské předměstí Libeň se všemi jeho zákoutími a hospůdkami, Kladno s Poldinou hutí, starý prvorepublikový Nymburk s jeho pozoruhodnými obyvateli, kerské polesí a chatařskou osadu ve stínu vysokých borovic. Přesto mu všechna tato místa byla jen jakýmsi prostorem fyzického přebývání, skutečný transcendentální domov nalézal Hrabal až teprve tam, kde spatřoval člověka se všemi jeho starostmi a radostmi. Hrabal nerozlišoval, byl mu blízký každý lidský osud, pro každého měl pochopení a v tom spočívá jeho lidská i umělecká velikost. Domovem se mu proto staly Čechy i Morava, celý středoevropský prostor a vůbec celý vesmír. To je ostatně jeden z důvodů, proč je Hrabal v současnosti nejpřekládanějším českým spisovatelem.

 

webové stránky    mapa

Prodejní místa:
Turistické informační centrum, náměstí Přemyslovců 165, 288 28 Nymburk - magnetka číslo 1 - 50, otevřeno denně,

                Lesní ateliér - Kuba, Kersko 660, 289 12 Hradištko - magnetka číslo 51 - 100, otevřeno denně,

Vlastivědné muzeum Nymburk, Tyršova 174, 288 02 Nymburk - magnetka číslo 101 - 150,otevřeno úterý až neděle

 

 

 

Karel IV. – 700 let

číslo: 541 • kategorie: Výroční a příležitostné • kraj: --- • okres: ---- • obec: -----

Tyto magnetky jsou číslovány na líci přímo v obrázku vzestupnou řadou od čísla 1 a bude je možné získat v uvedených prodejních místech v průběhu konaní akce a následně až do konce příslušného roku či vyprodání. Dále se číslované magnetky již nevyrábí a budou jen v doprodeji, ale nečíslované.
V roce 2016 si Česká republika připomene 700. výročí narození Karla IV. Karel IV. byl velký reformátor a státník zcela ojedinělého rozhledu a schopností. Patřil k nejvýznamnějším osobnostem světa 14. století, jeho kulturní vliv však přetrvává až do dnešních dob. Zdaleka se přitom netýká jen území, jemuž kdysi vládl. Neformální titul „Otec vlasti“ si však s Karlem IV. spojujeme především my v České republice. Karel IV. učinil z českých zemí perlu své koruny. Nikdy předtím jsme v Evropě nehráli tak významnou pozitivní úlohu. Přitom když mladý Karel přišel do Čech, nalezl zemi v zuboženém stavu, jak uvádí i ve své autobiografii Vita Caroli: „Toto království jsme nalezli tak zpustošené, že jsme nenašli ani jediného hradu svobodného, který by nebyl zastaven se všemi královskými statky, takže jsme neměli, kde bychom přebývali, leč v domech měšťanských jako jiný měšťan.“ O to větší respekt Karlovo reformní úsilí zasluhuje.

 webové stránky    mapa

Prodejní místo: Hrad Rotštejn

Hrad Karlštejn

Hrad Loket

Pernštejnský rok

číslo: 137 • kategorie: Výroční a příležitostné • kraj: --- • okres: ---- • obec: -----

Pernštejnským rokem je nazýván rok 2012, kdy hlavním cílem bylo poznat vybraný šlechtický rod. V rámci této akce se konalo spoustu výstav, komentovných prohlídek, kulturních vystoupení, prohlídek objektů apod. 

 webové stránky    mapa

Prodejní místo: eshop

Rok francouzské kultury

číslo: 300 • kategorie: Výroční a příležitostné • kraj: ---• okres: ---• obec: ---

Cílem projektu „Rok francouzské kultury“ je představit širší veřejnosti francouzské šlechtické rody, které se v minulosti usadily v Českých zemích. Jedná se zejména o rod Rohanů, Des Fours, Buquoy de Longeval, Harbuval de Chamaré, Mensdorff-Pouilly, či vévoda Zákupský (Napoleon II. zvaný Orlík), kteří mj. sídlili na zámcích Sychrov, Hrubý Rohozec, Rožmberk, Nové Hrady, Boskovice, takže projekt pokryje několik krajů (např. Liberecký, Jihočeský, Jihomoravský). V širším kontextu pak jde o představení francouzské kultury na českých hradech a zámcích.

Projekt "Rok francouzské kutury" je součástí meziresortního projektu s názvem "Po stopách šlechtických rodů".

 

 webové  stránky    mapa

Prodejní místo: Zámek Hrubý Rohozec

Zámek Sychrov

 

Rožmberský rok - Řád lebky

číslo: 99 • kategorie: Výroční a příležitostné • kraj: Jihočeský • okres: Tábor • obec: Bechyně

 

webové stránky

Prodejní místo:
Infocentrum, Náměstí T.G.M 9, Bechyně

Rožmberský rok - Rožmberský jezdec

číslo: 104 • kategorie: Výroční a příležitostné • kraj: Jihočeský • okres: Tábor • obec: Bechyně

 

webové stránky

Prodejní místo: 
Infocentrum, Náměstí T.G.M 9, Bechyně

Sv. Zdislava - 20 let od svatořečení

číslo: 74 • kategorie: Výroční a příležitostné • kraj: Liberecký • okres: Liberec • obec: Jablonné v Podještědí

Tyto magnetky jsou číslovány na líci přímo v obrázku vzestupnou řadou od čísla 1 a bude je možné získat v uvedených prodejních místech v průběhu konaní akce a následně až do konce příslušného roku či vyprodání. Dále se číslované magnetky již nevyrábí a budou jen v doprodeji, ale nečíslované.

Narodila se v Křižanově asi v roce 1220. Rodiče, Přibyslav z Křižanova a Sibyla ze Sicílie, byli značně zámožní, vzdělaní a velmi zbožní. Bylo jí asi něco přes patnáct let, když se provdala za Havla z rodu Markvarticů, pána na hradě Lemberku v severních Čechách. 

V blízkém městě Jablonném založila se svým manželem Havlem špitál, postavila chrám svatého Vavřince s klášterem pro dominikány. V Turnově kostel a dominikánský klášter. Nejvíce však vynikala svou velkou láskou k potřebným. Osvědčila se v době vzpoury proti Václavu I. v letech 1248-49, kdy země trpěla občanskou válkou a její muž Havel byl po boku Václavově. Zvládla zabezpečení hradu, starost o všechny obyvatele i o hladovějící uprchlíky z vypálených vesnic. Ošetřovala, léčila, přitom šířila kolem sebe klid a důvěru. Sama si odříkala vše, co jen bylo možné. Příkladným životem získávala i druhé, stala se dominikánskou. Zemřela nejpravděpodobněji ve 32 letech. Pohřbena byla v dominikánském kostele v Jablonném, kde se její ostatky dochovávají dodnes. Její lebka byla v opraveném barokním relikviáři uložena do postranního oltáře v chrámu sv. Vavřince. K blahořečení Zdislavy došlo roku 1907 Piem X. a ke kanonizaci r. 1995 papežem Janem Pavlem II. v Olomouci.

 

webové stránky    mapa

Prodejní místo: Turistické informační centrum, Náměstí Míru 23, 471 25  Jablonné v Podještědí, mag. číslo 1 - 50, 

Otevírací doba:  po - pá, v červenci a srpnu i soboty a neděle

Státní zámek Lemberk, otevřeno úterý - ne, mag. č. 51-100


Záznamy: 1 - 9 ze 9