Magnetky

Hrušeň planá na Hruštici - Geopark Český ráj

číslo: 391 • kategorie: Geopark • kraj: Liberecký • okres: Semily • obec: Tatobity

Památná hrušeň na hranici Mírové pod Kozákovem a Turnova. Stáří stromu je odhadováno na 280 let. Podle legendy byla zasazena, aby vytyčila spornou hranici pozemků. Odnož Hrušně plané je zasazena jako strom milénia na Vyšehradě v Karlachových sadech.

Přístup pro handicapované osoby: ke hrušni lze z Hruštice (část Turnova) pohodlně dojít po travnaté pěšině.

GPS:50°35'27.92"N 15°10'39.9"E 

webové stránky    ma pa

Prodejní místo: hrad Rotštejn

Otevřeno: Velikonoce - 31.5.: pouze o víkendech: so 10-17, ne 10-16

1.6. - 31.8.: po - pá 10-16:30, so:10-17, ne:10-16 září: so 10-17, ne 10-16

Jablonné v Podještědí – Bazilika sv. Vavřince a sv. Zdislavy

číslo: 118 • kategorie: církevní památka • kraj: Liberecký • okres: Liberec • obec: Jablonné v Podještědí

Monumentální stavba s vysokou kopulí a dvěma věžemi tvoří dominantu  města. Původní kostel sv. Vavřince s dominikánským klášterem založila Zdislava z Lemberka se svým manželem panem Havlem v polovině 13. století. Již za svého života byla paní Zdislava známá dobročinností, léčitelskými a zázračnými skutky. Po své smrti roku 1252 byla pochována právě ve zdejším kostele, který se od té doby stává poutním místem, které je v dnešní době zařazeno i do projektu Via Sacra. Dnešní podobu získal.podle plánů významného architekta J.L .Hildebrandta v letech 1699 – 1729 a patří mezi skvosty barokního stavitelství ve střední Evropě. Od roku 1996 nese chrám titul. papežské baziliky minor sv. Vavřince a sv. Zdislavy.

webové stránky    mapa

Prodejní místo: Turistické informační centrum, Náměstí Míru 23, Jablonné v Podještědí

Jilemnice - Zvědavá ulička

číslo: 706 • kategorie: Město • kraj: Liberecký • okres: Semily • obec: Jilemnice 

Zvědavá ulička je unikátním souborem lidového stavitelství předměstské roubené architektury. Svůj název si získala podle specifického uspořádání domků. Každý domek je při pohledu k vrcholu uličky posunut o jednu okenní osu ke středu ulice, takže zvědaví obyvatelé mohli pozorovat dění ve městě. Současnou podobu ulička získala po požáru v roce 1788. Dnes patří ulička k nejnavštěvovanějším místům ve městě. 

Objekt je bezbariérový. 

Prodejní místo: Informační centrum Jilemnice, Masarykovo náměstí 140. 514 01 Jilemnice

 

Otevírací doba: celoroční provoz: Po – pá: 9:00 – 12:00, 12:30 – 16:00

         so: 9:00 – 12:00 

Červenec – srpen 

Po – pá: 9:00 – 12:00, 12:30 – 16:00

So – ne: 9:00 – 12:00

 
Po – pá: 9:00 – 12:00, 12:30 – 16:00
         so: 9:00 – 12:00 
Červenec – srpen 
Po – pá: 9:00 – 12:00, 12:30 – 16:00
So – ne: 9:00 – 12:00
 

 

Klokočské průchody

číslo: 228 • kategorie: Příroda • kraj: Liberecký • okres: Semily • obec: Klokočí

Přírodní rezervace Klokočské skály je krajinářsky a geomorfologicky hodnotné území se zbytky reliktních borů, četnými skalními závrty a hluboce zaříznutými údolíčky, ve kterých rostou typické vysokohorské druhy rostlin například žebrovice různolistá. Pískovcové skalní útvary  zvětrávaní 22 známými způsoby. Nejvýraznější jsou zdejší voštiny. Skuliny ve skalách a více jak 300 jeskyní  jsou dnes domovem ohrožených druhů netopýrů a vrápenců. Smíšené lesy jsou hnízdištěm dravých ptáků a mnoha druhů drobného ptactva. Celá oblast má rozlohu 228ha a je chráněná v kategorii přírodní rezervace jako součástí CHKO Český ráj. Celou rezervaci obklopují vísky a osady sloučené obce Mírová pod Kozákovem a obec Klokočí s osadou Rotštejn. Území rezervace je turisticky zpřístupněno po žluté turistické stezce vedoucí od Turnova přes Zelený důl, jeskyni Postojnou na zříceninu hradu Rotštejn a také po červené turistické stezce, která navazuje na Zlatou stezku Českého ráje a vede po okraji Betlémských skal s vyhlídkou na Zdenčině skále. Po celé délce žluté turistické stezky platí roku 1995 zákaz vjezdu cyklistům!

webové stránky     mapa

Prodejní místo:

1. Hrad Rotštejn

Otevírací doba: Velikonoce - květen: pouze o víkendech: so 10:00 - 17:00, ne 10:00 - 16:00

červen - srpen: po - pá 10:00 - 16:30, so:10:00 - 17:00, ne:10:00 - 16:00 

září: so 10:00 - 17:00, ne 10:00 - 16:00

2. Pension Na Klokočských skalách

Otevřeno: celoročně

 

 

Klokočské skály – Geopark Český ráj

číslo: 229 • kategorie: Geopark • kraj: Liberecký • okres: Semily • obec: CHKO Český ráj, Mírová pd Kozákovem

Přírodní rezervace Klokočské skály je krajinářsky a geomorfologicky hodnotné území se zbytky reliktních borů, četnými skalními závrty a hluboce zaříznutými údolíčky, ve kterých rostou typické vysokohorské druhy rostlin například žebrovice různolistá. Pískovcové skalní útvary  zvětrávaní 22 známými způsoby. Nejvýraznější jsou zdejší voštiny. Skuliny ve skalách a více jak 300 jeskyní  jsou dnes domovem ohrožených druhů netopýrů a vrápenců. Smíšené lesy jsou hnízdištěm dravých ptáků a mnoha druhů drobného ptactva. Celá oblast má rozlohu 228ha a je chráněná v kategorii přírodní rezervace jako součástí CHKO Český ráj. Celou rezervaci obklopují vísky a osady sloučené obce Mírová pod Kozákovem a obec Klokočí s osadou Rotštejn. Území rezervace je turisticky zpřístupněno po žluté turistické stezce vedoucí od Turnova přes Zelený důl, jeskyni Postojnou na zříceninu hradu Rotštejn a také po červené turistické stezce, která navazuje na Zlatou stezku Českého ráje a vede po okraji Betlémských skal s vyhlídkou na Zdenčině skále. Po celé délce žluté turistické stezky platí roku 1995!!! zákaz vjezdu cyklistům!

webové stránky     mapa

Prodejní místo: Hrad Rotštejn,

Muzeum Českého ráje v Turnově, Skálova 71, Turnov

 

Kravaře - Vísecká rychta, exteriér

číslo: 554 • kategorie: lidová architektura • kraj: Liberecký • okres: Česká Lípa • obec: Kravaře

Budova bývalé rychty v Kravařích-Vísce s expozicí lidového bydlení severních Čech byla postavena v r.1797. Patří k největším roubeným stavbám v Čechách. Pět komor v patře a trojpodlažní půda byly určeny především k sušení chmele.
Objekt není přístupný pro fyzicky handicapované osoby.
 

webové stránky    mapa

Prodejní místo: Vísecká rychta, Víska 3, 471 01 Kravaře 

Otevírací dobalistopad-březen: zavřeno

duben+říjen: sobota,neděle,svátky 9-12, 13-17, květen-září: úterý-neděle 9-12, 13-17

číslo: 555 • kategorie: lidová architektura • kraj: Liberecký • okres: Česká Lípa • obec: Kravaře

Budova bývalé rychty v Kravařích-Vísce s expozicí lidového bydlení severních Čech byla postavena v r.1797. Patří k největším roubeným stavbám v Čechách. Pět komor v patře a trojpodlažní půda byly určeny především k sušení chmele.
Objekt není přístupný pro fyzicky handicapované osoby.
 

webové stránky    mapa

Prodejní místo: Vísecká rychta, Víska 3, 471 01 Kravaře 

Otevírací dobalistopad-březen: zavřeno

duben+říjen: sobota,neděle,svátky 9-12, 13-17, květen-září: úterý-neděle 9-12, 13-17

 

Kravaře - Vísecká rychta, interiér

číslo: 555 • kategorie: lidová architektura • kraj: Liberecký • okres: Česká Lípa • obec: Kravaře

Budova bývalé rychty v Kravařích-Vísce s expozicí lidového bydlení severních Čech byla postavena v r.1797. Patří k největším roubeným stavbám v Čechách. Pět komor v patře a trojpodlažní půda byly určeny především k sušení chmele.
Objekt není přístupný pro fyzicky handicapované osoby.
 

webové stránky    mapa

Prodejní místo: Vísecká rychta, Víska 3, 471 01 Kravaře 

Otevírací dobalistopad-březen: zavřeno

duben+říjen: sobota,neděle,svátky 9-12, 13-17, květen-září: úterý-neděle 9-12, 13-17 

 

duben+říjen: sobota,neděle,svátky 9-12, 13-17
květen-září: úterý-neděle 9-12, 13-17

Kumburk – Geopark Český ráj

číslo: 250 • kategorie: Geoparky • kraj: Liberecký • okres: Semily • obec: Syřenov

V místě dnešního vrchu Kumburk se před 17 miliony let dralo k povrchu čedičové magma. Roztavená hornina se v hlubinách setkala s vrstvami, které byly nasycené vodou. Výbuch vzniklé páry vytvořil hluboký kráter, který následně zalila žhavotekutá láva, a tak vzniklo lávové jezero. V tuhnoucí lávě se začaly vytvářet šesti a pětiboké sloupce. Na čedičových sloupech, které jsou uspořádány do tvaru obráceného vějíře, byl okolo roku 1300  vybudován hrad. Prvním známým držitelem Kumburku byl v roce 1325 Markvart z Goldenburka. Vrcholného rozkvětu dosáhl hrad před husitskými bouřemi. Během 15. a 16. století se v držení Kumburku vystřídali kníže Minsterberský, Berkové z Dubé, Trčkové z Lípy. V roce 1607  panství zakoupili Smiřičtí ze Smiřic. Po porážce stavovského povstání Albrecht z Valdštejna rozsáhlé panství Kumburk-Úlibice začlenil do Frýdlantského vévodství. Novým majitelem se po Albrechtově pádu stal Rudolf z Tiefenbachu, po jehož smrti v roce 1653 se stali majiteli statku Šternberkové. V 60. letech 17. století bylo vnější opevnění zbořeno, hrad byl opuštěn a zpustl. V roce 1710 se majiteli kumburk-úlibického dominia na více než dvě století stali Trautmannsdorffové, jimž byl majetek v roce 1945 zkonfiskován státem.

webové stránky    mapa

Prodejní místo: Muzeum Českého ráje Turnov, Skálova 71, Turnov

Hrad Kumburk

 

Lázně Libverda - Obří sud

číslo: 582 • kategorie: Ostatní • kraj: Liberecký • okres: Liberec • obec: Lázně Libverda

Obří sud v Lázních Libverda je výletní restaurace postavená roku 1931, patří k nejoblíbenějším výletním místům Jizerských hor. Přitahuje nejen jedinečným výhledem na celé panorama hlavního hřebene Jizerských hor, ale především sama pozoruhodná dřevěná stavba ve tvaru sudu. V jeho útrobách je taneční sál s galerií a restaurace se salonkem, venku pak posezení na dvou terasách. Součástí restaurace je i MINI ZOO. 

Bezbarierový přístup k objektu.

webové stránky    mapa

Prodejní místo:  Informační centrum, Lázně Libverda 17, 463 62  Lázně Libverda

Otevřeno: celoroční provoz: po – pá  8:00 - 16:00, so 8:00 - 10:30

 

Lázně Libverda – kolonáda

číslo: 583 • kategorie: Město • kraj: Liberecký • okres: Liberec • obec: Lázně Libverda

Hledáte-li skutečnou perlu Jizerských hor, zavítejte do místa vzdáleného zhruba 30 km jízdy severovýchodně od Liberce. V půvabném podhůří severního úpatí Jizerských hor naleznete obec Lázně Libverda. Zdejší lázně nabízejí léčebné procedury zaměřené na pacienty s onemocněním pohybového aparátu, srdce a krevního oběhu, v nabídce je i wellness centrum a areál pro sportovně relaxační pobyty.. 

Bezbarierový přístup na kolonádu.

webové stránky    mapa

Prodejní místo:  Informační centrum, Lázně Libverda 17, 463 62  Lázně Libverda

Otevírací doba: celoroční povoz: po – pá  8:00 - 16:00, so  8:00 - 10:30

Obří sud v Lázních Libverda je výletní restaurace postavená roku 1931, patří k nejoblíbenějším výletním místům Jizerských hor. Přitahuje nejen jedinečným výhledem na celé panorama hlavního hřebene Jizerských hor, ale především sama pozoruhodná dřevěná stavba ve tvaru sudu. V jeho útrobách je taneční sál s galerií a restaurace se salonkem, venku pak posezení na dvou terasách. Součástí restaurace je i MINI ZOO. 

Přístup pro handicapované osoby: Bezbarierový přístup k objektu.

webové stránky    mapa

Prodejní místo:  Informační centrum, Lázně Libverda 17, 463 62  Lázně Libverda

Otevřeno: Celoročně: Po – Pá  8-12, 13 – 16, So  8-10.3

 

Lemberk

číslo: 43 • kategorie: zámek • kraj: Liberecký • okres: Česká Lípa • obec: Jablonné v Podještědí

Zámek Lemberk vznikl přestavbou středověkého hradu, na němž žila a podle legendy i konala zázraky sv. Zdislava z Lemberka. Návštěvníky překvapí zámek již při příchodu bohatou barokní výzdobou nádvoří; uvnitř zámku se největší pozornosti těší kaple, hodovní síň s vzácným kazetovým stropem s malovanými výjevy z Ezopových bajek, zbrojnice či černá kuchyně, v níž se vařilo na otevřeném ohni.

webové stránky    mapa

Prodejní místo: pokladna zámku

Lemberk - Studánka sv. Zdislavy

číslo: 260 • kategorie: Církevní památka • kraj: Liberecký • okres: Liberec • obec: Jablonné v Podještědí

Podle pověsti studánku vyhloubila sv. Zdislava a používala ji k léčení nemocných. Ale písemné prameny o studánce dlouho mlčí. První zprávy se objevují, až ve 2. pol. 18. st., kdy jablonský měšťan Jung Richter nechal do skalního výklenku u studánky umístit sošku sv. Zdislavy na oslavu svého vyléčení. Na počátku 19. st. byl pramen studánky ohraničen pískovcovými kvádry, krátce nato byl nad ním vystavěn klasicistní gloriet a následně byl upraven i samotný vývěr pramene.

webové stránky     mapa

Prodejní místo: zámek Lemberk

 

Liberec

číslo: 294 • kategorie: město • kraj: Liberecký • okres: Liberec • obec: Liberec

Novorenesanční budova radnice je dominantou města Liberce. Byla vystavěna dle návrhu vídeňského architekta Franze von Neumanna v letech 1888 -1893. Budova se může pochlubit bohatě zdobenou fasádou a vzácnými vitrážemi. V rámci pravidelných prohlídek, organizovaných městským informačním centrem, je možné zhlédnout interiéry, obřadní síň a vystoupat na  65 m vysokou věž. Radnice je sídlem úřadu města.

Prodejní místo: Městské informační centrum Liberec,  nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1
Otevřeno: X - V: po - so, VI - IX: po - ne 

 

Loučský vodní systém - Geopark Český ráj

číslo: 225 • kategorie: Technická památka • kraj: Liberecký • okres: Semily • obec: Sekyrkovy Loučky

Sekyrkovy Loučky jsou obklopeny pozůstatky vodního systému. Pozorně se dívejte po kraji a zkuste hledat zbylé části hrází a kanálů. Jako inspiraci citace z práce pana Ladislava Šourka „Za tajemstvím mlýnů a rybníků, tentokrát na Stebence“.
„...Tady v okolí Sekyrkových (či Sekerkových) Louček kdysi existoval celý vodní systém, který propojoval dva toky, zahrnoval 4 mlýny a 9 rybníků, které postupně vznikaly a zanikaly. Bohužel do dnešních časů se z celého systému dochovalo velmi málo. Rybníky zanikly, většinou zůstaly jen sotva znatelné zbytky hrází. V místě bývalého rybníka je dnes například fotbalový areál. Napříč kanálem, který umožňoval posílit vodu Stebenky vodou druhého toku a zabránit tak nedostatku vody, jsou postaveny budovy /Staňkův dvůr/.Část kanálu je zasypána a v části postaven sklep...“
V současné době se nám v kraji zachovaly 3 rybníky s názvy Nohavice, Křižák, Cihlák tvoří nejsevernější rybniční systém v Českém ráji. Plní nejen funkci rybochovnou a hospodářskou, ale dodávají krajině osobité kouzlo. Jsou významnou přírodovědnou lokalitou. Rybníky nejsou určené ke koupání.

webové stránky     mapa

Prodejní místo: Hrad Rotštejn,

Muzeum Českého ráje v Turnově, Skálova 71, Turnov

 

Máchovo jezero

číslo: 484 • kategorie: Příroda • kraj: Liberecký • okres: Česká Lípa • obec: Doksy

Velký rybník založil Karel IV. v roce 1366. Napájí ho Břehyňský potok, Jordán a Dokský potok. Vznikl přehrazením močálovité průrvy. V letech 1832 -1836 zdejší kraj navštívil český romantický básník Karel Hynek Mácha, jenž zde našel inspirační motivy pro svou básnickou skladbu Máj. Od 2. poloviny 20. století tak Velký rybník nese název Máchovo jezero. Dnes je díky svým čtyřem písčitým plážím vyhledávanou lokalitou na koupání.
Velký rybník založil Karel IV. v roce 1366. Napájí ho Břehyňský potok, Jordán a Dokský potok. Vznikl přehrazením močálovité průrvy. V letech 1832 -1836 zdejší kraj navštívil český romantický básník Karel Hynek Mácha, jenž zde našel inspirační motivy pro svou básnickou skladbu Máj. Od 2. poloviny 20. století tak Velký rybník nese název Máchovo jezero. Dnes je díky svým čtyřem písčitým plážím vyhledávanou lokalitou na koupání.
 

webové stránky    mapa

Prodejní místo: Informační centrum, náměstí Republiky 191, 472 01 Doksy

Otevírací doba: říjen – květen: po – pá 8:30 – 16:00

červen a září: po - pá 9:00 - 17:00, so 9:00 – 12:00

 červenec a srpen: po – so 9:00 – 17:00, ne 9:00 – 14:00  

Malá Skála - Pantheon

číslo: 177 • kategorie: Hrady, zříceniny • kraj: Liberecký • okres: Jablonec nad Nisou • obec: Malá Skála

Strážní hrad nad pískovcovém útesu nad Jizerou byl založen okolo 1425, ale již na počátku 16. stol. pustý. V 1. pol. 19. stol. majitel panství F.Z. Römisch umístil v okolí romantické pomníky a mohyly velikánů českých dějin. Pod hradem vyhlídka na údolí Jizery a Suché skály.

webové stránky    mapa

Prodejní místo: Cukrárna na parkovišti pod hradem

 

Nový Bor

 

číslo: 201 • kategorie: města • kraj: Liberecký • okres: Česká Lípa • obec: Nový Bor

Malebné městečko je také označováno jako skutečná „brána Lužických hor“. Hora Klíč s kamenným mořem a ledopády je přírodní rezervací, v zimě se zde koná zimní stanovaní. Významný je kostel Nanebevzetí Panny Marie v jehož interiéru se nacházejí vzácné varhany. Za zmínku stojí Navrátilův sál, který je zdoben malbami Josefa Navrátila či rarita města - Lesní hřbitov, první svého druhu.  Krásu a dokonalost historického, ale i současného skla můžete poznat ve Sklářském muzeu a kromě muzea jsou k vidění i umělecká díla v tzv. „Galerii pod širým nebem“- výstava přímo v prostranstvích města. Pro své terény je město vyhledáváno pro letní i zimní rekreaci. Provozují se především tradiční sporty, pěší turistika, cykloturistika či závody v orientačním běhu.

Prodejní místo: Turistické informační centrum Nový Bor, T.G. Masaryka 46, Nový Bor

 

Panská skála

číslo: 543 • kategorie: Přírodní památka • kraj: Liberecký • okres: Česká Lípa • obec: Kamenický Šenov

Čedičový vrch (597 m) na okraji Kamenického Šenova je nejznámější geologickou rezervací u nás. Již v 18 st. Zde byl v činnosti lom, v němž byla postupnou těžbou odhalena jedna z nejkrásnějších ukázek sloupcové odlučnosti čediče u nás. Pěti až šestiboké pravidelné čedičové sloupce jsou téměř svislé, až 12 m dlouhé a mají 20 – 40 cm v průměru.
Bezbariérově přístupný až pod Panskou skálu.

Prodejní místo: Informační centrum Panská skála, Prácheň 42, 471 14 Kamenický Šenov

Otevírací doba: duben – červen a září – říjen: st - ne 9:00 – 17:00

červenec – srpen: denně 9:00 – 17:00

listopad – březen: IC uzavřeno

Pekařova brána - Geopark Český ráj

číslo: 560 • kategorie: Geopark  • kraj: Liberecký • okres: Semily • obec: Vyskeř

U obce Vyskeř se nachází skalní útvar s vytesaným obloukem v gotickém stylu a nesoucí jméno Pekařova brána. Brána se nachází na silnici, která vede z Libošovic na Vyskeř a vznikla právě při stavbě již zmíněné silnice. Když stavitelé narazili na skálu, kterou místní obyvatelé nazvali Mnich, rozhodli se o její zachování a vytesali do ní lomený oblouk. Tato nově vzniklá brána byla pojmenovaná po tehdejší turistické Pekařově stezce, která získala jméno po historikovi PhDr. Josefovi Pekařovi. Tato stezka vedla z Valdštejna na Kost a její součástí byla silnice vedoucí pod touto bránou. Dnes je stezka mezi těmito dvěma hrady vedena údolím Čertoryje. Do skály byly také vytesány schody vedoucí na její vrchol.

Přístupno pro fyzicky handicapované.

 

webové stránky    mapa

Prodejní místo: pokladna hradu Trosky

Bizarní zřícenina gotického hradu, založeného koncem 14. století pány z Vartenberka, se stala jedním z hlavních symbolů celého Českého ráje. Vybudování hradu na dvou strmých čedičových skaliscích učinilo z Trosek nedobytný hrad – dobýt se jej nepodařilo dokonce ani husitům.

webové stránky    mapa

Prodejní místo: pokladna hradu

číslo: 72 • kategorie: hrad • kraj: Liberecký • okres: Semily • obec: Troskovice

Bizarní zřícenina gotického hradu, založeného koncem 14. století pány z Vartenberka, se stala jedním z hlavních symbolů celého Českého ráje. Vybudování hradu na dvou strmých čedičových skaliscích učinilo z Trosek nedobytný hrad – dobýt se jej nepodařilo dokonce ani husitům.

webové stránky    mapa

Prodejní místo: pokladna hradu

 

Pěnčín - výletní areál

číslo: 253 • kategorie: Zážitkové, vzdělávací • kraj: Liberecký • okres: Jablonec nad Nisou • obec: Pěnčín - Bratříkov

Pro návštěvníky Výletního areálu Pěnčín je připravena Exkurze do sklárny s výkladem o výrobě skleněných perlí a Korálková dílna, kde si mohou sami vyrobit vlastní bižuterii či vylepit mozaiku na předtištěnou šablonu. Turisté také mohou absolvovat vyhlídkovou jízdu silničním vláčkem, v nabídce jsou dva tematické okruhy. V areálu je dále Dílna babky navlékačky, zemědělské muzeum, prodejna bižuterie.

Výletní areál Pěnčín je převážně bezbariérový, k dispozici i bezbariérové WC.
 

webové stránky    mapa

Prodejní místo: Výletní areál Pěnčín, Pěnčín 60, Bratříkov

Otevírací doba: únor - červen, září - listopad: po - so 10:00 - 15:00

červenec, srpen: po - ne 10:00 - 17:00

 


Záznamy: 21 - 40 ze 65
<< 1 | 2 | 3 | 4 >>