Magnetky

Čertovka

číslo: 385 • kategorie: Ostatní • kraj: Praha • okres: Praha • obec: Praha

Za mostem Legií se od toku Vltavy při Říční ulici na Malé Straně odděluje úzké rameno, v dřívějších dobách nazývané prostě „strouha“, později Čertovka. Ta vytváří ostrov Kampu, zvanou též Pražské Benátky. 
Ještě dnes se na Čertovce točí dvě mlýnská kola. Čertovku překlenuje několik mostků. Největší z nich, průjezdný i pro automobilový provoz vede pod Karlovým mostem z Kampy na Malou Stranu. Tudy prochází ulice U Lužického semináře, která pokračuje mírně vzhůru podél Karlova mostu na Dražického náměstí. Prostor je obklopen historickými domy, z malého nábřeží je možno pozorovat Čertovku, jež tady mění směr svého toku. Nezvyklý pohled se odtud nabízí na mlýnské kolo bývalého Velkopřevorského mlýna. Zvláště večer dotvářejí atmosféru místa siluety soch a sousoší nahoře na Karlově mostě.
 

webové stránky    mapa

Prodejní místo: E-shop

 

Česká obec sokolská - Michnův palác

číslo: 222 • kategorie: Ostatní • kraj: Praha • okres: Praha • obec: Praha

Michnův palác vznikl na místě původního dvorce, který po Bílé hoře získal Pavel Michna z Vacínova. Palác nese renesanční prvky, definitivní podobu získal v době ranně barokní. Od roku 1767 patřil rakouské armádě. Ve 20. letech 20. století zdevastovaný objekt zrekonstruovala Československá obec sokolská a palác se stal součástí Tyršova domu. V jeho reprezentačních prostorách se dnes koná řada kulturních a společenských akcí.

webové stránky    mapa

Prodejní místo: Česká obec sokolská - prodejna, Újezd 450, Praha 1 – Malá Strana

Otevírací doba: celoročně út - čt

 

České muzeum hudby

číslo: 429 • kategorie: Muzeum • kraj: Praha • okres: Praha • obec: Praha 

Sídlo Českého muzea hudby se nachází v bývalém barokním kostele sv. Máří Magdaleny na Malé Straně, postaveném v 17. století podle projektu Francesca Carattiho. 
Kostel byl po zrušení dominikánského kláštera v roce 1783 postupně přestavován. Sloužil mj. jako pošta, četnická kasárna a archiv. Neobvyklá symbióza raně barokní církevní architektury s klasicistní užitkovou úpravou a nově dokončenou přestavbou pro muzeum nabízí návštěvníkům působivou kombinaci monumentality a detailu.
Přístup do muzea je bezbariérový.

webové stránky    mapa

Prodejní místo: CAFÉ TIME MUSIC - MUZEUM HUDBY, Karmelitská 2, 118 00, Praha 1
Otevírací doba: celoroční provoz 10.00 - 18.00

 

Ctěnice - Zámecký areál

 

číslo: 211 • kategorie: Zámek • kraj: Praha • okres: Praha • obec: Praha 9 - Vinoř

Rozsáhlý zámecký areál, přístupný veřejnosti po generální rekonstrukci, je jednou z mála dochovaných středověkých tvrzí na území Velké Prahy. Současná podoba zámku je barokní, ale pod dnešní fasádou je zachována gotická vodní tvrz se vstupní věžovitou branou.

Objekt má částečně bezbariérový přístup. 

webové stránky    mapa

Prodejní místo: Bohdanečská 259/1, Praha 9 - Vinoř

Otevírací doba: duben - říjen: út - ne 10:00 - 18:00

listopad - březen: út - pá 10:00 - 16:00, so - ne 10:00 - 18:00

 

Karlovo náměstí

číslo: 516 • kategorie: město • kraj: Praha • okres: Praha • obec: Praha 2

Karlovo náměstí je největší náměstí v České republice a jedno z největších v Evropě (rozloha 80 550 m2). Současný název po Karlu IV. má až od roku 1848, do této bylo nazýváno Dobytčí trh. Je téměř obdélníkového tvaru o přibližných rozměrech 130 × 510 m, většinu jeho plochy tvoří park (v roce 1884 jeho podobu určil významný český zahradní architekt František Josef Thomayer). Náměstí, jež vzniklo při výstavbě Nového Města, se mělo stát jeho hlavním veřejným prostranstvím. Vede přes něj nejvíce tramvajových linek spojujících většinu města. 

Bezbariérový je přístup.

webové stránky    mapa

Prodejní místo: Pokladna věže Novoměstské radnice – vstup na rohu Vodičkovy ulice

Otevřeno: út – ne 10 – 18 hod 

 

Karlův most

číslo: 202 • kategorie: muzeum • kraj: Praha • okres: Praha • obec: Praha

Karlův most byl po Juditině mostu druhým pražským mostem přes Vltavu, postaveným  z kamene. Proto se mu také až do poloviny 19. století říkalo Kamenný most. Již po staletí tvoří neodmyslitelnou součást Hlavního města Prahy. Spojuje nejstarší městské části a pohled přes most na dominantu Hradčan je jedním z nejkrásnějších panoramat Evropy. Expozice muzea je věnovaná historii Karlova mostu a událostem a osobnostem s ním spojených

webové stránky    mapa

Prodejní místo: v současné době pouze E shop

 

Lodě Natal & Porto

číslo: 233 • kategorie: Zážitkové, vzdělávací  • kraj: Praha • okres: Praha • obec: Praha

Intergroup  Praha s.r.o. se zabývá provozem výletních lodí v Praze na Vltavě. V historickém centru města můžete spatřit naše lodě Natal a Porto. Výletní plavby pořádáme hlavně pro skupiny domácích a zahraničních turistů, ale lodě si zájemci pronajímají i pro akce soukromého či firemního rázu. Pravidelně pořádáme tematické plavby pro individuální klientelu. Najdete u nás kvalitní catering a servis na nejvyšší úrovni. Samozřejmostí je osobní a přátelský přístup, profesionální služby, zkušená posádka a lodě v perfektním technickém stavu. Magnetku je možno koupit pouze při absolvování projížďky těmito loďmi po Vltavě.

Úzce spolupracujeme s mnoha hrady a zámky, více se o tomto projektu dozvíte na www.lode-hrady-zamky.cz

webové stránky    mapa

Prodejní místo: pouze e-shop

 

Malostranská mostecká věž

číslo: 238 • kategorie: Věž, rozhledna • kraj: Praha • okres: Praha • obec: Praha

Vyšší z obou věží stojících na malostranském břehu Vltavy je nejmladší částí celého Karlova mostu. Byla postavena po roce 1464 na náklad českého krále Jiřího z Poděbrad na místě starší románské věže, která byla vybudována společně s nižší věží. Její podoba pravděpodobně navazuje na koncepci Parléřovy Staroměstské mostecké věže stojící na opačném konci Karlova mostu a je vzácnou stavební památkou pražské pohusitské gotiky. Spolu s menší a starší věží chránily bránu, kterou se vstupovalo na Malou Stranu. Stavba sloužila jako sklad a požární hláska. Výška věže je 43,5 m, ochoz byl založen ve výšce 26 m. 

webové st ránky    mapa

Prodejní místo: Karlův most, 110 00 Praha 1 - Malá strana

Otevírací doba: celoroční provoz po - ne 10:00 - 19:00

Muzeum Antonína Dvořáka

číslo: 431 • kategorie: muzeum • kraj: Praha • okres: Praha • obec: Praha 2

Od  svého vzniku v roce 1932 muzeum sídlí v barokním letohrádku Michnově letohrádku, známějším pod názvem Vila Amerika v Praze 2 na Karlově (ulice Ke Karlovu), postaveném Kiliánem Ignácem Dientzenhoferem.
Letohrádek měl řadu dalších uplatnění – sídlilo zde dívčí gymnázium Minerva, které vzniklo roku 1890 na popud Elišky Krásnohorské, býval tu chudinský ústav; na zahradě se pásl dobytek. Důstojného využití se letohrádku dostalo až po roce 1932, kdy se v letohrádku usadil Spolek pro postavení pomníku Antonína Dvořáka v Praze a vybudoval zde muzeum.
Antonín Dvořák sám ale v letohrádku nikdy nebydlel, roku 1877 se přestěhoval do domu v Žitné ulici č. 14 a žil tam až do své smrti.

webové stránky    mapa

Prodejní místo: Pokladna - prodejna, Muzeum Antonína Dvořáka, Ke Karlovu 20, 120 00, Praha 2

Otevřeno: úterý - neděle 10.00-13.30, 14.00-17.00

 

Muzeum Bedřicha Smetany

číslo: 432 • kategorie: muzeum • kraj: Praha • okres: Praha • obec: Praha 1

Muzeum Bedřicha Smetany sídlí v budově bývalé Staroměstské vodárny na pravém břehu řeky Vltavy nedaleko od Karlova mostu.
Současné sídlo muzea bylo slavnostně otevřeno dne 12. května 1936, do jeho areálu spadá i Staroměstská vodárenská věž. Před budovou muzea je umístěn pomník skladatele Bedřicha Smetany od Josefa Malejovského.
Muzeum bylo založeno již v roce 1926 z popudu Společnosti pro výstavbu Smetanova pomníku v Praze. Expozice je zaměřena na život a dílo Bedřicha Smetany, jeho sbírku tvoří jak různé osobní památky a dobové dokumenty pocházející ze skladatelovy pozůstalosti včetně jeho klavíru, tak různé dobové artefakty vztahující se k jeho životu a hudebnímu dílu.

webové stránky    mapa

Prodejní místo: Muzeum Bedřicha Smetany - prodejna, Novotného lávka 1, 110 00,  Praha 1

Otevřeno: denně 10.00-17.00

 

Muzeum Hlavního města Prahy

číslo: 182 • kategorie: muzeum • kraj: Praha • okres: Praha • obec: Praha

Muzeum hlavního města Prahy bylo založeno v roce 1881 a jeho současná budova byla postavena v letech 1896 - 1898. Muzeum shromažďuje, uchovává a prezentuje sbírky dokumentující historii Prahy a jejích obyvatel od nejstarších dob po současnost.
Stálé expozice: Praha v pravěku, Středověká Praha, Praha na přelomu středověku a novověku (1437 - 1620), Barokní Praha (1620 - 1784).
Langweilův model Prahy z let 1826 - 1837, unikátní model Prahy vyrobený ručně z papírové lepenky.

webové stránky    mapa

Prodejní místo: Muzeum hl. m. Prahy, Na Poříčí 52, Praha

 

Náprstkovo muzeum

číslo: 433 • kategorie: muzeum • kraj: Praha • okres: Praha • obec: Praha 1

Náprstkovo muzeum asijských, afrických a amerických kultur je jedna ze stálých expozic pražského Národního muzea na Betlémském náměstí, která se nachází v souboru budov v areálu bývalého pivovaru a vinopalny „U Halánků“. Původní soukromé muzeum zřídil v roce 1862 český vlastenec, mecenáš, politik a národní buditel Vojta Náprstek v bývalém rodinném pivovaru jakožto České průmyslové muzeum, po jeho smrti se stalo muzeem národopisným, po 2. světové válce je jeho aktivita zaměřena pouze na mimoevropské kultury.
Muzeum je částečně bezbariérové. Více informací na www stránkách muzea.

webové stránky    mapa

Prodejní místo: pokladna - prodejna Náprstkovo muzeum, Betlémské náměstí 1, 110 00, Praha 1
Otevřeno: úterý - neděle 10.00 - 18.00

 

Národní divadlo

číslo: 434 • kategorie: Architektura • kraj: Praha • okres: Praha • obec: Praha 1

Národní divadlo v Praze patří mezi nejznámější divadla v České republice. Novorenesanční budova divadla Josefa Zítka je jednou z nejvýznamnějších staveb v zemi jak z hlediska obecně národněkulturního, historického, tak i z hlediska čistě architektonického. 16. května 1868 byl v Prozatímním divadle slavnostně položen základní kámen, premiérou Smetanova Dalibora.

Do konce roku 1868 byly vystavěny základy a roku 1877 byla postavena střecha. V roce 1873 současně probíhaly soutěže na výzdobu budovy, jejichž scénář vypracovala zvláštní komise pod vedením Sladkovského, která se dnes označuje jako umění generace Národního divadla. Národní divadlo bylo poprvé otevřeno 11. června 1881 na počest návštěvy korunního prince Rudolfa premiérou Smetanovy Libuše.

Bezbariérový vstup do divadla je za rohem vpravo od hlavního vchodu (z Masarykova nábřeží).

webové stránky    mapa 

Prodejní místo: Prodejna - Národní muzeum - Nová budova, Vinohradská 1, 110 00, Praha 1

Otevírací doba:  po - ne: 10:00 – 18:00

Národní muzeum - historická budova

číslo: 430 • kategorie: muzeum • kraj: Praha • okres: Praha • obec: Praha 1

Novorenesanční stavba, tvořící dominantu celého Václavského náměstí, byla postavena podle projektu architekta Josefa Schulzes centrálním prostorem panteonu. Vyniká výzdobou od umělců generace Národního divadla, především sochařů Bohuslava Schnircha, Antonína Wagnera a Antonína Poppa a malířů Vojtěcha Hynaise, Václava Brožíka či Julia Mařáka, vytvořenou v letech1885 – 1895. Projekt vyšel vítězně ze soutěže 27 účastníků proto, že kladl důraz především na monumentalitu, zčásti na úkor funkčnosti (idea Muzeum jako chrám vědy a umění). 
Od 7. 7. 2011 je budova uzavřena z důvodu rekonstrukce.

Prodejní místo: Národní muzeum - Nová budova, Vinohradská 1, 110 00, Praha 1

Otevřeno: denně 10.00 - 18.00

 

Národní muzeum - nová budova

číslo: 437 • kategorie: muzeum • kraj: Praha • okres: Praha • obec: Praha 1

Nejstarší část nové budovy Národního muzea, projektovaná Jaroslavem Rösslerem, byla dostavěna v roce 1938 a sloužila jako Pražská burza peněžní a zbožní. V letech 1945-1946 zde sídlil parlament. V roce 1964 byl zpracován první návrh přestavby budovy, na kterém se podíleli architekti Karel Prager, Jiří Kadeřábek a Jiří Albrecht. 
Ke stávajícímu objektu Pražské burzy byla provedena přístavba a zároveň byla vztyčena unikátní nadstavba. Ta je řešena v ocelovém svařovaném nosníku – mostní konstrukci a označuje se jako Vierendeelova konstrukce podle belgického inženýra Arthura Vierendeela. V budově také sídlilo Federální shromáždění a po něm Rádio Svobodná Evropa.
Objekt je plně bezbariérový.

Prodejní místo: Národní muzeum - Nová budova, Vinohradská 1, 110 00, Praha 1

Otevřeno: denně 10.00 - 18.00

Národní památník na Vítkově

číslo: 435 • kategorie: muzeum • kraj: Praha • okres: Praha • obec: Praha 3

Památník byl jako Památník Národního osvobození vystavěn v letech 1929–1938 k poctě československých legionářů; znovu byl upravován a doplňován po skončení 2. světové války, protože bylo nutné připomenout druhý protifašistický odboj. Po roce 1948 začal sloužit státní ideologii a k propagaci režimu. Byli zde pohřbeni významní představitelé Komunistické strany Československa. V roce 1953 zde bylo zřízeno Mauzoleum Klementa Gottwalda. Památník postupně začal upadat do zapomnění. Po roce 1989 byli všichni pohřbení odsud odvezeni. Až od 2009 otevřen veřejnosti. Jezdecká socha Jana Žižky z Trocnova umístěná před Památníkem se nacházela ve velmi špatném stavu, musela být zrestaurována.
Objekt je bezbariérově přístupný. Více informací na stránkách objektu.

Prodejní místo: Prodejna-Pokladna Národní památník na Vítkově, U Památníku 1900, 130 00, Praha 3

Otevřenood 1. listopadu do 31. března: čtvrtek - neděle 10.00–18.00

od 1. dubna do 31. října: středa - neděle 10.00–18.00

 

Národopisné muzeum - Musaion

číslo: 436 • kategorie: muzeum • kraj: Praha • okres: Praha • obec: Praha 5

Klasicistní Letohrádek Kinských v Kinského zahradě na rozhraní Smíchova a Malé Strany byl postaven v letech 1827 – 1831 architektem Heinrichem Kochem. Od roku 1901 je sídlem národopisného muzea zaměřeného na tradiční lidovou kulturu Čech, Moravy a Slezska. Nově vytvořená stálá expozice, v roce 2007 nominovaná na cenu Evropské muzeum roku, představuje každodennost venkova i sváteční chvíle tradiční vesnice 19. a 1. poloviny 20. století.
Objekt je plně bezbariérový.

webové stránky    mapa

Prodejní místo: Pokladna - prodejna, Národopisné muzeum - Letohrádek Kinských - Musaion, Kinského zahrada 98, 150 00 Praha

Otevřeno: úterý - neděle 10.00-18.00

 

Nerudova ulice

číslo: 428 • kategorie: Architektura • kraj: Praha • okres: Praha • obec: Praha 

Patří mezi turisticky nejzajímavější ulice v Praze. Kdysi byla součástí tzv. Královské cesty, kudy chodil korunovační průvod českých králů přes Karlův most na Hrad. Vznikla při novém založení Malé Strany za Přemysla Otakara II. v roce 1267.  Současný název je po českém spisovateli a básníkovi Janu Nerudovi, který zde v domě U Dvou slunců bydlel a má tam pamětní desku. Měšťanské domy v ulici, často označené domovním znamením, jsou většinou středověké, prošly renesanční přestavbou po požáru roku 1541 a vesměs mají pozdně barokní nebo klasicistické fasády..
Ulice je bezbariérová.

webové stránky    mapa

Prodejní místo: Via Musica, Malostranské nám. 13, 118 00, Praha 1 

Otevírací doba: denně 10:30 - 19:00

Prodejní místo: Národní muzeum - Nová budova, Vinohradská 1, 110 00, Praha 11
Otevírací doba: denně 10:00 - 18:00

 

Novoměstská radnice

číslo: 426 • kategorie: Věž, rozhledna • kraj: Praha • okres: Praha • obec: Praha 2

Historie Novoměstské radnice začíná brzy po založení Nového Města pražského Karlem IV. roku 1348. V roce 1419 se zde odehrála první pražská defenestrace. V současné době se v netradičních reprezentačních prostorách této národní památky v Praze konají svatby, výstavy, koncerty, festivaly a další kulturní a společenské akce. Dominantou je věž, dostavěná v roce 1456, vysoká téměř 70 m.  Na ochoz vede 221 schodů.

Zcela bezbariérový je přístup pouze do prostoru nádvoří a svatebních prostor.

webové stránky    mapa

Prodejní místo: Pokladna věže NR – vstup na rohu Vodičkovy ulice

Otevírací doba: út – ne 10:00 – 18:00 (věž v zimě zavřena)

Novoměstská radnice - mázhaus

číslo: 427 • kategorie: Architektura • kraj: Praha • okres: Praha • obec: Praha 2

Vstupní gotická sloupová síň s klenbou Mázhaus je největším nesakrálním prostorem vrcholné gotiky v Čechách, který se dochoval. Mázhaus o rozloze 191 m2 se nachází v přízemí jižního křídla radnice. Na stěnách jsou dochované zbytky kreseb. Uprostřed místnosti jsou dva sloupy. Z Mázhauzu vede schodiště do bývalého vězení – Šatlavy a do Konšelského salonku.

Zcela bezbariérový je přístup pouze do prostoru nádvoří a svatebních prostor.

webové stránky    mapa

Prodejní místo: Pokladna věže NR – vstup na rohu Vodičkovy ulice

Otevírací doba: út – ne 10:00 – 18:00 (věž v zimě zavřena)


Záznamy: 1 - 20 ze 44
1 | 2 | 3 >>