Národní památkový ústav

 

Národní památkový ústav je příspěvkovou organizací Ministerstva kultury. Má ve své správě více než sto hradů, zámků a dalších památek, rovněž je odbornou organizací státní památkové péče podle zákona č. 20/1987 Sb.
Více se dozvíte na webových stránkách www.npu.cz.

Vydavatelství VEGA-L zahájilo v roce 2011 za podpory NPÚ projekt Sestav si svůj svět® .