2014......2015

22.12.2014 15:00

Vážená a milá rodino SESTAV SI SVŮJ SVĚT ! 

Zbývá jen několik dnů, než bude jasné, kdo získá vstupenky na objekty Národního památkového ústavu, pobyt na hradě Svojanově či hodnotné publikace. Věřím, že většina účastníků hry, i když nezíská žádnou z cen, bude pokračovat dále v poznávání všech koutů naší republiky. A za organizátory mohu slíbit, že i v dalším roce se budeme snažit rozšířit hru na další místa, která nám ve svých dopisem a mailech doporučujete. Pochopitelně budou pokračovat již vyhlášené soutěže jako Neobjevené památky či Geopark Český ráj a pro rok 2015 přibudou další.

Poklidné vánoční svátky, hodně zdraví a štěstí v roce příštím přeje  Ivan Ulrych