Losování o ceny

29.05.2013 19:27

K 30.5. 2013 bylo vylosováno 20 sběratelů, kteří nasbírali alespoň 10 kódů z Turistických magnetek Sestav si svůj svět.
Všichni jmenovaní obdrží publikaci Pohádky a pověsti z panství Lemberk a Jablonné. Seznam vylosovaných naleznete v sekci Soutěžte s námi / Losování