Úprava v číslování magnetek - Kolínská řepařská dráha č. 257

04.05.2016 08:35

Kolínská řepařská dráha má od počátku akce dvě magnetky, které se však počítaly do akce jako jediná a nechal se připsat jen jeden platný kód. Pro sjednocení obdobných případů (dvě podobné magnetky má např. Motýlí dům Žirovice) jsme přiřadili druhé magnetce řepařské dráhy nové číslo - 542. Obě prodávané magnetky budou mít tedy svá vlastní čísla a obě se budou počítat do seznamu zvlášť. Aby sběratelé, kteří si zakoupili obě magnetky nebyly poškozeni, mohou napsat na email naší akce kód, který nebyl akceptován - zašleme nový kód pro připsání této magnetky.