Vyhodnocení sběratelské soutěže Sestav si svůj svět za rok 2016

02.01.2017 13:24

Letošní celoroční kolo s převahou více než 50 magnetek vyhrál pan Martin Zámečník s 335 přihlášenými kódy. Spolu s účastníky naší akce na 2. - 5. místě získává celoroční rodinnou vstupenku na rok 2017 na všechny památkové objekty ve správě Národního památkového ústavu. Sběratelé, kteří se umístili na 6. - 25. pořadí, obdrží publikaci Průvodce po památkách ve správě Národního památkového ústavu a dalších 25 sběratelů do 50. místa získává jednu volnou vstupenku na vybraný objekt ve správě NPÚ. Ceny budou rozeslány přímo z NPÚ nejpozději do 15. 2. 2017.

Pořadí všech zúčastněných sběratelů Turistických magnetek Sestav si svůj svět najdete v sekci SOUTĚŽTE / ŽEBŘÍČEK SBĚRATELŮ

Výhercům blahopřejeme a pro všechny naše příznivce připravujeme nové soutěže i nové magnetky. Jubilejní 600. magnetka se blíží!