Zpráva výherce 1. kola soutěžní hry Sestav si svůj svět o pobytu na hradě Svojanov

15.11.2012 00:11

12. říjen 2012. Tak jsme konečně dorazili na hrad Svojanov,abychom tu strávili dvě noci, jako výhru v prvním kole soutěže „Staňte se hradním pánem“.
Po příjezdu nás přivítal kastelán pan Miloš Dempír a další osazenstvo. Ubytováni jsme byli v útulném pokojíčku zařízeném nábytkem ve stylu počátku 20. století, ale se sociálním zařízením. A protože se večer vracíme později, byly nám svěřeny i klíče od hlavního vjezdu na dvůr před hradem a klíče od hradu. Takže jsme se opravdu na chvíli stali hradními pány.

Samotný hrad Svojanov, který byl ve 13. století založen českým králem Přemyslem Otakarem II. k ochraně zemské obchodní stezky, prošel průběhem století mnohými peripetiemi a byl vlastnictvím mnoha šlechtických rodů. Roku 1910 hrad zakoupilo město Polička, poté byl hrad v roce 1953 znárodněn a roku 1992 vrácen zpět městu Polička.
Hrad sám o sobě je velmi dobře a s citem udržován, za což zaslouží velké uznání současný kastelán, pan Miloš Dempír, ale samozřejmě i vlastník, kterým je město Polička. Vlastní areál je tvořen nádvořími, vyhlídkovými ochozy na hradbách i rozhlednou na břitové věži, dále pak s citem udržovanou gotickou zahradou a hradní palác s expozicí života na hradě v 2. polovině 19. století a dále pak další expozice dobové kuchyně, mučírny a goticko renesančního domu zbrojnošů.
I když jsme na hrad dorazili v polovině října a zdálo by se, že hrad se bude pomalu ukládat k zimnímu spánku, opak byl pravdou. Hrad byl plný dětí, které zde byly ubytovány a které na hradě měly svůj vlastní program. A o návštěvníky také nebyla nouze.
Ke spokojenosti návštěvníků slouží hradní restaurace, kde se lze stravovat. Dále v areálu najdete voliéry s ptačími obyvateli, a již výše zmiňovanou gotickou zahradu s nádherným výhledem do údolí na městečko Svojanov. Pro děti je pak určen koutek před vstupem do hradu s několika atrakcemi. A pak především klid, pokud nejste na hradě v plné sezóně, ale i tak si každý své místečko určitě najde.
A okolí. Nejen nádherná příroda ale i město Polička s udržovaným systémem městského hradebního opevnění, impozantní budovou radnice i Centrem hudebního skladatele a místního rodáka Bohuslava Martinů. Nesmíme také zapomenout na místní vyhlášenou restauraci Henešova krčma. Dále pak v širším okolí stojí za návštěvu zámek Letovice, kde probíhají průběžně výstavní akce, barokní zámek Lysice, který je národní kulturní památkou s bohatými sbírkami nábytku, skla, porcelánu a obrazů, se vzácnou sbírkou zbraní, ale i ojedinělou zámeckou zahradou s promenádní kolonádou a salou terrenou.
A nelze zapomenout ani na nejrozsáhlejší hradní areál státního hradu Veveří, který po druhé světové válce hodně utrpěl a teprve na samém konci 20. století započala jeho systematická rekonstrukce. I přes to je to areál, který stojí za to shlédnout.

A co říci na závěr. Máme rádi památky, rádi jezdíme do přírody a za poznáním. Navštívili jsme mnoho hradů, zámku i jiných církevních, technických i kulturních památek, takže můžeme, byť neodborně, trochu posuzovat. Pobyt na hradě Svojanov byl pro nás příjemným překvapením. Nejen velmi milým přístupem a ochotou všech lidí, se kterými jsme se za svého pobytu setkali, ale především pak i prostředím, ve kterém jsme měli tu čest, jako hradní páni, chvíli pobývat.

Chceme proto poděkovat organizátorům projektu „Sestav si svůj svět“ Národnímu památkovému ústavu a vydavatelství VEGA-L a také všem zaměstnancům hradu Svojanov a především panu kastelánovi Miloši Dempírovi za nádherný víkend plný nezapomenutelných zážitků.

Výherkyně prvního kola soutěže „Sestav si svůj svět“ v roce 2012
                                                                                  Ivana Vinklerová