Bonus č. 31: Klášter Doksany - Románská krypta

Bonus č. 31: Klášter Doksany - Románská krypta

Krypta pod západní částí je jedním z nejpůsobivějších míst celého areálu kláštera. Přes úpravu architekta Achille Wolfa z roku1889 se tu ocitáme v románském prostředí XII. – XIII. století. Rozmanitost ve výzdobě, nepravidelnost půdorysu a rozdíly ve výšce, různost sloupů činí doksanskou kryptu pozoruhodným dokladem románského stavitelství v tehdejších Čechách.

Prodejní místo: neprodejný bonus za 465 přihlášených kódů