Luková – Kostel sv. Jiří

Luková – Kostel sv. Jiří

číslo: 591 • kategorie: církevní památka • kraj: Plzeňský • okres: Plzeň-sever • obec: Luková

Kostel sv. Jiří je dominantou obce ale i blízké malebné krajiny. Nejstarší část kostela - presbytář a sakristie pocházejí ze 14. století. Za husitských válek byl pobořen a v 16. století opraven. Po požáru v roce 1796 byl opraven a v letech 1854-1858 přestavěn ve směsi novorománského a gotického slohu. V roce 2012 využil kostel pro realizaci své bakalářské práce na Fakultě designu a umění ZČU v Plzni student Jakub Hadrava. V kostele instaloval 32 stojích nebo sedících sádrových soch. Představují postavy sudetských Němců, kteří ve vesnici dřív žili a pro něž byla víra nedílnou součástí jejich životů. Každá socha byla vytvářena na živých lidech. Výstava přitahuje návštěvníky z celého světa.

    webové stránky        mapa

Prodejní místo:  Infocentrum Manětín 88, 33162 Manětín

Otevřeno: květen a od 15. září: soboty, neděle, svátky 9:00 - 16:00
červen–srpen: denně 9:00 - 17:00
1.-14. září: úterý až neděle 9:00 - 16:00
červen–srpen: denně 9:00