Most kostel - Neobjevené památky

Most kostel - Neobjevené památky

číslo: 329 • kategorie: Neobjevené památky • kraj: Ústecký • okres: Most • obec: Most

Poté, co byl při rozsáhlém požáru města v roce 1515 zničen původní kostel, zahájil o dva roky později stavitel Jörg z Maulbornu výstavbu kostela nového podle plánů architekta Jakuba Heilmanna ze Schweinfurtu. Nový chrám s hranolovou věží v hlavním průčelí a předsíní na severní straně se stal stavitelským skvostem. V roce 1964 bylo rozhodnuto o likvidaci historického města Mostu z důvodů důlní činnosti; zásluhou tlaků odborné veřejnosti vydala vláda roku 1971 usnesení o záchraně kostela formou transferu. V roce 1975 byl unikátní přesun na místo vzdálené 841,1 metru uskutečněn. V bývalých bočních kaplích je instalována expozice gotického a renesančního umění severozápadních Čech, v suterénu přiléhá k původní kryptě z let 1280 – 1325 moderní výstavní prostor Státní galerie výtvarného umění v Mostě. 

Prodej ukončen