Most - Kostel Panny Marie

Most - Kostel Panny Marie

číslo: 622 • kategorie: církevní památky • kraj: Ústecký • okres: Most • obec: Most

Gotický kostel byl vystavěn po požáru města v roce 1515 podle plánů Rejtova žáka Jakuba Heilmanna ze Schweinfurtu na místě raně gotické baziliky. Nový chrám se stal stavitelským skvostem, v roce 1964 bylo však  rozhodnuto o likvidaci historického města Mostu z důvodů důlní činnosti. Zásluhou tlaků odborné veřejnosti vydala vláda roku 1971 usnesení o záchraně kostela formou transferu. V roce 1975 byl unikátní přesun na místo vzdálené 841 metru uskutečněn. Pro veřejnost je kostel opětovně zpřístupněn od roku 1988. Z původního bohatého vybavení chrámu se dochovala řada umělecky hodnotných děl, dokládajících provázanost se sasko-míšeňským okruhem. Nedílnou součást interiérové architektury tvoří už renesanční reliéfní polychromované výjevy Starého a Nového zákona na poprsnici empory. 

webové stránky    mapa

Prodejní místo: pokladna objektu