Muzeum Hlavního města Prahy

Muzeum Hlavního města Prahy

číslo: 182 • kategorie: muzeum • kraj: Praha • okres: Praha • obec: Praha

Muzeum hlavního města Prahy bylo založeno v roce 1881 a jeho současná budova byla postavena v letech 1896 - 1898. Muzeum shromažďuje, uchovává a prezentuje sbírky dokumentující historii Prahy a jejích obyvatel od nejstarších dob po současnost.
Stálé expozice: Praha v pravěku, Středověká Praha, Praha na přelomu středověku a novověku (1437 - 1620), Barokní Praha (1620 - 1784).
Langweilův model Prahy z let 1826 - 1837, unikátní model Prahy vyrobený ručně z papírové lepenky.

webové stránky    mapa

Prodejní místo: Muzeum hl. m. Prahy, Na Poříčí 52, Praha