Národní památník na Vítkově

Národní památník na Vítkově

číslo: 435 • kategorie: muzeum • kraj: Praha • okres: Praha • obec: Praha 3

Památník byl jako Památník Národního osvobození vystavěn v letech 1929–1938 k poctě československých legionářů; znovu byl upravován a doplňován po skončení 2. světové války, protože bylo nutné připomenout druhý protifašistický odboj. Po roce 1948 začal sloužit státní ideologii a k propagaci režimu. Byli zde pohřbeni významní představitelé Komunistické strany Československa. V roce 1953 zde bylo zřízeno Mauzoleum Klementa Gottwalda. Památník postupně začal upadat do zapomnění. Po roce 1989 byli všichni pohřbení odsud odvezeni. Až od 2009 otevřen veřejnosti. Jezdecká socha Jana Žižky z Trocnova umístěná před Památníkem se nacházela ve velmi špatném stavu, musela být zrestaurována.
Objekt je bezbariérově přístupný. Více informací na stránkách objektu.

Prodejní místo: Prodejna-Pokladna Národní památník na Vítkově, U Památníku 1900, 130 00, Praha 3

Otevřenood 1. listopadu do 31. března: čtvrtek - neděle 10.00–18.00

od 1. dubna do 31. října: středa - neděle 10.00–18.00