Nymburk – Pravěká mohyla

Nymburk – Pravěká mohyla

číslo: 289 • kategorie: ostatní • kraj: Středočeský • okres: Nymburk • obec: Nymburk

Unikátní nález skříňového mohylového hrobu z pozdní doby kamenné – eneolitu (3 600 př. n. l.) je důkazem dávného pravěkého osídlení města. Hrob s megalitickým kamenným obložením, ve kterém ležela kostra muže v mírně skrčené poloze, byl objeven v roce 1994 při archeologickém výzkumu v ulici Na Příkopě. Současně s ním byly nalezeny pozůstatky vnitřního valu opevněné osady z doby bronzové a pravěký příkop. Památka je zpřístupněna denně během turistické sezóny. Zmenšený model také můžete vidět ve vitríně na chodbě informačního centra.

webové stránky    mapa

Prodejní místo: Turistické informační centrum, náměstí Přemyslovců 165, 288 28 Nymburk

otevřeno denně