Říp

Říp

číslo: 62 • kategorie: církevní památka • kraj: Ústecký • okres: Litoměřice • obec: Krabčice

Říp je nejpamátnější českou horou a trvalým symbolem našich národních dějin. Na vrcholu kopce stojí o samotě románská rotunda, obnovená v roce 1126 na věčnou paměť vítězné bitvy knížete Soběslava I. proti římskému císaři Lotharovi v bitvě u pohraničního Chlumce. Kaple je zasvěcená nejen patronu Přemyslovců sv. Jiří, ale i patronu země české sv. Vojtěchovi. Rotunda s polokruhovou apsidou a válcovou západní věží dovršuje a uzavírá vývoj podobných staveb v Čechách. Uvnitř rotundy byla v roce 1870 umístěna socha sv. Jiří s drakem od českého sochaře Bernarda Otto Seelinga. Již od 16. století se zde koná tradiční jarní pouť k uctění svátku sv. Jiří.

webové stránky    mapa

Prodejní místo: pokladna