Stekník

Stekník

číslo: 231 • kategorie: zámek • kraj: Ústecký • okres: Louny • obec: Stekník

Rokokový zámek, založený na místě pozdně gotické tvrze Kaplířů ze Sulevic, nechal ve 2. pol 18. stol. velkolepě upravit hrabě Jan František Kulhánek z Klaudensteina. Při zámku nechal roku 1763 založit kapli Navštívení Panny Marie v interiéru vyzdobenou freskami, malbami, štuky a obrazy od Ignáce Raaba. Na jižním a západním svahu pod zámkem byla v té době vybudována barokní terasovitá zahrada italského stylu, doplněná rokokovými vázami a plastikami. Ta je dnes zpřístupněná, spolu se zámeckou kaplí veřejnosti.

webové stránky    mapa

Prodejní místo: pokladna zámku