Železná Ruda

Železná Ruda

číslo: 283 • kategorie: město • kraj: Plzeňský • okres: Klatovy • obec: Železná Ruda

Železná Ruda vznikla původně jako hutní osada při soutoku Řezné a Železného potoka v pol. 16.století. Později došlo k rozvoji sklářství,známé byly sklářské rody Abelů, Hafenbrädlů, Gerlů, a další. S koncem 19.stol.ale končí také rozmach a sláva zdejších skláren. V létech 1874 – 77 byla do Železné Rudy vybudována železnice, procházející do Bavorska.  Zprovozněním železnice nastává třetí období rozvoje regionu  Železnorudska, období turistiky a rekreace, které je rozvíjeno do současnosti.
Město Železná Ruda je dnes správním celkem, zahrnujícím části Alžbětín, Debrník, Hojsova Stráž, Pancíř a Špičák. Železnorudsko jako takové je dnes centrem letní i zimní turistiky, svojí polohou na rozhraní Národního parku Šumava a Chráněné krajinné oblasti Šumava je rekreaci a turistice předurčené. Dominantou města je kostel Panny Marie Pomocné z Hvězdy, jehož dvě kopule vítají všechny přírodu a sport milující návštěvníky Železnorudska.

 

webové stránky    mapa

Prodejní místo: Turistické informační centrum, 1.máje 12, 340 04 Železná Ruda