Magnetky

Bechyně - zámek

číslo: 268 • kategorie: Zámek • kraj: Jihočeský • okres: Tábor • obec: Bechyně

Bechyňský zámek se vypíná na úzké ostrožně, chráněné ze tří stran hlubokými zářezy Lužnice a říčky Smutné. V místě pravěkého a raně středověkého hradiště nechává majitel Přemysl Otakar II. po roce 1268 vybudovat kamenný hrad, o jehož vzhledu nemáme přesnější představu. Koncem 15. století byl hrad rodem Šternberků pozdně goticky přestavěn, jeho současný vzhled je však především výsledkem stavebních úprav a rozšíření za Petra Voka z Rožmberka. Během letní sezóny je zámek přístupný veřejnosti a konají se zde nejrůznější kulturní akce.

Bezbariérový přístup je pouze do Stromového sálu a kaple Zámku Bechyně. K expozici v prvním patře vede přibližně dvacet schodů a dalších sedm následuje během prohlídky.

webové stránky    mapa

Prodejní místo: Infocentrum Bechyně, nám. T.G.Masaryka 5, Bechyně

Otevírací doba: září - červen: 9.00-12.00 a 13.00-17.00

červenec - srpen: 8.00-12.00 a 13.00-19.00

 

Bečov

číslo: 1 • kategorie: Zámek • kraj: Karlovarský • okres: Karlovy Vary • obec: Bečov nad Teplou

Na ostrožně nad řekou Teplou se tyčí jedinečně dochovaný středověký hrad Bečov. V jeho těsném sousedství se nachází barokní zámek postavený na původní osmiboké baště opevnění. Celý areál je však spojen především s unikátním nálezem románského relikviáře sv. Maura. Ten se na zámek dostal v 19. století díky rodině Beaufort-Spontin, po konfiskaci zámku po roce 1945, se záhadně ztratil. Byl objeven až v 80. letech 20. století za vpravdě dramatických okolností, pod podlahou hradní kaple.

Hradozámecký areál je díky své členitosti hůře přístupný pro návštěvníky se sníženou pohyblivostí. Avšak rádi umožní každému prohlídku jak zámeckých interiérů, tak relikviáře sv. Maura. Před plánovanou návštěvou je nutné kontaktovat zámek. Upozorňujeme, že v areálu se nenachází bezbariérová toaleta

webové stránky    mapa

Prodejní místo: pokladna zámku

Otevírací doba: duben, říjen : víkend 9:00 - 16:00

květen - září: út - ne 9:00 - 16:00

Benešov nad Ploučnicí

číslo: 2 • kategorie: Zámek • kraj: Ústecký • okres: Děčín • obec: Benešov nad Ploučnicí

Ve skutečnosti dva zámky – Horní a Dolní, oba jsou v České republice vzácnou ukázkou saské renesanční architektury. Oba původně jednotné zámecké komplexy byly zbudovány v průběhu 16. století příslušníky míšeňského protestantského rodu pánů ze Salhausenu. S nimi je spojován největší rozkvět Benešova, který se na celé století stal panskou rezidencí a střediskem nebývalé stavební aktivity.

Bezbariérový přístup na nádvoří, do přízemí jen s pomocí. Zámek disponuje bezbariérovými toaletami, které jsou přístupné velkou branou Horního zámku.

 

webové stránky    mapa

Prodejní místo: pokladna zámku

Otevírací doba: duben - říjen: denně

Bílá – zámeček

číslo: 409 • kategorie: Zámek • kraj: Moravskoslezský • okres: Frýdek-Místek • obec: Bílá

V minulosti patřila Bílá do majetku olomouckých arcibiskupů. V roce 1906 zde arcibiskup František Saleský Bauer  postavil dřevěný lovecký zámeček, který sloužil jako arcibiskupské letní sídlo s možností loveckých výprav do okolních lesů. Jedná se o původní dřevěnou stavbu z počátku 20. století se šindelovou střechou. Skládá se z obytné věže a obytného paláce. Patra jsou pospojovaná schodišti, lemované parožím. Dnes se v něm nachází ubytovací zařízení. Objekt veřejnosti nepřístupný.

Přístup do objektu je částečně bezbariérový - silnice k zámečku.

webové stránky    mapa

Prodejní místo: Obchod – Bistro, Bílá 158, 739 15 Staré Hamry

Otevírací doba: po – pá: 6:00 - 17:00, so – ne: 6:00 - 12:00

Blatná

číslo: 98 • kategorie: Zámek • kraj: Jihočeský • okres: Strakonice • obec: Blatná

Dnešní zámecký soubor Blatná patří nesporně mezi stavebné-historicky nejhodnotnější a architektonicky nejvýznamnější památky svého druhu u nás. Svou dlouhou historií, svébytnou architekturou ve vzácné dochovaném prostředí parků a vodních ploch i současným stavem se řadí ke klenotům mezi českými hradními komplexy. Nejvýznamnější dobou rozvoje hradu a okolí je 15. století s příchodem rodu Lvů z Rožmitálu. V roce 1798 získávají Blatnou Hildprandtové z Ottenhausenu, za nichž byly prováděny v první polovině 19. století vnitřní úpravy i regotizace celého objektu. Z dřívější obory vznikl úpravami velký anglický park, pod jehož staletými stromy jsou dosud uchovány takzvané sejpy neboli zbytky po pradávném rýžování zlata. V parku, který je stejně jako prohlídková trasa v zámku přístupný veřejnosti i po návratu zámku baronkám Hildprandtovým, jsou chováni krásní daňci.

Bezbariérový vstup na nádvoří a do parku.

webové stránky    mapa

Prodejní místo: pokladna zámku

Otevírací doba: duben, květen, říjen: so - ne 10:00 - 16:00

červen - září: út - ne denně

Boskovice - zámek

číslo: 517 • kategorie: Zámek • kraj: Jihomoravský • okres: Blansko • obec: Boskovice

Na místě boskovického zámku stával původně dominikánský klášter z konce 17. stol., který po svém zrušení krátce sloužil jako manufaktura na výrobu barviv. Přestavba klášterních budov na empírový zámek byla realizována v letech 1819 – 1826 za Františka Xavera z Dietrichsteina. V roce 1856 se zámek dostal do držení hraběcího rodu Mensdorff-Pouilly, který jej vlastnil až do roku 1950 a kterému byl v roce 1993 opět navrácen. 

Bezbariérový přístup: objekt zámku je bez problémů přístupný do místa hlavního vestibulu, nádvoří a zámecké zahrady. Vstup do prohlídkové trasy empírového interiéru je po schodišti, které je možné zdolat s pomocí. Samotná trasa prohlídky je bezbariérová. Objekt nemá k dispozici bezbariérové WC, na toaletu vedou tři schody.

webové stránky    mapa

Prodejní místo: Hradní 6, 680 01 Boskovice, pokladna zámku

Otevřeno: květen, září: po - pá 9:00 - 16:00
květen víkendy (i svátky) - srpen: 9:00 - 17:00 
září víkendy: 9:00 - 17:00

Březnice - Zámek

číslo: 6 • kategorie: Zámek • kraj: Středočeský • okres: Příbram • obec: Březnice

Renesanční zámek vznikl přestavbou středověké tvrze. Proslulost přineslo Březnici období druhé poloviny 16. století, kdy byl zámek v držení Lokšanů, kteří udržovali styky s královským dvorem

Přístup do objektu je bezbariérový. Objekt bohužel není vybaven bezbariérovou toaletou

webové stránky    mapa

Prodejní místo: pokladna zámku

Otevírací doba: duben - říjen: út - ne: denně

 

Brtnice - zámek

číslo: 379 • kategorie: zámek • kraj: Vysočina • okres: Jihlava • obec: Brtnice

Původně gotický hrad z třicátých let 15. století dal poprvé přestavět ve druhé polovině 16. století Hynek Brtnický z Valdštejna, který byl hejtmanem moravského markrabství. Autorem renesanční přestavby byl italský architekt Baltazar Maggi de Ronio. Další úpravy byly provedeny v průběhu 18. století za vlády italského rodu z Collalto et san Salvatore architektem Giovanni. Tehdy získal zámek dnešní podobu.

Objekt není bezbariérový.

webové stránky    mapa

Prodejní místo: Informační centrum Brtnice, nám. Svobody 74, Brtnice 588 32

Otevřeno: září - květen: po - pá
červen-srpen: po - so

Bruntál - Zámek

číslo: 684 • kategorie: Zámek • kraj: Moravskoslezský • okres: Bruntál • obec: Bruntál

Zámek je v současnosti sídlem muzea. Přístupný je zámecký okruh i stálá muzejní expozice - Řemeslo má zlaté dno a Příroda Bruntálska.
Zámek originálního půdorysu má tvar kruhové výseče s patrovými arkádami na nádvoří a hodinovou věží. Stavba byla do dnešní barokní podoby upravena v letech 1766-1771.

Muzejní expozice – bezbariérový přístup. Zámecká expozice – není bezbariérový přístup.

webové stránky    mapa

Prodejní místa: 1. Městské informační centrum, náměstí Míru 64/7, 792 01 Bruntál
2. Městské informační centrum -Terminál, Nádražní 2020/39, 792 01 Bruntál

Otevírací doba: celoročně: Po – Pá 8:00 – 16:30 
turistická sezóna: i So – Ne 9:00 – 16:00 

 

Buchlovice

číslo: 9 • kategorie: Zámek • kraj: Zlínský • okres: Uherské Hradiště • obec: Buchlovice

Zámek Buchlovice patří k nejvýznamnějším barokním šlechtickým sídlům na území České republiky. Stavbu zámku zahájil těsně před rokem 1700 Jan Dětřich Petřvaldský s úmyslem věnovat jej své italské manželce.

Bezbariérový přístup do zámku i parku.

webové stránky    mapa

Prodejní místo: 1. pokladna zámku

2. Turistické a Informační centrum Buchlovice, Nám. Svobody 24, 48708 Buchlovice 

Otevírací doba: 1duben, říjen: so - ne, květen - září: út - ne

2. duben - říjen: út - ne, listopad - březen: po - pá

Bučovice

číslo: 7 • kategorie: Zámek • kraj: Jihomoravský • okres: Vyškov • obec: Bučovice

Zámek Bučovice byl postaven v letech 1567 – 1585 Janem Šemberou Černohorským z Boskovic a je unikátní stavbou italské renesance na sever od Alp. K ojedinělým patří bohatá manýristická výzdoba interiérů a arkádové nádvoří s překrásnou manýristickou fontánou.

Značná část expozice se nachází v přízemí zámku (kromě kaple), ovšem vůči terénu náměstí je značný rozdíl, který je zdolatelný pouze po schodišti. Schodištěm se sestupuje i do zámecké zahrady.

webové stránky    mapa

Prodejní místo: pokladna zámku

Otevírací doba: duben, říjen: so - ne

květen - září: út - ne

 

 

Častolovice

číslo: 91 • kategorie: Zámek • kraj: Královéhradecký • okres: Rychnov nad Kněžnou • obec: Častolovice

Historie zámku Častolovice sahá do 13. století, kdy zde stála vodní tvrz, kterou postavili páni z Častolovic. V letech 1588-1615 postavil Jan Bedřich na místě zpustlé vodní tvrze renesanční zámek.

Bezbariérový přístup do objektu.

webové stránky    mapa

Prodejní místo: pokladna zámku

Otevírací doba: duben - 1. říjen

Červená Lhota

číslo: 10 • kategorie: Zámek • kraj: Jihočeský • okres: Jindřichův Hradec • obec: Červená Lhota

Čtvercová dispozice renesančního zámku s drobným dvorem a nádvorní arkádou vznikla přestavbou gotické tvrze za Jana Káby z Rybňan v letech 1542-1555. Dnešní podobu zámku dal Johann Schönburg, který se za účasti architekta Humberta Walchera z Molheimu pokusil v letech 1901-1910 rekonstruovat ideální renesanční podobu zámku.

Bezbariérový přístup pouze na nádvoří.

 

webové stránky    mapa

Prodejní místo: pokladna zámku

Info bod - kiosek s občerstvením a suvenýry na obecním parkovišti.

Mobilní stánek u cesty k zámku. SUVENÝRY WALLY - Červená Lhota.

Otevírací doba: duben - září: út - ne

říjen: so - ne

Info bod - kiosek s občerstvením a suvenýry na obecním parkovišti.
Mobilní stánek u cesty k zámku. SUVENÝRY WALLY - Červená Lhota.

Červené Poříčí

číslo: 11 • kategorie: Zámek • kraj: Plzeňský • okres: Klatovy • obec: Červené Poříčí

Státní zámek Červené Poříčí tvoří unikátní příklad stavby ve stylu saské renesance, dochované v Plzeňském kraji. Zámek byl postaven roku 1611 Mikulášem Šicem z Drahenic na místě starší tvrze Mladoty z Jelmanic.

Zámek Červené Poříčí má bezbariérové pouze nádvoří a zahradu (bez zpevněných cest). Bezbariérová toaleta se nachází na nádvoří. Za pomoci jiných osob je možný vstup do zvýšeného přízemí prohlídkové trasy.

webové stránky    mapa

Prodejní místo: E-shop

Český Krumlov - zámek

číslo: 12 • kategorie: Zámek • kraj: Jihočeský • okres: Český Krumlov • obec: Český Krumlov

Původní hrad Vítkovců byl postaven v 1. polovině 13. století. Po vymření pánů z Krumlova roku 1302 zdědili panství Rožmberkové. S jejich jménem je spojena doba největšího rozkvětu hradu i města. Petr Vok z Rožmberka byl nucen prodat krumlovské panství 1602 císaři Rudolfovi II. Dalšími držiteli objektu se stávají Eggenbergové. Poslední majitelé, Schwarzenbergové, vybudovali v roce 1747 v zahradě jízdárnu, zřídili Maškarní sál a v roce 1766 bylo otevřeno unikátní divadlo. Jeho zařízení, kulisy a kostýmy se dochovaly do dnešních dnů. Areál zámku je jedním z nejrozsáhlejších ve střední Evropě. Zahrnuje čtyřicet budov a palácových stavení soustředěných kolem pěti zámeckých nádvoří a sedm hektarů zámecké zahrady.

Zámek i park jsou bezbariérově přístupné.

 

webové stránky    mapa

Prodejní místo: Tourist shops, zámek

Infocentrum, Náměstí Svornosti 2, Český Krumlov

Otevírací doba: celoroční provoz

 

Chyše - zámek

číslo: 480 • kategorie: zámek • kraj: Karlovarský • okres: Karlovy Vary • obec: Chyše
Chyše leží 35 km východně od Karlových Varů. Historie tohoto sídla počíná již roku 1169, v průběhu času prošel dnešní zámek všemi významnými přestavbami. Naposledy změnil podobu v pol. 19. stol., kdy proběhla novogotická přestavba. Nejvzácnějším artefaktem je nástropní olejomalba od barokního mistra Petra Brandla z roku 1699. Panství Chyše vlastnili od roku 1766 Lažanští z Bukové. V roce 1917 zde působil Karel Čapek.

číslo: 480 • kategorie: Zámek • kraj: Karlovarský • okres: Karlovy Vary • obec: Chyše

Chyše leží 35 km východně od Karlových Varů. Historie tohoto sídla počíná již roku 1169, v průběhu času prošel dnešní zámek všemi významnými přestavbami. Naposledy změnil podobu v pol. 19. stol., kdy proběhla novogotická přestavba. Nejvzácnějším artefaktem je nástropní olejomalba od barokního mistra Petra Brandla z roku 1699. Panství Chyše vlastnili od roku 1766 Lažanští z Bukové. V roce 1917 zde působil Karel Čapek.

Dostupnost pro fyzicky handicapované: Přístup k zámku je bezbariérový a přízemí zámku je bezbariérové.

 

webové stránky    mapa

Prodejní místo: Chyše 30, PSČ 364 53

Otevírací doba: duben, říjen: so - ne a svátky
květen - září: út - ne 10:00 - 17:00

mimo sezonu: po domluvě

 

Ctěnice - Zámecký areál

 

číslo: 211 • kategorie: Zámek • kraj: Praha • okres: Praha • obec: Praha 9 - Vinoř

Rozsáhlý zámecký areál, přístupný veřejnosti po generální rekonstrukci, je jednou z mála dochovaných středověkých tvrzí na území Velké Prahy. Současná podoba zámku je barokní, ale pod dnešní fasádou je zachována gotická vodní tvrz se vstupní věžovitou branou.

Objekt má částečně bezbariérový přístup. 

webové stránky    mapa

Prodejní místo: Bohdanečská 259/1, Praha 9 - Vinoř

Otevírací doba: duben - říjen: út - ne 10:00 - 18:00

listopad - březen: út - pá 10:00 - 16:00, so - ne 10:00 - 18:00

 

Dačice - zámek

číslo: 13 • kategorie: Zámek • kraj: Jihočeský • okres: Jindřichův Hradec • obec: Dačice

Čtvercová dispozice městského zámku s vnitřními arkádami vznikla pod vedením italským mistrů koncem 16. století pro Oldřicha Krajíře z Krajku a stala se vzorem pro řadu renesančních staveb Moravy.

Po předchozí domluvě se s pomocí pracovníků lze dostat do prvního patra expozice, ostatní části expozice jsou bezbariérové.

webové stránky    mapa

Prodejní místo: prodejna suvenýrů

Otevírací doba: duben, říjen: so - ne

květen - září: út - ne

Děčín - zámek

číslo: 270 • kategorie: Zámek • kraj: Ústecký • okres: Děčín • obec: Děčín

Zámek Děčín ležící na skalním ostrohu nad soutokem Labe a Ploučnice patří mezi nejvýznamnější historické památky severních Čech. Během staletí sloužil jako opěrný bod českého knížete, vojenská pevnost či sídlo několika významných rodů. Mezi návštěvníky děčínského zámku nalezneme řadu slavných osobností, od evropských panovníků až po umělce. Např. Fryderyk Chopin zde zkomponoval svůj známý valčík As-dur, zvaný Děčínský. Díky rozsáhlé rekonstrukci se dnes zámku navrací jeho bývalá krása. Návštěvníci se mohou projít bývalým apartmá majitele zámku, potěšit se krásným výhledem na město a nechat se okouzlit neopakovatelnou atmosférou Růžové zahrady.

Bezbariérový přístup do všech prostor, zámek má dvoupatrovou expozici, je zde výtah. Parkování ZTP přímo u zámku. V zahradě je jediný schod.
Bezbariérový přístup do všech prostor, zámek má dvoupatrovou expozici, je zde výtah. Parkování ZTP přímo u zámku. V zahradě je jediný schod.

 

webové stránky    mapa

Prodejní místo: Zámek Děčín, Dlouhá jízda 1254, Děčín

Otevírací doba: celoroční provoz

 

Dětenice

číslo: 93 • kategorie: Zámek • kraj: Královéhradecký • okres: Jičín • obec: Dětenice

Původní tvrz byla doložena již v roce 1404. Koncem 16. století byla renesančně přestavěna Křineckým z Ronova. Teprve když Dětenice koupil Jan Kristián, hrabě Clam-Gallas, došlo k pozdně barokní výstavbě. Dnes na zámku najdeme dochované gotické, renesanční a barokní fresky, nástěnné malby a rokokové a klasicistní štukové výzdoby. Mimo to je zde umístěna sbírka obrazů, historických zbraní a loveckých trofejí.Součástí dětenického areálu je zámek, zámecký pivovar se staročeskou krčmou, hotel Rustikal a zámecká stáj.

Přízemí je v podtstaě bezbariérové. Drobný štěrk na přístupové cestě, park přístupný. Do 1.patra nabízí správa dopomoc s vynesením vozíku. Chybí bezbariérové WC. 

v podstatě bezbariérové přízemí, drobný štěrk na přístupové cestě, park přístupný
 
   -          do 1.patra nabízí správa dopomoc s vynesením vozíku
 
   -          chybí bezbariérové

webové stránky    mapa

Prodejní místo: prodejna suvenýrů

Otevírací doba: říjen - duben: so - ne 

květen, červen, září: út - ne 10:00 - 17:00

červenec - srpen: denně 10:00 - 18:00


Záznamy: 1 - 20 ze 114
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>