Magnetky

Bechyně - zámek

číslo: 268 • kategorie: zámek • kraj: Jihočeský • okres: Tábor • obec: Bechyně

Bechyňský zámek se vypíná na úzké ostrožně, chráněné ze tří stran hlubokými zářezy Lužnice a říčky Smutné. V místě pravěkého a raně středověkého hradiště nechává majitel Přemysl Otakar II. po roce 1268 vybudovat kamenný hrad, o jehož vzhledu nemáme přesnější představu. Koncem 15. století byl hrad rodem Šternberků pozdně goticky přestavěn, jeho současný vzhled je však především výsledkem stavebních úprav a rozšíření za Petra Voka z Rožmberka. Během letní sezóny je zámek přístupný veřejnosti a konají se zde nejrůznější kulturní akce.

webové stránky    mapa

Prodejní místo: Infocentrum Bechyně, nám. T.G.Masaryka 5, Bechyně

 

Bečov

číslo: 1 • kategorie: zámek • kraj: Karlovarský • okres: Karlovy Vary • obec: Bečov nad Teplou

Na ostrožně nad řekou Teplou se tyčí jedinečně dochovaný středověký hrad Bečov. V jeho těsném sousedství se nachází barokní zámek postavený na původní osmiboké baště opevnění. Celý areál je však spojen především s unikátním nálezem románského relikviáře sv. Maura. Ten se na zámek dostal v 19. století díky rodině Beaufort-Spontin, po konfiskaci zámku po roce 1945, se záhadně ztratil. Byl objeven až v 80. letech 20. století za vpravdě dramatických okolností, pod podlahou hradní kaple.

webové stránky    mapa

Prodejní místo: pokladna zámku

Benešov nad Ploučnicí

číslo: 2 • kategorie: zámek • kraj: Ústecký • okres: Děčín • obec: Benešov nad Ploučnicí

Ve skutečnosti dva zámky – Horní a Dolní, oba jsou v České republice vzácnou ukázkou saské renesanční architektury. Oba původně jednotné zámecké komplexy byly zbudovány v průběhu 16. století příslušníky míšeňského protestantského rodu pánů ze Salhausenu. S nimi je spojován největší rozkvět Benešova, který se na celé století stal panskou rezidencí a střediskem nebývalé stavební aktivity.

webové stránky    mapa

Prodejní místo: pokladna zámku

Bílá – zámeček

číslo: 409 • kategorie: zámek • kraj: Moravskoslezský • okres: Frýdek-Místek • obec: Bílá

V minulosti patřila Bílá do majetku olomouckých arcibiskupů. V roce 1906 zde arcibiskup František Saleský Bauer  postavil dřevěný lovecký zámeček, který sloužil jako arcibiskupské letní sídlo s možností loveckých výprav do okolních lesů. Jedná se o původní dřevěnou stavbu z počátku 20. století se šindelovou střechou. Skládá se z obytné věže a obytného paláce. Patra jsou pospojovaná schodišti, lemované parožím. Dnes se v něm nachází ubytovací zařízení. Objekt veřejnosti nepřístupný.

Objekt je částečně přístupný pro handicapované osoby - silnice k zámečku.

webové stránky    mapa

Prodejní místo: Obchod – Bistro, Bílá 158, 739 15 Staré Hamry

Otevřeno: Po – Pá: 6 hod. - 17 hod., So – Ne: 6 hod. - 12 hod

Blatná

číslo: 98 • kategorie: zámek • kraj: Jihočeský • okres: Strakonice • obec: Blatná

Dnešní zámecký soubor Blatná patří nesporně mezi stavebné-historicky nejhodnotnější a architektonicky nejvýznamnější památky svého druhu u nás. Svou dlouhou historií, svébytnou architekturou ve vzácné dochovaném prostředí parků a vodních ploch i současným stavem se řadí ke klenotům mezi českými hradními komplexy. Nejvýznamnější dobou rozvoje hradu a okolí je 15. století s příchodem rodu Lvů z Rožmitálu. V roce 1798 získávají Blatnou Hildprandtové z Ottenhausenu, za nichž byly prováděny v první polovině 19. století vnitřní úpravy i regotizace celého objektu. Z dřívější obory vznikl úpravami velký anglický park, pod jehož staletými stromy jsou dosud uchovány takzvané sejpy neboli zbytky po pradávném rýžování zlata. V parku, který je stejně jako prohlídková trasa v zámku přístupný veřejnosti i po návratu zámku baronkám Hildprandtovým, jsou chováni krásní daňci.

webové stránky    mapa

Prodejní místo: pokladna zámku

Boskovice - zámek

číslo: 517 • kategorie: zámek • kraj: Jihomoravský • okres: Blansko • obec: Boskovice

Na místě boskovického zámku stával původně dominikánský klášter z konce 17. stol., který po svém zrušení krátce sloužil jako manufaktura na výrobu barviv. Přestavba klášterních budov na empírový zámek byla realizována v letech 1819 – 1826 za Františka Xavera z Dietrichsteina. V roce 1856 se zámek dostal do držení hraběcího rodu Mensdorff-Pouilly, který jej vlastnil až do roku 1950 a kterému byl v roce 1993 opět navrácen. 

webové stránky    mapa

Prodejní místo: Hradní 6, 680 01 Boskovice, pokladna zámku

Otevřeno: květen + září všední den: 9.00 - 16.00
květen víkendy (i svátky) až srpen: 9.00 - 17.00 
září víkendy: 9.00 - 17.00

Březnice

číslo: 6 • kategorie: zámek • kraj: Středočeský • okres: Příbram • obec: Březnice

Renesanční zámek vznikl přestavbou středověké tvrze. Proslulost přineslo Březnici období druhé poloviny 16. století, kdy byl zámek v držení Lokšanů, kteří udržovali styky s královským dvorem

webové stránky    mapa

Prodejní místo: pokladna zámku

Brtnice - zámek

číslo: 379 • kategorie: zámek • kraj: Vysočina • okres: Jihlava • obec: Brtnice

Původně gotický hrad z třicátých let 15. století dal poprvé přestavět ve druhé polovině 16. století Hynek Brtnický z Valdštejna, který byl hejtmanem moravského markrabství. Autorem renesanční přestavby byl italský architekt Baltazar Maggi de Ronio. Další úpravy byly provedeny v průběhu 18. století za vlády italského rodu z Collalto et san Salvatore architektem Giovanni. Tehdy získal zámek dnešní podobu.

Objekt není vhodný pro handicapované osoby.

webové stránky    mapa

Prodejní místo: Informační centrum Brtnice, nám. Svobody 74, Brtnice 588 32

Otevřeno: září - květen: Po - Pá, červen-srpen: Po - So

Buchlovice

číslo: 9 • kategorie: zámek • kraj: Zlínský • okres: Uherské Hradiště • obec: Buchlovice

Zámek Buchlovice patří k nejvýznamnějším barokním šlechtickým sídlům na území České republiky. Stavbu zámku zahájil těsně před rokem 1700 Jan Dětřich Petřvaldský s úmyslem věnovat jej své italské manželce.

webové stránky    mapa

Prodejní místo: pokladna zámku

Bučovice

číslo: 7 • kategorie: zámek • kraj: Jihomoravský • okres: Vyškov • obec: Bučovice

Zámek Bučovice byl postaven v letech 1567 – 1585 Janem Šemberou Černohorským z Boskovic a je unikátní stavbou italské renesance na sever od Alp. K ojedinělým patří bohatá manýristická výzdoba interiérů a arkádové nádvoří s překrásnou manýristickou fontánou

webové stránky    mapa

Prodejní místo: pokladna zámku

 

Častolovice

číslo: 91 • kategorie: zámek • kraj: Královéhradecký • okres: Rychnov nad Kněžnou • obec: Častolovice

Historie zámku Častolovice sahá do 13. století, kdy zde stála vodní tvrz, kterou postavili páni z Častolovic. V letech 1588-1615 postavil Jan Bedřich na místě zpustlé vodní tvrze renesanční zámek.

webové stránky    mapa

Prodejní místo: pokladna zámku

Červená Lhota

číslo: 10 • kategorie: zámek • kraj: Jihočeský • okres: Jindřichův Hradec • obec: Červená Lhota

Čtvercová dispozice renesančního zámku s drobným dvorem a nádvorní arkádou vznikla přestavbou gotické tvrze za Jana Káby z Rybňan v letech 1542-1555. Dnešní podobu zámku dal Johann Schönburg, který se za účasti architekta Humberta Walchera z Molheimu pokusil v letech 1901-1910 rekonstruovat ideální renesanční podobu zámku.

webové stránky    mapa

Prodejní místo: pokladna zámku

Info bod - kiosek s občerstvením a suvenýry na obecním parkovišti.

Mobilní stánek u cesty k zámku. SUVENÝRY WALLY - Červená Lhota.

Info bod - kiosek s občerstvením a suvenýry na obecním parkovišti.
Mobilní stánek u cesty k zámku. SUVENÝRY WALLY - Červená Lhota.

Červené Poříčí

číslo: 11 • kategorie: zámek • kraj: Plzeňský • okres: Klatovy • obec: Červené Poříčí

Státní zámek Červené Poříčí tvoří unikátní příklad stavby ve stylu saské renesance, dochované v Plzeňském kraji. Zámek byl postaven roku 1611 Mikulášem Šicem z Drahenic na místě starší tvrze Mladoty z Jelmanic.

webové stránky    mapa

Prodejní místo: E-shop

Český Krumlov - zámek

číslo: 12 • kategorie: zámek • kraj: Jihočeský • okres: Český Krumlov • obec: Český Krumlov

Původní hrad Vítkovců byl postaven v 1. polovině 13. století. Po vymření pánů z Krumlova roku 1302 zdědili panství Rožmberkové. S jejich jménem je spojena doba největšího rozkvětu hradu i města. Petr Vok z Rožmberka byl nucen prodat krumlovské panství 1602 císaři Rudolfovi II. Dalšími držiteli objektu se stávají Eggenbergové. Poslední majitelé, Schwarzenbergové, vybudovali v roce 1747 v zahradě jízdárnu, zřídili Maškarní sál a v roce 1766 bylo otevřeno unikátní divadlo. Jeho zařízení, kulisy a kostýmy se dochovaly do dnešních dnů. Areál zámku je jedním z nejrozsáhlejších ve střední Evropě. Zahrnuje čtyřicet budov a palácových stavení soustředěných kolem pěti zámeckých nádvoří a sedm hektarů zámecké zahrady.

webové stránky    mapa

Prodejní místo: Tourist shops, zámek

Infocentrum, Náměstí Svornosti 2, Český Krumlov

 

Chyše - zámek

číslo: 480 • kategorie: zámek • kraj: Karlovarský • okres: Karlovy Vary • obec: Chyše

Chyše leží 35 km východně od Karlových Varů. Historie tohoto sídla počíná již roku 1169, v průběhu času prošel dnešní zámek všemi významnými přestavbami. Naposledy změnil podobu v pol. 19. stol., kdy proběhla novogotická přestavba. Nejvzácnějším artefaktem je nástropní olejomalba od barokního mistra Petra Brandla z roku 1699. Panství Chyše vlastnili od roku 1766 Lažanští z Bukové. V roce 1917 zde působil Karel Čapek.
Dostupnost pro fyzicky handicapované: Přístup k zámku je bezbariérový a přízemí zámku je bezbariérové.
 

webové stránky    mapa

Prodejní místo a otevírací doba: Chyše 30, PSČ 364 53

duben, říjen: soboty, neděle a svátky, květen – září: úterý až neděle 10:00 – 17:00

mimo sezonu: po domluvě

 

Ctěnice - Zámecký areál

 

číslo: 211 • kategorie: zámek • kraj: Praha • okres: Praha • obec: Praha 9 - Vinoř

Rozsáhlý zámecký areál, přístupný veřejnosti po generální rekonstrukci, je jednou z mála dochovaných středověkých tvrzí na území Velké Prahy. Současná podoba zámku je barokní, ale pod dnešní fasádou je zachována gotická vodní tvrz se vstupní věžovitou branou.

webové stránky    mapa

Prodejní místo: Bohdanečská 259/1, Praha 9 - Vinoř

 

Dačice - zámek

číslo: 13 • kategorie: zámek • kraj: Jihočeský • okres: Jindřichův Hradec • obec: Dačice

Čtvercová dispozice městského zámku s vnitřními arkádami vznikla pod vedením italským mistrů koncem 16. století pro Oldřicha Krajíře z Krajku a stala se vzorem pro řadu renesančních staveb Moravy.

webové stránky    mapa

Prodejní místo: prodejna suvenýrů

Děčín - zámek

číslo: 270 • kategorie: zámek • kraj: Ústecký • okres: Děčín • obec: Děčín

Zámek Děčín ležící na skalním ostrohu nad soutokem Labe a Ploučnice patří mezi nejvýznamnější historické památky severních Čech. Během staletí sloužil jako opěrný bod českého knížete, vojenská pevnost či sídlo několika významných rodů. Mezi návštěvníky děčínského zámku nalezneme řadu slavných osobností, od evropských panovníků až po umělce. Např. Fryderyk Chopin zde zkomponoval svůj známý valčík As-dur, zvaný Děčínský. Díky rozsáhlé rekonstrukci se dnes zámku navrací jeho bývalá krása. Návštěvníci se mohou projít bývalým apartmá majitele zámku, potěšit se krásným výhledem na město a nechat se okouzlit neopakovatelnou atmosférou Růžové zahrady.

webové stránky    mapa

Prodejní místo: Zámek Děčín, Dlouhá jízda 1254, Děčín

 

Dětenice

číslo: 93• kategorie: zámek • kraj: Královéhradecký • okres: Jičín • obec: Dětenice

Původní tvrz byla doložena již v roce 1404. Koncem 16. století byla renesančně přestavěna Křineckým z Ronova. Teprve když Dětenice koupil Jan Kristián, hrabě Clam-Gallas, došlo k pozdně barokní výstavbě. Dnes na zámku najdeme dochované gotické, renesanční a barokní fresky, nástěnné malby a rokokové a klasicistní štukové výzdoby. Mimo to je zde umístěna sbírka obrazů, historických zbraní a loveckých trofejí.Součástí dětenického areálu je zámek, zámecký pivovar se staročeskou krčmou, hotel Rustikal a zámecká stáj.
.

webové stránky    mapa

Prodejní místo: prodejna suvenýrů

Otevřenoříjen- duben: so – ne , květen, červen, září: denně mimo pondělí 10 - 17 hodin, červenec - srpen: denně 10 - 18 hodin

Dobříš

číslo: 499 • kategorie: zámek • kraj: Středočeský • okres: Příbram • obec: Dobříš

Zámek v roce 1630 koupil Bruno Mansfeld. Rokokovou podobu získal v 18. stol. Sňatkem Marie I. Mansfeldové s Františkem G. Colloredem v roce 1771 se spojily významné rody i panství. Svazek nepřerušily ani 2 světová válka a konfiskace německou armádou, ani poválečné zestátnění a domov spisovatelů. V roce 1998 se rodina Colloredo – Mannsfeld dočkala navrácení majetku a zámek byl otevřen veřejnosti.

Zámek je částečně bezbariérový – Prohlídkové okruhy se nachází v prvním patře – je nutné zdolat pozvolné schodiště.

webové stránky    mapa

Prodejní místo:  Colloredo-Mannsfeld spol. s r. o., Zámek Dobříš, 263 01 Dobříš č. p. 1

Otevřeno: září – červen: út – ne 8:00 – 16:30, červenec – srpen: po – ne 8:00 – 17:30


Záznamy: 1 - 20 ze 97
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>