V Hradci nad Moravicí na vás čeká nová magnetka a k tomu tam zakoupíte ještě dvě další!

Přidáno: 01. ČERVENCE 2020
Bez kategorie

Informační centru Hradec nad Moravicí zakoupíte novou magnetku Žimrovice - Weisshuhnův kanál. Zakoupíte zde také magnetku - zámek Raduň a zámek Hradec nad Moravicí.

Papírenský náhon z roku 1891 je unikátní vodní dílo, které nechal vybudovat podnikatel pruského původu Carl Weisshuhn, stavitel mnoha silnic, železnic, tunelů, majitel Jánských Koupelí, pradědeček Joy Adamsonové a osobní přítel T. A. Edisona. Je 3,5 km dlouhý, obsahuje tři vodní tunely a dva aquadukty. Dřevo do papírny v Žimrovicích se po něm plavilo až do roku 1966 a to až z 60km vzdálenosti.