Zámek Stránov v prodeji jako novinka!

Přidáno: 27. ČERVENCE 2020
Bez kategorie


Na zámku Stránov získáte magentku č. 911! 


Malá středověká tvrz je doložena již od roku 1429. Z pozdější gotické přestavby se zachovala velká věž, dominanta Stránova. Tvář zámku dala až renesanční dostavba a romantická úprava z let 1890 – 1894 (architekt J. Schulz). Osudy zámku byly ve 20. století spojeny s rodem Šimonků. První vlastník, baron Josef Šimonek, významný průmyslník a politik, sem přenesl své sídlo. Činorodý rodinný život jeho potomků byl narušen až nezákonným vyvlastněním v roce 1950. Mezi lety 1955 – 2002 sloužil objekt jako dětský domov a chátral. Současný majitel, Ing. Jaromír Šimonek, zahájil dlouhodobou rekonstrukci a otevřel tuto cennou kulturní památku v roce 2004 veřejnosti. Interiéry slouží k pořádání výstav a společenských akcí. Nový Stránov byl vždy středem pozornosti umělců (K. H. Mácha) i filmových tvůrců, a dnes je vyhledávaným turistickým cílem.