Nová magnetka - Pevnost Josefov v prodeji!

Přidáno: 31. KVĚTNA 2021
Bez kategorie
V Pevnosti Josefov od 1. 6. zakoupíte novou magnetku!
Kdo vyrazí na výlet?

Celý propracovaný komplex pevnostního města Josefov, jehož součástí je i turistický areál Bastion I a podzemí, vznikl za vlády císaře Josefa II. podle návrhu francouzského inženýra Clauda-Benôita Duhamela de Querlond. Základní kámen byl položen 3. října 1780. 
Pevnostní město je pozoruhodné svým vnitřním uspořádáním vojen-ských a civilních budov a jejich jednotným vzhledem. Součástí tohoto složitého systému, jsou zátopové kotliny, hradební příkopy nebo původně 45 km dlouhá síť podzemních chodeb.
Bastion No. I je vstupní branou na prohlídkovou trasu části těchto podzemních chodeb. Během prohlídky s průvodcem se dozvíte více i o fungování celého pevnostního města. Dále je zde možné si prohlédnout úvodní expozici, lapidárium původních soch z dílny Matyáše Bernarda. Josefovské podzemí je považováno za jeden z nejrozsáhlejších podzemních obranných systémů v Evropě.