Kladno jako tip na výlet a tři magnetky k tomu!

Přidáno: 13. ČERVNA 2021
Bez kategorie
V kladenském zámku zakoupíte tři nové magnetky! 

Zajímavě koncipovaná stavba postavená v barokním slohu dle návrhu K.I. Dientzenhofera. Architektem navržený objekt má v půdorysu kříž se středem ohraničeným osmihranným prostorem pod kopulí. Ta má průměr 8,9 m a je zaklenutá ve výšce 16,2 m. Základní kámen kaple byl položen roku 1751, stavba dokončena a slavnostně vysvěcena až roku 1872.

Kladenské věžáky patří mezi nejzdařilejší realizace bytových staveb 20. století. Vedle originálního architektonického výrazu a velkorysosti v užití materiálů a práci s prostorem se vyznačují ještě dokonalým funkčním uspořádáním a promyšleností. Navzdory mnoha nuceným ústupkům v sobě kombinují to nejlepší z tradice předválečné funkcionalistické architektury a úvah o sociálním a kolektivním bydlení.


Kladenský zámek je architektonická a kulturní památka. Součástí jsou expozice Zdeněk Miler nejen Krtek s hernou, kosmickým koutkem a pracovnou. Důlní štola, Kaple sv. Vavřince, Pracovna břevnovského opata, Galerie výtvarného umění a Kabinet fotografie. K zámku přiléhá i zámecká zahrada s medvědáriem, kde žijí dvě medvědice.