Tři nové magnetky z Velehradu - největšího křesťanského poutního místa na Moravě

Přidáno: 23. BŘEZNA 2022
Bez kategorie

V Infocentru Velehrad zakoupíte tři nové magnetky!🧩

Zavítejte na největší křesťanské poutní místo na Moravě s největším moravským chrámem - Bazilikou Nanebevzetí Panny Marie a sv. Cyrila a Metoděje. 

Velehrad je významným poutním místem, které v r. 1985 papež Jan Pavel II. vyznamenal zlatou růží. Sám toto místo navštívil v r. 1990. 
Vydejte se tam také!