Místo, kde byl zavražděn sv. Václav, má svoji magnetku

Přidáno: 13. DUBNA 2022
Bez kategorie

Udělejte si výlet do Staré Boleslavi k Bazilice sv. Václava, která byla vystavěna na místě, kde byl onen svatý v roce 935 zavražděn a kde byl také po dobu tří let pohřbený. 

Magnetka je  zatím dostupná na našem e-shopu. 

Bazilika byla založena knížetem Břetislavem po roce 1039, který při ní zřídil o deset let později kolegiátní kapitulu, nejstarší instituci tohoto typu v našich zemích. Důvodem výstavby bylo pokání od papeže Benedikta IX. za to, že bylo českým vojskem vypleněno Hnězdno v Polsku a následně ukradeny ostatky sv. Vojtěch, jeho bratra Radima a Pěti sv. bratří. Ve středu baziliky se nachází románská krypta – místo umučení sv. Václava a místo jeho původního hrobu. Interiér kostela je zejména barokní – vyřezávaná zpovědnice, kazatelna, sousoší zavraždění sv. Václava od Matyáše Brauna, oltářní obraz od Karla Škréty apod.