V Broumově mají novou magnetku!

Přidáno: 19. DUBNA 2022
Bez kategorie

Udělejte si výlet do Broumova, do výběžku naší republiky! 

V Informačním centru Broumovska zakoupíte novou magnetku s čílsem 1077!

První písemné zmínky o Broumovu pocházejí z r. 1214, kdy zdejší území věnoval břevnovskému benediktinskému klášteru král Přemysl Otakar I. Mezi nejstarší památky patří  benediktinský klášter a historické jádro města, náměstí dominuje Stará radnice, která je jednou z nejstarších v českých poddanských městech. Významnou památkou je i hřbitovní kostel Panny Marie, nejstarší dochovaný dřevěný kostel v Čechách.


V areálu Broumovského kláštera na vás pak ještě čeká magnetka se stejnojmenným motivem. 
Původní tvrz, která stála na místě dnešního kláštera, byla přestavěna na gotický klášter s klášterním kostelem sv. Vojtěcha. V době husitských válek se stal broumovský klášter útočištěm pro benediktiny z Břevnova, jelikož tamní klášter byl husity vypálen. Významným obdobím pak byl konec 17. a 18. století, kdy byla provedena významná barokní přestavba celého klášterního areálu.