Z Protivína si přivezete novou magnetku!

Přidáno: 03. KVĚTNA 2022
Bez kategorie

V Turistickém informačním centru Protivín zakoupíte novou magnetku - třířadou platanovou alej, která lemuje příjezdovou cestu k místnímu pivovaru.  
Už vám je asi jasné, z jakého důvodu dostalo protivínské pivo Platan svůj název. :)
Kromě této novinky zde také zakoupíte magnetku s kostelem sv. Alžběty Portugalské s kaplankou
Protivín byl založen kolem roku 1260 jako tvrz a vesnice u brodu přes říčku Blanice. Kostel sv. Alžběty Portugalské nechala zbudovat Veronika Maxmiliána Švihovská, manželka tehdejšího majitele panství v roce 1662 spolu s přilehlým špitálem (nyní kaplanka a sídlo TIC). V Infocentru je možno zhlédnout zoologické muzeum s kostrami velkých zvířat (nosorožci), galerii Jiřího Koláře a modely hradů a zámků ze špejlí. Pěší i cykloturisté jistě ocení dvě naučné stezky v délce 11 a 23 km v okolí města.