Z Jeseníku můžete mít další magnetku!

Přidáno: 13. KVĚTNA 2022
Bez kategorie

Na e-shopu zakoupíte novou magnetku - Vodní tvrz Jeseník

Na tomto místě se seznámíte s čarodejnickými procesy, které se na Jesenicku konaly v 17. století. 

Vodní tvrz byla vybudována na začátku 15. století v místech, kde stály obytné věže ze 13. století, a které jsou dodnes částečně dochované u průjezdu na nádvoří. Původně byla stavba jednopatrová s obdélníkovým dvorem se zdí a příkopem, ale po požáru v roce 1727 byla tvrz upravena na zámek. Jesenická tvrz byla od roku 1561 stolním statkem a sídlem vratislavského biskupství. 
Dnes se zde nachází Vlastivědné muzeum Jesenicka, které vás seznámí s čarodějnickými procesy na Jesenicku v 17. století. K honu na čarodějnice došlo v tomto regionu mezi lety 1622–1695 a bylo zde odsouzeno 250 lidí, což nemá ve střední Evropě obdoby. 

Nezapomeňte při návštěvě Jeseníku navštívit TIC, kde na vás čekají tyto dvě magnetky: