Dvě nové magnetky z Milovic!

Přidáno: 20. ZÁŘÍ 2022
Nové magnetky

Dvě nové magnetky zakoupíte v Turistickém informačním centru Milovice! 

Chráněná oblast, nacházející se na území bývalého vojenského prostoru, byla v roce 2005 zařazena na seznam evropsky významných lokalit. V rezervaci žijí od roku 2015 divocí koně původem z anglického Exmooru (známí také jako exmoorský nebo keltský pony), společně se stádem zpětně vyšlechtěného plemene praturů. Návrat velkých kopytníků má zásadní vliv na zdejší krajinu. Do milovické stepi se začaly vracet ohrožené druhy rostlin, jednou z nejvýznamnějších je hořec křížatý, díky němuž se v rezervaci vyskytuje kriticky ohrožený modrásek hořcový Rebelův. Ten se nikde jinde v republice nevyskytuje, a je tedy velkou vzácností, vedle dalších ohrožených druhů, pro které je rezervace útočištěm. Také se zde nacházejí ohrožení obratlovci, z nichž jsou mnozí kriticky ohroženi. V rezervaci se velkým kopytníkům daří, úspěšně odchovávají mláďata. Celý projekt České krajiny, o.p.s. je také nazýván Evropské Serengeti. Návštěvnický okruh kolem rezervace divokých koní a praturů je 7 km dlouhý, pro lepší rozhled je možné využít vyhlídkové věže.


Novogotický kostel sv. Kateřiny Alexandrijské byl vysvěcen 25. listopadu 1907. Spolu s budovou fary a hřbitovem byl vystavěn jako náhrada za zničený farní komplex v obci Mladá, který na začátku minulého století musel ustoupit vojenské základně s cvičištěm. Zajímavostí je nástěnná výzdoba, na které se v letech 1915 a 1916 podíleli váleční zajatci ze zajateckého tábora. Katolický kostel sv. Kateřiny dnes slouží i jako koncertní síň, kde město spolu s farníky pořádá řadu koncertů. Kostel je zapsán Ministerstvem kultury ČR v Ústředním seznamu kulturních památek a nachází se nedaleko vlakového nádraží.