Nová magnetka ze Sněžného!

Přidáno: 13. ÚNORA 2023
Nové magnetky

V Turistickém informačním centru ve Sněžném zakoupíte novou magnetku s číslem 1138! 
Na magnetce je vyobrazen památník národního osvobození se sochami T. G. Masaryka, Mistra Jana Husa, Jana Žižky a Jana Amose Komenského, který můžete obdivovat na lavičce v parku. 


Sněžné a jeho okolí je ovšem zajímavé celé! 
V obci se nachází církevní stavební památky, mezi něž patří evangelický toleranční kostel, barokní kostel sv. Kříže z poloviny 18. století, barokní stará církevní škola s nápisem nad vchodem a katolická fara s mansardovou střechou. Okolí katolického kostela zdobí litinové náhrobní kříže ze 40. let 19. století, které pocházejí ze zaniklých železáren v Kadově a na Milovech. Zajímavostí je místní hřbitov z roku 1853, který je rozdělen zdí na část evangelickou a římsko-katolickou. Nad kostelem sv. Kříže stojí starobylá rychta připomínaná již v roce 1524 s klasicistně upraveným průčelím.  
Okolí láká k výletům za přírodními atraktivitami, po krajině je rozeseta řada známých skalních útvarů (Dráteničky, Malinská skála, Černá skála, Bílá skála, Devět skal, Lisovská skála, Devět skal, Čtyři palice), které jsou vhodné i pro horolezce. V létě je možno se vykoupat v Milovském rybníku, provozovat cykloturistiku a v zimě vyrazit na běžky. Přírodní krajina přitahuje malíře a filmaře, v minulém století se v okolí Sněžného natáčela pohádka Obušku, z pytle ven.