Nová magnetka z Kroměříže

Přidáno: 14. ÚNORA 2023
Nové magnetky

V Květné zahradě v Kroměříži zakoupíte novou magnetku! 
Otevřeno mají denně a pokud tam vyrazíte v období od 13. 2. 2023 do 5. 3. 2023, můžete obdivovat kvetoucí kamélie.

Květná zahrada patří mezi nejvýznamnější zahradní díla v celosvětovém měřítku a je dnes prakticky jediným představitelem takto komponovaného celku v Evropě. Areál zahrady, založené ve 2. polovině 17. století, zahrnuje i soubor staveb a objektů - Kolonáda, Rotunda, Čestný dvůr, skleníky, kašny, sochy, voliéra. Květná zahrada je od roku 1998 zapsána na seznamu světového kulturního dědictví UNESCO.