Ze Strážnice si přivezete čtyři magnetky, z toho dvě nové!

Přidáno: 17. KVĚTNA 2023
Nové magnetky

Dvě nové magnetky získáte při návštěvě Strážnice - zakoupíte je v Turistickém informačním centru Strážnicko

První magnetkou je Baťův kanál, více než 50 km dlouhá vodní cesta vybudovaná ve 30. letech 20. století pro potřebu dopravy lignitu z Ratíškovic do Baťových továren v Otrokovicích. Na kanálu se můžete projet na různých typech lodí, jet kolem něj na kole či se jen projít pěšky. 
Druhou magnetkou je magnetka s motivem Modrotisku, který byl v roce 2018 zapsán do Reprezentativního seznamu nemateriálního kulturního dědictví lidstva UNESCO! Můžete zde navštívit dílnu rodiny Jochových, kde od roku 1906 dělají rezervážní ruční tisk látek a barvení indigem.

Na prodejním místě zakoupíte kromě výše zmíněných také tyto magnetky: