V Podbořanech na vás čekají dvě nové magnetky!

Přidáno: 18. ZÁŘÍ 2023
Nové magnetky

V Informačním centru Podbořany můžete zakoupit dvě nové magnetky! 


Magnetka s motivem muzea,  které mapuje historii a osud Volyňských Čechů a regionální pravěkou a středověkou historii. 

Magnetka s vyhlídkovou věží Rubín. Tato oblast patří mezi nejvýznamnější archeologické lokality v severozápadních Čechách. Lidé na Rubínu žili bez přestávky takřka 6 tisíc let. V době železné a raném středověku se zde nacházelo významné hradiště. Místo také bývá spojováno s bájnou bitvou u Wogastisburgu, kde Sámo porazil roku 631 franské vojsko krále Dagoberta. Na vrchu Rubín stojí od roku 2018 nevšední roubená vyhlídková věž, inspirovaná hradištní architekturou. Cyklostezku směřující z Podbořan na Rubín podél Doláneckého potoka doprovází stanoviště s herními a naučnými prvky.