Do Sezimova Ústí pro novou magnetku!

Přidáno: 13. BŘEZNA 2024
Nové magnetky

V Sezimově Ústí získáte novou magnetku Kozího hrádku! 
K zakoupení je na dvou prodejních místech - na Kozím hrádku a v informačním centru. 


Kozí hrádek se nachází na území města Sezimovo Ústí asi 6 km JV od Tábora. První písemná zmínka o něm pochází z r. 1377. V letech 1413–1414 zde po svém odchodu z Prahy nalezl útočiště Jan Hus a napsal tu některé ze svých prací.
Hrad zanikl pravděpodobně v r. 1438 při vojenském tažení Albrechta II. Habsburského na Tábor. Dnes je Kozí hrádek díky svému historickému významu národní kulturní památkou.