Bonusová magnetka č. 22: Frýdlant - Alianční erb
B22 - Neprodejná bonusová magnetka za 330 přihlášených kódů.

Alianční znak Františka Ferdinanda Gallase a jeho druhé manželky Johanny Emerenciány, rozené Gaschinové. Gallasům patřil Frýdlant od roku 1634 a po roce 1757 vznikla větev Clam-Gallasů, která zde pobývala do roku 1945. Krb s monumentální plastikou a aliančním znakem je dílem italského architekta Marca Antonia Canevala.