Přihlášení do soutěže

Magnetky jsou vyráběny ručně v České republice

E-shop

Nové objednávky magnetek - bez kódu (popř. s kódem, ale po předložení důkazu o návštěvě) je možno vyřizovat pouze přes E-shop.

Kontakty

Nakladatelství VEGA-L
V Zahrádkách 1617
288 02 Nymburk
Česká republika
kancelář - dopoledne:
+420 722 973 694
info@sestavsisvujsvet.cz

Bonusová magnetka č. 22: Frýdlant - Alianční erb
B22 - Neprodejná bonusová magnetka za 330 přihlášených kódů.

Alianční znak Františka Ferdinanda Gallase a jeho druhé manželky Johanny Emerenciány, rozené Gaschinové. Gallasům patřil Frýdlant od roku 1634 a po roce 1757 vznikla větev Clam-Gallasů, která zde pobývala do roku 1945. Krb s monumentální plastikou a aliančním znakem je dílem italského architekta Marca Antonia Canevala.