Přihlášení do soutěže

Magnetky jsou vyráběny ručně v České republice

E-shop

Nové objednávky magnetek - bez kódu (popř. s kódem, ale po předložení důkazu o návštěvě) je možno vyřizovat pouze přes E-shop.

Kontakty

Nakladatelství VEGA-L
V Zahrádkách 1617
288 02 Nymburk
Česká republika
kancelář - dopoledne:
+420 722 973 694
info@sestavsisvujsvet.cz

Bonusová magnetka č. 34: Šternberk - Winterthurská kamna
B34 - Neprodejná bonusová magnetka za 510 přihlášených kódů.

Velkoformátové kachle jsou zdobeny loveckými motivy, seřazenými od shora dolů a zleva doprava v časové následnosti (od ranního svolávání lovců polnicí přes samostatný lov po vyvrhnutí uloveného kusu). Pod každý výjev patří kurentní nápis v kachli s vpadlým zrcadlem, osvětlující význam scény. Užší kachle („pilastrové“) jsou zdobeny personifikacemi měsíců (a také ročních období), opět opatřenými doprovodnými kachlíky s německými nápisy, přibližujícími daný úsek roku období a charakteristické činnosti, které se v něm vykonávají. Kamna završují nad vysoce plastickou akantovou římsou zalamované akroterie, kombinující motivy figur a vegetabilních závěsů. Uprostřed čelní strany je volně (drátem) připojen rollwerkový erbovní štítek se znakem (paže s mečem nad zeleným trojvrším), monogramem HW a datací 1685.