Bonusová magnetka č. 34: Šternberk - Winterthurská kamna
B34 - Neprodejná bonusová magnetka za 510 přihlášených kódů.

Velkoformátové kachle jsou zdobeny loveckými motivy, seřazenými od shora dolů a zleva doprava v časové následnosti (od ranního svolávání lovců polnicí přes samostatný lov po vyvrhnutí uloveného kusu). Pod každý výjev patří kurentní nápis v kachli s vpadlým zrcadlem, osvětlující význam scény. Užší kachle („pilastrové“) jsou zdobeny personifikacemi měsíců (a také ročních období), opět opatřenými doprovodnými kachlíky s německými nápisy, přibližujícími daný úsek roku období a charakteristické činnosti, které se v něm vykonávají. Kamna završují nad vysoce plastickou akantovou římsou zalamované akroterie, kombinující motivy figur a vegetabilních závěsů. Uprostřed čelní strany je volně (drátem) připojen rollwerkový erbovní štítek se znakem (paže s mečem nad zeleným trojvrším), monogramem HW a datací 1685.