Bonusová magnetka č. 39: Kačice - Gombík
B39 - Neprodejná bonusová magnetka za 585 přihlášených kódů.

Ve Sládečkově vlastivědném muzeu v Kladně je vystaven zlacený gombík. Patří k velkomoravským šperkům, které byly nalezeny v bohatě vybavených hrobech na pohřebištích z 9. století. A právě nedaleko Kladna na jihozápadním okraji obce Kačice byly zjištěny zbytky slovanského pohřebiště z 9. až 10. století, obsahující mimo jiné pozlacený gombík velkomoravského typu o průměru 4 cm s motivem ptáka. Charakteristickou ozdobou velkomoravského šatu byly právě velké kulovité knoflíky - gombíky. Gombík proražený ve spodní části byl vytepán z bronzového plechu ve dvou částech, ty jsou sletovány a pozlaceny. Zajímavá je jeho výzdoba, ve třech polích je zobrazen pták, který má u zobáku blíže neurčený útvar, nejspíše rybu. Podobné ptačí motivy jsou považovány za doklad vlivů z Orientu, ale pták s rybou může představovat i pelikána, což je křesťanský symbol Krista a jeho oběti. Jak se takový honosný šperk do Kačice dostal, už dnes asi nikdo nezjistí. 

Velkomoravský gombík s ptačím motivem - podobný tomu kačickému - je i na naší dnešní dvoukoruně (vlevo od hodnotové číslice „2“).