Přihlášení do soutěže

Magnetky jsou vyráběny ručně v České republice

E-shop

Nové objednávky magnetek - bez kódu (popř. s kódem, ale po předložení důkazu o návštěvě) je možno vyřizovat pouze přes E-shop.

Kontakty

Nakladatelství VEGA-L
V Zahrádkách 1617
288 02 Nymburk
Česká republika
kancelář - dopoledne:
+420 722 973 694
info@sestavsisvujsvet.cz

Bonusová magnetka č. 51: Benátky nad Jizerou - Zámek
B51 - Neprodejná bonusová magnetka za 765 přihlášených kódů.

V roce 1937 byla obnovena rozsáhlá sgrafita na nádvorní stěně původního renesančního křídla zámku, která se dělí na tři na sobě nezávislé pásy. Nejvýše je úzký pás ornamentální výzdoby, pod ním výjevy z řecké mytologie a ve spodním, nejbohatším pásu, lovecké výjevy. Na vnější straně zámku obrácené do parku, byla po odstranění pozdější omítky objevena působivá výzdoba sgrafitovou rustikou s letopočtem dokončení prací – 1572.