Bonusová magnetka č. 54: Praha - Svatý Václav 907 - 28. září 935
B54 - Neprodejná bonusová magnetka za 810 přihlášených kódů.

Český kníže, světec, hlavní patron českého národa a symbol české státnosti, to je sv. Václav. Byl vychováván svou babičkou sv. Ludmilou, která byla manželkou kníže Bořivoje I., prvního historicky doloženého Přemyslovce. Sv. Václav dokázal i přes porážku od saského krále Jinřicha Ptáčníka udržet suverenitu českého státu. Byl zavražděn ve Staré Boleslavi, kam byl pozván svým bratrem Boleslavem. Vládu po jeho smrti převzal právě jeho bratr Boleslav. Václav byl poté uctíván jako svatý pro svou zbožnost (vlastnoruční pěstování vína a obilí pro svaté přijímání, péče o  chudé, nemocné, otroky a vězně, stavění kostelů, kácení šibenic, ničení pohanských svatyní) a posmrtné zázraky.