Bonusová magnetka č. 56: Praha - Chrám sv. Víta - Zlatá brána
Od roku 1367 je Zlatá brána vstupním portálem do nové katedrály a ke kapli sv. Václava. Název je odvozen od zlatého pozadí skleněné mozaiky Posledního soudu ze 14. století, kterou nechal zhotovit král Karel IV. po svém návratu z Říma. Gotický představek se třemi lomenými oblouky je dílem Petra Parléře. 
V patře se nachází komora, místo pro uložení českých korunovačních klenotů. Patro Zlaté brány tvoří již výše zmíněná mozaika Posledního soudu, která zobrazuje křesťanský soud nad lidmi, kteří se dostanou buď do nebe nebo do pekla. Výjev z Posledního soudu je rozdělen do tří částí. Uprostřed se nachází Kristus v roli soudce s anděly, kteří nesou symboly Kristova utrpení. Pod nimi se nachází čeští patroni - Prokop, Zikmund, Vít, Václav, Ludmila a Vojtěch, kteří jsou zde v roli tzv. přímluvců. Vrchol výjevu tvoří pravá podoba Krista. V dolní části jsou vyobrazeni mrtví, vstávající z hrobů a tři postavy andělů (na naší bonusové magnetce). V pravé části se nachází skupina hříšníků, kteří jsou zavrženi mečem archanděla Michaela a jsou vtahováni ďábly do plamenů Pekla. 
Zlatá brána je běžně nepoužívaný vchod. Na vnější straně je uzavřen mříží, kde se nachází cyklus bronzových reliéfů dvanácti měsíců a znamení zvěrokruhu od Jaroslava Horejce z 50. let 20. století.