Bonusová magnetka č. 58: Praha - Staroměstský orloj - Astronomický ciferník
Pražský orloj se nachází na budově radnice na Staroměstském náměstí a jeho vznik se datuje do roku 1410. Astronomická část orloje představuje geocentrický model sluneční soustavy. Tři ukazatele na astronomickém ciferníku zobrazují sluneční a hvězdný čas a pohyb Měsíce. Systém táhel na ciferníku posouvá symbol Slunce a Měsíce po jejich ručičkách, takže ukazují polohu Slunce vzhledem k horizontu i ve zvěrokruhu a polohu Měsíce. 

Základem astronomického ciferníku je nepohyblivý velký kruh, který tvoří podkladovou desku astrolábu, který je založen na průmětu pomyslené nebeské klenby do roviny. Na desce astrolábu jsou zobrazeny soustředné kružnice - obratník Raka, obratník Kozoroha, rovník a uprostřed desky nebeský jižní pól. Barevně odlišené oblasti astrolábu jsou části oblohy, které jsou vztaženy k zeměpisné šířce Prahy - modrá plocha značí oblohu nad horizontem, černá a červená plocha je část oblohy pod horizontem. Během dne se symbol Slunce nachází v modré části, v černé části se Slunce nachází během astronomické noci. Na okraji modrého kruhu se nachází zlaté římské číslice, které tvoří ciferník 24hodinového dne a ručička ukazuje sluneční čas. Symbol Slunce se v průběhu roku na ručičce posouvá a ukazuje tak „přirozený“ čas, který se používal ve středověku. Ručička na obvodu ciferníku ukazuje „mechanický“ čas, který se používá dnes.