Přihlášení do soutěže

Magnetky jsou vyráběny ručně v České republice

E-shop

Nové objednávky magnetek - bez kódu (popř. s kódem, ale po předložení důkazu o návštěvě) je možno vyřizovat pouze přes E-shop.

Kontakty

Nakladatelství VEGA-L
V Zahrádkách 1617
288 02 Nymburk
Česká republika
kancelář - dopoledne:
+420 722 973 694
info@sestavsisvujsvet.cz

Sopka Prackov – Geopark Český ráj

Číslo CZ226
Kategorie Geopark
Kraj Liberecký kraj
Okres Semily
Obec CHKO Český ráj, Mírová pod Kozákovem
GPS 50°36'19.760\"N - 15°14'43.480\"E
www Přejít
Prodejní místo / Otevírací doba:
    Hrad Rotštejn, Muzeum Českého ráje v Turnově, Skálova 71, Turnov
  • celoročně: út - ne

Prackovská sopka patří k nejmladším v Českém ráji a její stáří je okolo 5 milionů let.
Zachovalá část kráteru patří v Čechách mezi výjimečné. Ve skalních výchozech a v zářezech potoka jsou patrné produkty vulkanických erupcí. Ve spodní části vyhaslé sopky vystupují jemnozrnné sopečné vyvrženiny. Čedičové úlomky jsou ostrohranné a postrádají dutinky po plynech tzv. vezikule a hojné jsou úlomky křídových sedimentů z podloží. Charakter sopečných uloženin se Směrem vzhůru ubývají a úlomky podložních sedimentů, a úlomky čediče jsou stále větší a bohatší na dutinky po sopečných plynech. To dokládá kontakt žhavotekutého magmatu s podzemní vodou, který způsobil počáteční explozi. Tak jak se postupně z blízkosti činného vulkánu ztrácela voda, erupce se měnila na strombolskou. Při strombolské erupci jsou z jícnu vulkánu vyvrhovány kusy sopečné strusky, v podobě silně napěněné bazaltické horniny a větší útržky lávy, které jsou při průletu vzduchem jako tzv. sopečné bomby tvarovány do podoby kapky nebo vřetena. Závěr sopečné aktivity představoval výlev lávového proudu z jícnu sopky.

Magnetky v okolí