Bezděz 750 let

Číslo CZ344
Kategorie Výroční a příležitostné
Kraj Liberecký kraj
Okres Česká Lípa
Obec Doksy
www Přejít
GPS 50°32'19.284\"N
14°43'3.833\"E
Tyto magnetky jsou číslovány na líci přímo v obrázku vzestupnou řadou od čísla 1 a bude je možné získat v uvedených prodejních místech v průběhu konaní akce a následně až do konce příslušného roku či vyprodání. Dále se číslované magnetky již nevyrábí a budou jen v doprodeji, ale nečíslované.
Královská država bezdězská byla pozůstatkem Přemyslovského knížecího vlastnictví, které se rozkládalo na území rozsáhlého pohraničního hvozdu. Obchodní styky se sousedy si však vyžádaly přerušení tohoto neprostupného pralesa zemskými stezkami, po kterých sem přicházeli stále noví osídlenci a zakládali nové osady. Při obchodní cestě z Prahy do Žitavy vznikla pod kopcem osada nazývaná po jakémsi Bezdědovi, která později nese jméno Bezděz. V osadě byl postaven kostel sv. Jilji, na kterém i přes pozdější barokní úpravy je znatelný původní románský sloh. V těsné blízkosti kostela (Románské zdivo) stávala tvrz královského úředníka - villika, který spravoval rozsáhlou bezdězskou državu.
Nejspíše v 60. letech 13. století český král Přemysl Otakar II. využil dominantního vrchu nad starším dvorcem a nechal na něm vystavět pevný kamenný hrad na obranu obchodní cesty a proti rozpínavosti sousedních rodů Ronovců a Markvarticů. V roce 1278, po smrti Přemysla Otakara II. byl hrad už nepochybně obyvatelný, neboť téhož roku byl obsazen braniborskou posádkou.Rytina kaple
Na rozdíl od jiných hradů byl Bezděz postaven v krátké době celý, bez postupných přístaveb a ani pozdější staletí nezasáhla do jeho vzhledu. Bezděz je autentickým obrazem hradu druhé poloviny 13. století, hradu pevnostního charakteru sloužícího k zajištění panovníkovy bezpečnosti a oproštěného od hospodářských staveb, vysazen manským systémem. (Manové byli šlechtici v lenní závislosti v tomto případě na králi. Za přesně vymezené, převážně vojenské povinnosti, související s provozem a především obranou hradu, měli propůjčen v okolí určitý pozemek s odpovídajícím sídlem.)


Prodejní místo / Otevírací doba:
    Hrad Bezděz - pokladna
    , Bezděz 144, 472 01 Doksy
  • duben, říjen: so - ne, květen - září: út - ne
Magnetky v okolí