Kynžvart - Lesní kaple sv. Kříže

Číslo CZ416
Kategorie Církevní památka
Kraj Karlovarský kraj
Okres Cheb
Obec Lázně Kynžvart
www Přejít
GPS 50°0'10.583\"N
12°36'15.329\"E
Křížová kaple (kynžvartský Svatý kříž, tzv. Lesní kaple) 
V roce 1692 nechal Filip Emmerich hrabě Metternich (1628-1698) vybudovat také kapličku na Májové hoře (Maiberg, jinde také Kreuzberg - Křížová hora, ale také Malberg - podle tradice, že tam byl ještě pohanský památník, nebo ještě jinde Mayerberg). Metternichové údajně nařídili, aby bylo místo někdejšího pohanského obětiště hlídáno a nedocházelo ke kultovním obětem. Tuto povinnost převzali nejprve benediktýni a v dalších letech tam jeden žil jako poustevník. Na místě nebo nedaleko této kapličky (nebo poustevny?) byla v roce 1835 vybudována unikátní dřevěná pseudogotická kaple. Oltář je na západní straně. Vlevo a vpravo od oltáře stojí kamenné sloupy. Levý nese nápis: "O IHR ALLE, DIE DEN WEG FORÜBER GEHET, MERCKET UND SEHET, OB AUCH EIN SCHMERZ SEYE WIE MEIN SCHMERZ" (Celý verš zní: "Nic-liž vám do toho, ó všichni, kteříž tudyto jdete? Pohleďte a vizte, jestli bolest podobná bolesti mé, kteráž jest mi učiněna, jak mne zármutkem naplnil Hospodin v den prchlivosti hněvu svého." - Pláč Jeremiášův, kapitola 1, 12. Nápis na pravém kameni byl vyluštěn a obnoven až v roce 2000 a zní: "WIE IHR DES LEIDENS THEILHAFTIG SEID, SO WERDET IHR AUCH THEILHAFTIG WERDEN DEß TROSTS" (Celý verš zní: "A naděje naše pevná jest u vás, poněvadž víme, že jakož jste účastníci utrpení, tak i útěchy." - Druhá epištola sv. Pavla Koryntským, kapitola 1, 7). Na obou sloupech je i letopočet 1692. Dne 12. září 1835 navštívil poutní místo rakouský císař Ferdinand V. Střecha Křížové kaple byla obnovena v roce 1991. Kopie původního barokního korpusu na kříži, restaurovaný oltář a nové dřevěné lavice byly pořízeny v roce 1993 podle stavu na konci 19. století.


Prodejní místo / Otevírací doba:
    Zámek Kynžvart
    , Zámek 347, 354 91 Lázně Kynžvart
  • květen - září: út - ne, duben, říjen: so - ne, listopad: út, čt
Magnetky v okolí