Přihlášení do soutěže

Magnetky jsou vyráběny ručně v České republice

E-shop

Nové objednávky magnetek - bez kódu (popř. s kódem, ale po předložení důkazu o návštěvě) je možno vyřizovat pouze přes E-shop.

Kontakty

Nakladatelství VEGA-L
V Zahrádkách 1617
288 02 Nymburk
Česká republika
kancelář - dopoledne:
+420 722 973 694
info@sestavsisvujsvet.cz

Prácheň - Zřícenina hradu

Číslo CZ700
Kategorie Hrad, zřícenina
Kraj Plzeňský kraj
Okres Klatovy
Obec Horažďovice
GPS 49°18'57.561\"N - 13°40'53.257\"E
www Přejít
Prodejní místo / Otevírací doba:
    Turistické informační centrum Mírové náměstí 11, 341 01 Horažďovice
  • celoročně: út - ne

Historie Horažďovic je úzce spjata s minulostí gotického hradu Prácheň. Již koncem 10. stol. zde bylo založeno hradiště, které se následně stalo součástí správní sítě hradských center raně středověkého přemyslovského státu. Po úpadku sytému bylo roku 1315 Janem Lucemburským darováno rodu Bavorů ze Strakonic, kteří zde vybudovali zcela nový, raně gotický hrad, který Půta Švihovský na přelomu 15. – 16. stol. upravil v pozdně gotickém stylu. Na prácheňském hřbitově je pohřben spisovatel Josef Pavel a regionální historik Karel Němec. Lokalita je s výjimkou těsného okolí kostela a přilehlého hřbitova součástí Přírodní rezervace Prácheň.

Dostupnost pro fyzicky handicapované osoby, orientační prvky pro zrakově postižené:
Asfaltová cesta až ke kostelu sv. Klimenta.

Magnetky v okolí