Kurdějov – Kostelní areál

Číslo CZ955
Kategorie Opomíjené památky
Kraj Jihomoravský kraj
Okres Břeclav
Obec Kurdějov
www Přejít
GPS 48°57'26.734\"N
16°45'51.789\"E
První zmínka o kostelním areálu v Kurdějově pochází z roku 1350. Areál je situován ve svahu v severní části obce a je tvořen několika stavbami – kaple Všech svatých, masivní hranolová věž, karner, kostel sv. Jana Křtitele, zvonice, fara a podzemní chodby. Gotický kostel sv. Jana Křtitele pochází z první poloviny 15. století, avšak kvůli mnohým opravám v 15., 16. a 18. století jeho gotický vzhled velmi utrpěl. V interiéru kostela lze obdivovat gotické žebrování v klenbě chrámové lodi, kamennou křtitelnici z roku 1491 a kazatelnu. Mohutná čtyřhranná věž z let 1511–1517 je 45 m vysoká a je vklíněna do obranné zdi areálu. Původně byla propojena s kostelem díky mostu. Ve věži jsou tři vzácné velké zvony z 15.–17. století. Kaple Všech svatých je opatřena střílnami na všech svých stranách a byla také součástí opevnění. V blízkosti se nachází barokní fara se sochami sv. Antonína a sv. Jana Nepomuckého. Fara byla pravděpodobně také ohrazena, jelikož zde najdeme zbytky zdiva a je opatřena také střílnami. Z kostela vedly rozvětvené podzemní chodby jednak do fary a jednak do budovy tehdejší radnice. Chodby byly zbudovány na přelomu 16. a 17. století a plnily funkci únikovou a zásobovací. Hlavní chodba je dlouhá 80 m. 


Prodejní místo / Otevírací doba:
    E-shop
    ,
  • https://eshop.sestavsisvujsvet.cz/
  • Vyprodanou magnetku lze nahlásit po rozkliknutí prodejního místa.
Magnetky v okolí